summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/locale/sv
diff options
context:
space:
mode:
authorStefan Lidstrom <stefan.lidstrom@tanker.se>2021-02-01 11:14:56 +0000
committerWeblate <weblate@taler.net>2021-02-01 19:47:31 +0100
commit36e03227f34258647aecfd25b738d2efbd0410d7 (patch)
tree7c5ea73940160a8ebe592c24a9c76788b6e6cf55 /locale/sv
parent24340a0b1957766cbf270896e27c523b11c3df09 (diff)
downloadwww-36e03227f34258647aecfd25b738d2efbd0410d7.tar.gz
www-36e03227f34258647aecfd25b738d2efbd0410d7.tar.bz2
www-36e03227f34258647aecfd25b738d2efbd0410d7.zip
Translated using Weblate (Swedish)
Currently translated at 100.0% (305 of 305 strings) Translation: GNU Taler/Main web site Translate-URL: http://weblate.taler.net/projects/gnu-taler/main-web-site/sv/
Diffstat (limited to 'locale/sv')
-rw-r--r--locale/sv/LC_MESSAGES/messages.po845
1 files changed, 659 insertions, 186 deletions
diff --git a/locale/sv/LC_MESSAGES/messages.po b/locale/sv/LC_MESSAGES/messages.po
index b69c393..400054e 100644
--- a/locale/sv/LC_MESSAGES/messages.po
+++ b/locale/sv/LC_MESSAGES/messages.po
@@ -8,100 +8,111 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PROJECT VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n"
"POT-Creation-Date: 2021-01-07 21:46+0100\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: Automatically generated\n"
-"Language-Team: none\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-02-01 18:47+0000\n"
+"Last-Translator: Stefan Lidstrom <stefan.lidstrom@tanker.se>\n"
+"Language-Team: Swedish <http://weblate.taler.net/projects/gnu-taler/"
+"main-web-site/sv/>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
+"X-Generator: Weblate 4.4.2\n"
"Generated-By: Babel 2.6.0\n"
#: common/base.j2:5 common/news.j2:5
msgid "GNU Taler"
-msgstr ""
+msgstr "GNU Taler"
#: common/base.j2:6 common/news.j2:6
msgid "Taxable Anonymous Libre Electronic Reserves"
-msgstr ""
+msgstr "Skattepliktiga anonyma elektroniska tillgångar fri programvara"
#: common/footer.j2.inc:11
msgid "Contact"
-msgstr ""
+msgstr "Kontakt"
#: common/footer.j2.inc:16 common/navigation.j2.inc:25
msgid "Docs"
-msgstr ""
+msgstr "Dokument"
#: common/footer.j2.inc:17
msgid "FAQ"
-msgstr ""
+msgstr "Vanliga frågor"
#: common/footer.j2.inc:22
msgid "Bibliography"
-msgstr ""
+msgstr "Bibliografi"
#: common/footer.j2.inc:29
msgid ""
"GNU Taler is developed as part of the <a href='https://www.gnu.org/'>GNU "
"project</a> for the GNU operating system."
msgstr ""
+"GNU Taler är utvecklat som en del av <a href='https://www.gnu.org/'>GNU "
+"projekt</a> för GNU operativsystem."
#: common/footer.j2.inc:31 template/bibliography.html.j2:34
msgid "and"
-msgstr ""
+msgstr "och"
#: common/footer.j2.inc:34
msgid ""
"We are grateful for support and free hosting of this site by <a "
"href='https://www.bfh.ch/'>BFH</a>."
msgstr ""
+"Vi är tacksamma för support och gratis webbplats av <a href='https://www.bfh."
+"ch/'> BFH </a>."
#: common/footer.j2.inc:36
msgid ""
"This page was created using <a href='https://www.gnu.org/'>Free "
"Software</a> only."
msgstr ""
+"Denna sida skapades enbart med <a href='https://www.gnu.org/'> fri "
+"programvara </a>."
#: common/footer.j2.inc:38
msgid "JavaScript license information"
-msgstr ""
+msgstr "JavaScript licensinformation"
#: common/navigation.j2.inc:23
msgid "Features"
-msgstr ""
+msgstr "Funktioner"
#: common/navigation.j2.inc:24
msgid "Principles"
-msgstr ""
+msgstr "Principer"
#: common/navigation.j2.inc:26 news/index.html.j2:8 template/index.html.j2:55
msgid "News"
-msgstr ""
+msgstr "Nyheter"
#: news/index.html.j2:11
msgid "News posts about changes related to GNU Taler such as releases and events"
msgstr ""
+"Nyheter om förändringar relaterade till GNU Taler såsom releaser och "
+"evenemang"
#: news/index.html.j2:16
msgid "subscribe to our RSS feed"
-msgstr ""
+msgstr "prenumerera på vårt RSS-flöde"
#: news/index.html.j2:33
msgid "read more"
-msgstr ""
+msgstr "läs mer"
#: template/architecture.html.j2:6
msgid "Taler System Architecture"
-msgstr ""
+msgstr "Taler Systemarkitektur"
#: template/bibliography.html.j2:5
msgid "GNU Taler Bibliography"
-msgstr ""
+msgstr "GNU Taler Bibliografi"
#: template/bibliography.html.j2:27
msgid "by"
-msgstr ""
+msgstr "av"
#: template/cashier.html.j2:43
msgid ""
@@ -111,97 +122,111 @@ msgid ""
"to what you may find on the bank Web site when withdrawing from an "
"account there."
msgstr ""
+"Den här sidan är för Talers kassör-app. Det gör det möjligt för kassören att "
+"ge Taler-användare rätten att ta ut en viss mängd e-kontanter från kassörens "
+"bankkonto. Den erbjuder motsvarande funktionalitet som du kan hitta på "
+"bankens webbplats när du gör uttag från ett konto där."
#: template/cashier.html.j2:61 template/pos.html.j2:61
#: template/wallet.html.j2:239
msgid "Install Android App from Google App Store, or"
-msgstr ""
+msgstr "Installera Android-appen från Google App Store eller"
#: template/cashier.html.j2:68 template/pos.html.j2:68
msgid "Download App from F-Droid.org."
-msgstr ""
+msgstr "ladda ner appen från F-Droid.org."
#: template/contact.html.j2:6
msgid "Contact information"
-msgstr ""
+msgstr "Kontakt"
#: template/contact.html.j2:13
msgid "The mailing list"
-msgstr ""
+msgstr "E-post lista"
#: template/contact.html.j2:15
msgid "An archived, public mailing list for GNU Taler is hosted at"
-msgstr ""
+msgstr "En arkiverad, offentlig e-postlista för GNU Taler ligger på"
#: template/contact.html.j2:20
msgid "archive"
-msgstr ""
+msgstr "arkiv"
#: template/contact.html.j2:21
msgid "You can send messages to the list at"
-msgstr ""
+msgstr "Du kan skicka meddelanden till listan på"
#: template/contact.html.j2:29
msgid "Contacting individuals"
-msgstr ""
+msgstr "Kontakta individer"
#: template/contact.html.j2:31
msgid ""
"Team members are generally reachable at <tt>LASTNAME@taler.net</tt>. All "
"of us support receiving GnuPG encrypted e-mails."
msgstr ""
+"Projektmedlemmar kan i allmänhet nås på <tt> EFTERNAMN@taler.net </tt>. Alla "
+"medlemmar kan ta emot GnuPG-krypterade e-postmeddelanden."
#: template/contact.html.j2:40
msgid "Chat"
-msgstr ""
+msgstr "Chat"
#: template/contact.html.j2:42
msgid ""
"You can find some team members in the IRC channel <tt>#taler</tt> on "
"<tt>irc.freenode.net</tt>."
msgstr ""
+"Du hittar några projektmedlemmar i IRC-kanalen <tt> #taler </tt> på <tt> "
+"irc.freenode.net </tt>."
#: template/contact.html.j2:50
msgid "Reporting bugs"
-msgstr ""
+msgstr "Rapportera fel"
#: template/contact.html.j2:52
msgid "We track open feature requests and bugs in our"
-msgstr ""
+msgstr "Vi spårar öppna funktionsförfrågningar och fel i vår"
#: template/contact.html.j2:55
msgid "Bug tracker"
-msgstr ""
+msgstr "Felhanterare"
#: template/contact.html.j2:56
msgid ""
"which is shared with the GNUnet project. You can also report bugs or "
"feature requests to the mailing list."
msgstr ""
+"som delas med GNUnet-projektet. Du kan också rapportera fel eller "
+"funktionsförfrågningar till e-postlistan."
#: template/contact.html.j2:65
msgid "General inquiries"
-msgstr ""
+msgstr "Allmänna frågor"
#: template/contact.html.j2:67
msgid ""
"You can reach a group of team members handling general inquiries at "
"<tt>contact AT taler.net</tt>."
msgstr ""
+"Du kan nå en grupp projektmedlemmar som hanterar allmänna frågor på <tt> "
+"contact AT taler.net </tt>."
#: template/contact.html.j2:75
msgid "Executive team"
-msgstr ""
+msgstr "Ledningsgrupp"
#: template/contact.html.j2:77
msgid ""
"For non-technical commercial requests, please contact <tt>ceo AT "
"taler.net</tt>."
msgstr ""
+"För icke-tekniska kommersiella förfrågningar, kontakta <tt> ceo AT taler.net "
+"</tt>."
#: template/copyright.html.j2:6
msgid "Copyright Assignment"
-msgstr ""
+msgstr "Upphovsrätt"
#: template/copyright.html.j2:8
msgid ""
@@ -212,6 +237,11 @@ msgid ""
" agreement on licensing and collaborative development</a> of the GNUnet "
"and GNU Taler projects is satisfied."
msgstr ""
+"Utvecklare till GNU Taler med Git access måste underteckna <a href=\"/pdf/"
+"copyright.pdf\"> upphovsrättsavtalet </a>för att säkerställa att<a href = "
+"\"https://git.gnunet.org/gnunet-ev.git/tree/gnunet_taler_agreement.tex \"> "
+"GNUnet eV --- Taler Systems SA avtal om licensiering och samutveckling</a> "
+"av GNUnet och GNU Taler-projekten är uppfyllda."
#: template/copyright.html.j2:19
msgid ""
@@ -221,6 +251,11 @@ msgid ""
" company the ability to dual-license (for example, so that we can "
"distribute via App-stores that are hostile to free software)."
msgstr ""
+"Avtalen säkerställer att koden kommer att fortsätta att göras tillgänglig "
+"under gratis mjukvarulicenser, men ger utvecklare frihet att flytta kod "
+"mellan GNUnet och GNU Taler utan att oroa sig för licenser, samt ger "
+"företaget möjlighet att dubbellicensera (till exempel så att vi kan "
+"distribuera via App-butiker som är fientliga mot fri programvara)."
#: template/copyright.html.j2:29
msgid ""
@@ -229,10 +264,14 @@ msgid ""
"case simply sign the agreement with your pseudonym. Scanned copies are "
"sufficient, but snail mail is preferred."
msgstr ""
+"Mindre bidrag (i princip alla utan Git access) behöver inte tilldela "
+"upphovsrätt. Pseudonyma bidrag accepteras, i detta fall undertecknar du helt "
+"enkelt avtalet med din pseudonym. Skannade kopior är tillräckliga, men "
+"snigelpost är att föredra."
#: template/docs.html.j2:7
msgid "GNU Taler: Documentation and Resources"
-msgstr ""
+msgstr "GNU Taler: Dokumentation och resurser"
#: template/docs.html.j2:13
msgid ""
@@ -240,14 +279,17 @@ msgid ""
"The full documentation contents can be found <a "
"href=\"https://docs.taler.net/\">here</a>."
msgstr ""
+"Detta är en översikt över dokumentation och andra resurser för GNU Taler. "
+"Det fullständiga dokumentationsinnehållet finns <a href=\"https://docs.taler."
+"net/\"> här </a>."
#: template/docs.html.j2:27
msgid "Components"
-msgstr ""
+msgstr "Komponenter"
#: template/docs.html.j2:38
msgid "Merchant Backend Administration"
-msgstr ""
+msgstr "Säljarens Backend hantering"
#: template/docs.html.j2:40
#, python-format
@@ -255,40 +297,44 @@ msgid ""
"Tutorial and manual for operating a merchant. Also available as <a "
"href=\"https://%(docshost)s/pdf/taler-merchant-manual.pdf\">PDF</a>."
msgstr ""
+"Handledning och manual för drift av en säljare. Finns även som <a href="
+"\"https://%(docshost)s/pdf/taler-merchant-manual.pdf\"> PDF </a>."
#: template/docs.html.j2:49
msgid "Merchant API Tutorial"
-msgstr ""
+msgstr "Handledning för säljarens API"
#: template/docs.html.j2:51
msgid "Tutorial for processing Taler payments using the merchant backend API."
msgstr ""
+"Handledning för bearbetning av Taler-betalningar med hjälp av API för "
+"säljare."
#: template/docs.html.j2:54 template/docs.html.j2:65 template/docs.html.j2:76
#: template/docs.html.j2:99 template/docs.html.j2:110 template/docs.html.j2:157
#, python-format
msgid "Also available as <a href=\"%(link)s\">PDF</a>."
-msgstr ""
+msgstr "Finns även som <a href=\"%(link)s\"> PDF </a>."
#: template/docs.html.j2:60
msgid "Exchange"
-msgstr ""
+msgstr "Växling"
#: template/docs.html.j2:62
msgid "Operator&#39;s manual for the GNU Taler exchange."
-msgstr ""
+msgstr "Bruksanvisning för GNU Taler-växling."
#: template/docs.html.j2:71
msgid "Bank Integration"
-msgstr ""
+msgstr "Integrering med Bank"
#: template/docs.html.j2:73
msgid "Manual for tightly integrating Taler with banking applications."
-msgstr ""
+msgstr "Manual för att tätt integrera Taler med bankapplikationer."
#: template/docs.html.j2:82
msgid "Wallet"
-msgstr ""
+msgstr "Plånbok"
#: template/docs.html.j2:84
msgid ""
@@ -296,110 +342,113 @@ msgid ""
"download pre-packaged binaries from <a href=\"wallet.html\">the Taler "
"wallet Web site</a>."
msgstr ""
+"Manual för Taler-plånböckerna (WebExtensions, Android, CLI). Du kan ladda "
+"ner färdiga binärer från <a href=\"wallet.html\"> webbplatsen Taler plånbok "
+"</a>."
#: template/docs.html.j2:94
msgid "Back office"
-msgstr ""
+msgstr "Back office"
#: template/docs.html.j2:96
msgid "Manual to run the back-office Web application."
-msgstr ""
+msgstr "Manuell för att köra backoffice-applikationen."
#: template/docs.html.j2:105
msgid "Merchant POS Terminal"
-msgstr ""
+msgstr "Säljarens terminal"
#: template/docs.html.j2:107
msgid "Manual for configuring and using the point of sale app."
-msgstr ""
+msgstr "Manual för konfigurering och användning av sälj-appen."
#: template/docs.html.j2:116
msgid "Cashier"
-msgstr ""
+msgstr "Kassör"
#: template/docs.html.j2:118
msgid "An app for taking in cash and handing out electronic cash."
-msgstr ""
+msgstr "En app för att ta in kontanter och dela ut elektronisk valuta."
#: template/docs.html.j2:131
msgid "Internals"
-msgstr ""
+msgstr "Inre delar"
#: template/docs.html.j2:142
msgid "HTTP API"
-msgstr ""
+msgstr "HTTP API"
#: template/docs.html.j2:144
msgid "Reference for the HTTP-based API for Taler components."
-msgstr ""
+msgstr "Referens för HTTP-baserat API för Taler-komponenter."
#: template/docs.html.j2:152
msgid "Onboarding"
-msgstr ""
+msgstr "Mottagning"
#: template/docs.html.j2:154
msgid "Description of our taler.net setup and how to contribute."
-msgstr ""
+msgstr "Beskrivning av taler.net organisation och hur man kan bidra."
#: template/docs.html.j2:166
msgid "Community"
-msgstr ""
+msgstr "Gemenskap"
#: template/docs.html.j2:177
msgid "Mailing List"
-msgstr ""
+msgstr "E-postlista"
#: template/docs.html.j2:179
msgid "The official GNU Taler mailing list."
-msgstr ""
+msgstr "Den officiella GNU Taler e-postlistan."
#: template/docs.html.j2:185
msgid "IRC"
-msgstr ""
+msgstr "IRC"
#: template/docs.html.j2:187
msgid "Our IRC channel is #taler on freenode."
-msgstr ""
+msgstr "Vår IRC-kanal är #taler på freenode."
#: template/docs.html.j2:193
msgid "Bug Tracker"
-msgstr ""
+msgstr "Fel-lista"
#: template/docs.html.j2:195
msgid "Our bug tracker for bugs and feature request."
-msgstr ""
+msgstr "Vår lista för buggar och frågor om nya funktioner."
#: template/docs.html.j2:205
msgid "Code"
-msgstr ""
+msgstr "Kod"
#: template/docs.html.j2:217
msgid "Git repositories"
-msgstr ""
+msgstr "Git-arkiv"
#: template/docs.html.j2:219
msgid "Git repositories for all of GNU Taler."
-msgstr ""
+msgstr "Git-arkiv för hela GNU Taler."
#: template/docs.html.j2:225
msgid "lcov results"
-msgstr ""
+msgstr "Icov-resultat"
#: template/docs.html.j2:227
msgid "Shows results of the code coverage analysis for our test suite."
-msgstr ""
+msgstr "Visar resultat från kodtäckningsanalysen för vår testsvit."
#: template/docs.html.j2:233
msgid "Continuous integration"
-msgstr ""
+msgstr "Kontinuerlig integration."
#: template/docs.html.j2:235
msgid "Continuous integration and deployment is managed by our Buildbot."
-msgstr ""
+msgstr "Kontinuerlig integration och distribution hanteras av vår Buildbot."
#: template/faq.html.j2:5
msgid "How is Taler related to Bitcoin or Blockchains?"
-msgstr ""
+msgstr "Hur är Taler relaterat till Bitcoin eller Blockchains?"
#: template/faq.html.j2:8
msgid ""
@@ -408,6 +457,10 @@ msgid ""
"Taler is based on blind signatures. However, it is theoretically possible"
" to combine Taler with peer-to-peer crypto-currencies like Bitcoin."
msgstr ""
+"Taler kräver ingen Blockchain-teknik och baseras inte heller på proof-of-wor "
+"eller någon annan distribuerad konsensusmekanism. Istället är Taler baserad "
+"på blinda signaturer. Det är dock teoretiskt möjligt att kombinera Taler med "
+"peer-to-peer-kryptovalutor som Bitcoin."
#: template/faq.html.j2:18
msgid ""
@@ -415,10 +468,13 @@ msgid ""
"into a Taler wallet (with an appropriate exchange), which would give some"
" benefits over plain Bitcoin, such as instant confirmation times."
msgstr ""
+"Det skulle dock vara möjligt att föra över mynt i Bitcoin till en Taler-"
+"plånbok (med lämplig växling), vilket skulle ge vissa fördelar jämfört med "
+"vanliga Bitcoin, såsom omedelbar bekräftelse."
#: template/faq.html.j2:26
msgid "Where is the balance in my wallet stored?"
-msgstr ""
+msgstr "Var lagras saldot i min plånbok?"
#: template/faq.html.j2:28
msgid ""
@@ -426,10 +482,13 @@ msgid ""
"your balance. The exchange keeps funds matching all unspent coins in an "
"escrow bank account."
msgstr ""
+"Din plånbok lagrar digitala mynt och din dator håller reda på ditt saldo. "
+"Växlingskontoret håller medel som matchar alla outnyttjade mynt på ett "
+"spärrat bankkonto."
#: template/faq.html.j2:35
msgid "What if my wallet is lost?"
-msgstr ""
+msgstr "Vad händer om jag förlorar min plånbok?"
#: template/faq.html.j2:37
msgid ""
@@ -438,16 +497,21 @@ msgid ""
"like with a physical wallet for cash, you are responsible for keeping it "
"safe."
msgstr ""
+"Eftersom de digitala mynten i din plånbok är anonyma så kan växlingskontoret "
+"inte hjälpa dig att återfå en förlorad eller stulen plånbok. Precis som med "
+"en fysisk plånbok för kontanter är du själv ansvarig för den."
#: template/faq.html.j2:46
msgid ""
"The risk of losing a wallet can be mitigated by making backups or keeping"
" the balance reasonably low."
msgstr ""
+"Risken kan minskas genom att säkerhetskopiera plånboken eller hålla saldot "
+"rimligt låg."
#: template/faq.html.j2:52
msgid "What if my computer is hacked?"
-msgstr ""
+msgstr "Vad händer om min dator blir hackad?"
#: template/faq.html.j2:54
msgid ""
@@ -455,10 +519,13 @@ msgid ""
"coins from your wallet. Checking your balance might reveal to you that "
"your device has been compromised."
msgstr ""
+"Vid en läcka i en av dina enheter kan en hackare spendera mynt från din "
+"plånbok. Genom att regelbundet kontrollera ditt saldo kan du avslöja om din "
+"enhet har hackats."
#: template/faq.html.j2:61
msgid "Can I send money to my friend with Taler?"
-msgstr ""
+msgstr "Kan jag skicka pengar till en vän med Taler?"
#: template/faq.html.j2:63
msgid ""
@@ -466,30 +533,37 @@ msgid ""
"payment, they can easily set up a Taler merchant and receive the payment "
"in their bank account."
msgstr ""
+"Om din vän säljer varor eller tjänster till dig i utbyte mot en betalning "
+"kan de enkelt sätta upp en Taler-säljare och ta emot betalningen på sitt "
+"bankkonto."
#: template/faq.html.j2:70
msgid ""
"Future versions of the Taler wallet may allow exchanging coins among "
"friends directly as well."
msgstr ""
+"Framtida versioner av Taler-plånboken kan också göra det möjligt att direkt "
+"överföra mynt mellan vänner."
#: template/faq.html.j2:76
msgid "How does Taler handle payments in different currencies?"
-msgstr ""
+msgstr "Hur hanterar Taler betalningar i olika valutor?"
#: template/faq.html.j2:78
msgid ""
"Taler wallets can store digital coins corresponding to multiple different"
" currencies such as the Euro, US Dollars or Bitcoins."
msgstr ""
+"Talerplånböcker kan lagra digitala mynt som motsvarar flera olika valutor "
+"som euro, amerikanska dollar eller bitcoins."
#: template/faq.html.j2:84
msgid "Taler currently does not offer conversion between currencies."
-msgstr ""
+msgstr "Taler erbjuder för närvarande inte konvertering mellan valutor."
#: template/faq.html.j2:89
msgid "How does Taler protect my privacy?"
-msgstr ""
+msgstr "Hur skyddar Taler min integritet?"
#: template/faq.html.j2:91
msgid ""
@@ -499,10 +573,15 @@ msgid ""
" prevents the exchange from knowing which coin it signed for which "
"customer."
msgstr ""
+"Din plånbok lagrar digitala mynt som är <a href=\"https://sv.wikipedia.org/"
+"wiki/Blind_signature\"> blint signerade </a> av ett växlingskontor. "
+"Användningen av en blind signatur skyddar din integritet eftersom det "
+"förhindrar växlingskontoret från att veta vilket mynt det signerade eller "
+"vilken kund."
#: template/faq.html.j2:101
msgid "How much does it cost?"
-msgstr ""
+msgstr "Hur mycket kostar det?"
#: template/faq.html.j2:103
msgid ""
@@ -516,10 +595,20 @@ msgid ""
" that this is an early estimate, details may depend on hosting and backup"
" requirements from the regulator and could thus easily be 10x higher."
msgstr ""
+"Taler-protokollet tillåter växlingskontor att ställa in sina egna avgifter, "
+"så att operatörer kan ta avgift för att ta ut, sätta in, uppdatera eller "
+"återbetala mynt. Operatörer kan också ta ut avgifter för att stänga saldon "
+"och för banköverföringar till handlare. Säljare kan välja att täcka några av "
+"de avgifter som kunderna får. De faktiska transaktionskostnaderna uppskattas "
+"till cirka 0,001 cent / transaktion (till höga transaktionsnivåer, avskrivna "
+"över miljarder transaktioner, exklusive migrationskostnader). Observera att "
+"detta är en tidig uppskattning, detaljer kan bero på värd- och "
+"säkerhetskopieringskrav från tillsynsmyndigheter och kan därför lätt bli 10 "
+"gånger högre."
#: template/faq.html.j2:117
msgid "Does Taler work with international payments?"
-msgstr ""
+msgstr "Fungerar Taler med internationella betalningar?"
#: template/faq.html.j2:119
msgid ""
@@ -531,10 +620,17 @@ msgid ""
"day payments, so we have no plans to support currency conversion in the "
"near future."
msgstr ""
+"Taler's plånbok stöder flera valutor, men systemet stöder för närvarande "
+"inte konvertering mellan valutor. I princip kan dock en enhet skapas som "
+"accepterar insättningar i en valuta och tillåter uttag i en annan valuta. "
+"Men regulatoriska krav vara väldigt komplicerade. Fokus för Taler är dagliga "
+"betalningar, så vi har inga planer på att stödja valutakonvertering inom en "
+"snar framtid."
#: template/faq.html.j2:130
msgid "How does Taler relate to the (European) Electronic Money Directive?"
msgstr ""
+"Hur relaterar Taler till (det europeiska) direktivet om elektroniska pengar?"
#: template/faq.html.j2:132
msgid ""
@@ -542,12 +638,16 @@ msgid ""
"regulatory framework a Taler exchange with coins denominated in Euros "
"would have to follow."
msgstr ""
+"Vi tror att det europeiska direktivet om elektroniska pengar utgör en del av "
+"regelverket som ett Taler-växlingskontor för Euro skulle behöva följa."
#: template/faq.html.j2:139
msgid ""
"What bank would guarantee the conversion between Taler coins and bank "
"money in regular bank accounts?"
msgstr ""
+"Vilken bank skulle garantera omvandlingen mellan Taler-mynt och bankpengar "
+"till vanliga bankkonton?"
#: template/faq.html.j2:141
msgid ""
@@ -558,12 +658,20 @@ msgid ""
"regulations establishing a reason why consumers would have faith in the "
"conversion from Taler coins into regular bank money."
msgstr ""
+"Växlingskontoret skulle drivas av en bank eller i samarbete med en bank, och "
+"den banken skulle hålla pengarna spärrade. Observera att denna bank kan vara "
+"en vanlig bank eller en centralbank för en elektronisk valuta. Oavsett, "
+"skulle banken falla under respektive bankregelverk som skulle skapa en "
+"anledning till att konsumenterna skulle tro på omvandlingen från Taler-mynt "
+"till vanliga pengar."
#: template/faq.html.j2:150
msgid ""
"To whom would consumers complain to in case of non-conversion or non-"
"compliance?"
msgstr ""
+"Till vem skulle konsumenter klaga på i händelse av bristande omvandling "
+"eller bristande efterlevnad?"
#: template/faq.html.j2:152
msgid ""
@@ -574,10 +682,15 @@ msgid ""
"available to the respective regulatory authorities, or even the general "
"public."
msgstr ""
+"Varje växlingskontor bör granskas av en eller flera oberoende revisorer. "
+"Säljare och konsumentplånböcker rapporterar automatiskt till revisorerna, "
+"men revisorer kan också manuellt inhämta rapporter. Revisorerna förväntas "
+"göra sina rapporter tillgängliga för respektive tillsynsmyndighet, eller "
+"till och med för allmänheten."
#: template/faq.html.j2:161
msgid "Are there any projects already using Taler?"
-msgstr ""
+msgstr "Finns det några projekt som redan använder Taler?"
#: template/faq.html.j2:163
msgid ""
@@ -589,10 +702,16 @@ msgid ""
"href=\"https://gnunet.org/bugs/\">our bugtracker</a> for a list of open "
"issues)."
msgstr ""
+"Vi känner till flera företag som driver försök eller har utvecklat "
+"fungerande prototyper. Vi diskuterar också med flera vanliga banker och "
+"flera centralbanker om projektet. Det finns för närvarande inga produkter på "
+"marknaden ännu, och vi tror att detta skulle vara för tidigt med tanke på "
+"projektets tillstånd (se även <a href=\"https://gnunet.org/bugs/\"> vår "
+"bugtracker </ a> för en lista över öppna problem)."
#: template/faq.html.j2:174
msgid "Does Taler support recurring payments?"
-msgstr ""
+msgstr "Stöder Taler återkommande betalningar?"
#: template/faq.html.j2:176
msgid ""
@@ -610,10 +729,23 @@ msgid ""
"and a future version of the Taler wallet will likely support them. But "
"this is not a feature that we are targeting for Taler 1.0. at this time."
msgstr ""
+"Idag stöder inte vår plånbok återkommande betalningar. Återkommande "
+"betalningar, där vissa fasta belopp betalas regelbundet, är i teorin möjliga "
+"med Taler, men de kommer med några försiktighetsåtgärder. Specifikt kan "
+"återkommande betalningar bara fungera om Taler-plånboken är igång och online "
+"runt önskad tid. Med tanke på deras upprepande karaktär är de dessutom "
+"länkbara och kan användas för att avanonymisera användaren som gör den "
+"återkommande betalningen, till exempel genom att tvinga användaren offline "
+"vid tidpunkten för betalningen och observera att det då inte sker i tid. "
+"Slutligen fungerar inte Taler-plånboken med kredit och därför måste "
+"användaren se till att ha en tillräckligt saldo för att den återkommande "
+"betalningen ska göras. Ändå kan de vara användbara, och en framtida version "
+"av Taler-plånboken kommer sannolikt att stödja dem. Men det här är inte en "
+"funktion som vi just nu inriktar oss mot i Taler 1.0."
#: template/features.html.j2:7
msgid "GNU Taler: Features"
-msgstr ""
+msgstr "GNU Taler: Funktioner"
#: template/features.html.j2:13
msgid ""
@@ -622,6 +754,10 @@ msgid ""
"income through payments with GNU Taler. This helps to <span "
"class=\"tlr\">avoid tax evasion and money laundering</span>."
msgstr ""
+"GNU Taler är ett <span class = \"tlr\"> sekretessbevarande </span> "
+"betalningssystem. Kunder kan vara anonyma, men säljare kan inte dölja sina "
+"inkomster genom betalningar med GNU Taler. Detta hjälper till att <span "
+"class = \"tlr\"> undvika skatteflykt och penningtvätt </span>."
#: template/features.html.j2:23
msgid ""
@@ -629,6 +765,9 @@ msgid ""
" it is <span class=\"tlr\">not meant as a store</span> of value. Payments"
" are always backed by an existing currency."
msgstr ""
+"Den primära användningen för GNU Taler är <span class = \"tlr\""
+">betalningar</span>; det är <span class = \"tlr\">inte menat som en "
+"värdedepå</span>. Betalningar backas alltid av en befintlig valuta."
#: template/features.html.j2:32
msgid ""
@@ -636,6 +775,9 @@ msgid ""
"money</span> into <em>electronic money</em> with the help of an Exchange "
"service, that is, a payment service provider for Taler."
msgstr ""
+"Betalningar görs efter att ha <span class = \"tlr\"> växlat befintliga "
+"pengar </span> till <em> elektroniska pengar </em> med hjälp av en växlings-"
+"tjänst, det vill säga en betaltjänstleverantör för Taler."
#: template/features.html.j2:41
msgid ""
@@ -643,6 +785,9 @@ msgid ""
"can accept payments <span class=\"tlr\">without making their customers "
"register</span> on the merchant&#39;s Website."
msgstr ""
+"För att göra en betalning behöver kunden bara en laddad plånbok. En säljare "
+"kan acceptera betalningar <span class = \"tlr\"> utan att deras kunder "
+"registrerar sig </span> på säljarens webbplats."
#: template/features.html.j2:50
msgid ""
@@ -651,10 +796,14 @@ msgid ""
"fraud. In case of loss or theft, only the limited amount of money left in"
" the wallet might be gone."
msgstr ""
+"GNU Taler är <span class = \"tlr\"> immun mot många typer av bedrägerier </"
+"span>, såsom nätfiske av kreditkortsinformation eller återkravsbedrägeri. "
+"Vid förlust eller stöld kan bara den begränsade summan som finns kvar i "
+"plånboken försvinna."
#: template/features.html.j2:69
msgid "Paying with Taler"
-msgstr ""
+msgstr "Betala med Taler"
#: template/features.html.j2:71
msgid ""
@@ -662,6 +811,9 @@ msgid ""
"device. Before the first payment, the desired currency must be added to "
"the wallet&#39;s balance by some other means of payment."
msgstr ""
+"För att betala med Taler installerar kunderna en elektronisk plånbok på sin "
+"enhet. Innan den första betalningen kan göras måste plånbokens saldo fyllas "
+"på med något annat betalningsmedel."
#: template/features.html.j2:79
msgid ""
@@ -669,14 +821,17 @@ msgid ""
" never falsely rejected by fraud detection and do not pose any risk of "
"phishing or identity theft."
msgstr ""
+"När plånboken har laddats kan betalningar på webbplatser göras med bara ett "
+"klick, avvisas aldrig falskt genom upptäckt av bedrägerier och utgör ingen "
+"risk för nätfiske eller identitetsstöld."
#: template/features.html.j2:87
msgid "Try it yourself with the interactive demo!"
-msgstr ""
+msgstr "Prova själv med den interaktiva demon!"
#: template/features.html.j2:94
msgid "Receiving payments with Taler"
-msgstr ""
+msgstr "Ta emot betalningar med Taler"
#: template/features.html.j2:96
msgid ""
@@ -686,20 +841,27 @@ msgid ""
"for Taler transaction processing can run on the merchant&#39;s premises "
"or be hosted by a third party."
msgstr ""
+"För att ta emot Taler-utbetalningar behöver en säljare ett bankkonto i "
+"önskad valuta. Vi tillhandahåller supportprogramvara på olika "
+"programmeringsspråk för att göra integrationen smärtfri. Säljarens system "
+"för bearbetning av Taler-transaktioner kan köras i säljarens egna system "
+"eller ligga hos tredje part."
#: template/features.html.j2:105
msgid ""
"Merchant integration is simple, and customers can pay for products "
"without even having to register an account."
msgstr ""
+"Säljarens integration är enkel och kunder kan betala för produkter utan att "
+"ens behöva registrera ett konto."
#: template/features.html.j2:112
msgid "See how merchant integration works in our developer documentation!"
-msgstr ""
+msgstr "Se hur säljarens integration fungerar i vår utvecklardokumentation!"
#: template/features.html.j2:127
msgid "Practical"
-msgstr ""
+msgstr "Praktiskt"
#: template/features.html.j2:130
msgid ""
@@ -707,10 +869,13 @@ msgid ""
"cryptographically secured and are confirmed within milliseconds with "
"extremely low transaction costs."
msgstr ""
+"Taler är lätt att integrera med befintliga webbapplikationer. Betalningarna "
+"är krypterade och bekräftas inom millisekunder med extremt låga "
+"transaktionskostnader."
#: template/features.html.j2:140
msgid "Stable"
-msgstr ""
+msgstr "Stabil"
#: template/features.html.j2:143
msgid ""
@@ -719,11 +884,15 @@ msgid ""
"existing currencies. Thus, Taler&#39;s cryptographic coins correspond to "
"existing currencies, such as US Dollars, Euros or even Bitcoins."
msgstr ""
+"Taler introducerar inte en ny valuta. Taler använder en digital plånbok som "
+"lagrar mynt och betaltjänstleverantörer med konton i befintliga valutor. "
+"Således motsvarar Taler's kryptografiska mynt befintliga valutor, såsom "
+"amerikanska dollar, euro eller till och med Bitcoins."
#: template/features.html.j2:154 template/governments.html.j2:55
#: template/merchants.html.j2:41
msgid "Secure"
-msgstr ""
+msgstr "Säker"
#: template/features.html.j2:157
msgid ""
@@ -732,10 +901,14 @@ msgid ""
"never rejects a legitimate customer due to a fraud-detection false "
"positive."
msgstr ""
+"Genom sin design lider Taler inte av många vanliga sorters säkerhetsproblem "
+"som nätfiske eller förfalskning. Tack vare säkerhetsfunktionerna avvisar "
+"Taler aldrig en legitim kund på grund av falskt positivt upptäckt av "
+"bedrägerier."
#: template/features.html.j2:169 template/governments.html.j2:25
msgid "Taxable"
-msgstr ""
+msgstr "Beskattningsbar"
#: template/features.html.j2:172
msgid ""
@@ -744,10 +917,14 @@ msgid ""
"helps prevent black markets. Taler is not suitable for illegal "
"activities."
msgstr ""
+"När du använder Taler är säljarnas intäkter transparenta för "
+"skattemyndigheter. Till skillnad från kontanter och de flesta digitala "
+"valutor hjälper Taler till att förhindra svarta marknader. Taler är inte "
+"lämpligt för olagliga aktiviteter."
#: template/features.html.j2:182
msgid "Private"
-msgstr ""
+msgstr "Privat"
#: template/features.html.j2:184
msgid ""
@@ -755,10 +932,13 @@ msgid ""
" like payments in cash, nobody else can track how you spent your "
"electronic money. However, you obtain a legally valid proof of payment."
msgstr ""
+"När du betalar med Taler behöver din identitet inte avslöjas. Precis som "
+"kontantbetalningar kan ingen annan spåra hur du spenderade dina elektroniska "
+"pengar. Du får dock ett juridiskt giltigt betalningsbevis."
#: template/features.html.j2:195 template/governments.html.j2:85
msgid "Libre"
-msgstr ""
+msgstr "Fritt"
#: template/features.html.j2:198
msgid ""
@@ -767,24 +947,30 @@ msgid ""
"individuals, organizations or whole countries. Since the reference "
"implementation is a"
msgstr ""
+"Taler tillhandahåller protokoll och referensimplementeringar som i princip "
+"gör det möjligt för alla att driva sin egen betalningsinfrastruktur, vare "
+"sig det gäller individer, organisationer eller hela länder. Eftersom "
+"referensimplementeringen är ett"
#: template/features.html.j2:205
msgid "package, it will always remain free software."
-msgstr ""
+msgstr "paket kommer det alltid att förbli fri programvara."
#: template/financial-news.html.j2:6
msgid "Financial News"
-msgstr ""
+msgstr "Finansiella Nyheter"
#: template/financial-news.html.j2:9
msgid ""
"This page explains (only in English) how Taler can change ongoing "
"developments in the financial industry."
msgstr ""
+"Denna sida förklarar (endast på engelska) hur Taler kan förändra den "
+"pågående utvecklingen inom finansbranschen"
#: template/governments.html.j2:6
msgid "Advantages for Governments"
-msgstr ""
+msgstr "Fördelar för myndigheter"
#: template/governments.html.j2:8
msgid ""
@@ -795,6 +981,12 @@ msgid ""
"contributes to digital sovereignty in the critical financial "
"infrastructure."
msgstr ""
+"Taler tillhandahåller ansvarsskyldighet för att säkerställa att affärer görs "
+"lagligt, samtidigt som medborgarnas rättigheter respekteras. Taler är ett "
+"betalningssystem baserat på öppna standarder och fri programvara. Taler "
+"behöver styrning när det sätter en ekonomisk ram och fungerar som betrodd "
+"tillsyn. Taler bidrar till digital suveränitet i den kritiska finansiella "
+"infrastrukturen."
#: template/governments.html.j2:27
msgid ""
@@ -805,6 +997,12 @@ msgid ""
"use this data to tax businesses and individuals based on their income, "
"making tax evasion and black markets less viable."
msgstr ""
+"Taler byggdes med målet att bekämpa korruption och stödja beskattning. Med "
+"Taler är mottagaren av någon form av betalning lätt identifierbar av "
+"myndigheter, och säljaren kan tvingas tillhandahålla det avtal som "
+"accepterades av kunden. Myndigheter kan använda dessa uppgifter för att "
+"beskatta företag och privatpersoner baserat på deras inkomst, vilket gör "
+"skatteflykt och svarta marknader mindre attraktiva."
#: template/governments.html.j2:40
msgid ""
@@ -817,6 +1015,14 @@ msgid ""
"shared access to funds with trusted friends and family, or synchronizing "
"wallets across multiple devices."
msgstr ""
+"Trots att Taler erbjuder anonymitet för medborgare som spenderar digitala "
+"kontanter för att köpa varor och tjänster, ser Taler också till att staten "
+"kan observera inkommande medel. Detta kan användas för att säkerställa att "
+"företag endast bedriver laglig verksamhet och inte undviker inkomstskatt, "
+"punktskatt eller moms. Denna observationsförmåga sträcker sig dock inte till "
+"den personliga domänen. I synnerhet täcker inte övervakning delad tillgång "
+"till medel med betrodda vänner och familj eller synkronisering av plånböcker "
+"över flera enheter."
#: template/governments.html.j2:58
msgid ""
@@ -826,6 +1032,11 @@ msgid ""
"disputes. Financial damages are strictly limited, improving economic "
"security for individuals, merchants, the exchange and the state."
msgstr ""
+"Talers betalningar är krypterade. Således kan kunder, handlare och Taler-"
+"betaltjänstleverantören (börsen) matematiskt bevisa sitt lagliga beteende i "
+"domstol vid tvister. Ekonomiska skador är strikt begränsade, vilket "
+"förbättrar den ekonomiska säkerheten för individer, handlare, börsen och "
+"staten."
#: template/governments.html.j2:70
msgid ""
@@ -837,6 +1048,12 @@ msgid ""
"This ensures that the exchange does not threaten the economy due to "
"fraud."
msgstr ""
+"Som betaltjänstleverantör är Taler-börsen föremål för finansiell reglering. "
+"Ekonomisk reglering och regelbundna revisioner är avgörande för att skapa "
+"förtroende. I synnerhet kräver Taler-designen att det finns en oberoende "
+"revisor som kontrollerar kryptografiska bevis som ackumuleras vid börsen för "
+"att säkerställa att det skyddade kontot hanteras ärligt. Detta säkerställer "
+"att utbytet inte hotar ekonomin på grund av bedrägeri."
#: template/governments.html.j2:88
msgid ""
@@ -844,10 +1061,13 @@ msgid ""
"Taler will enable competition and avoid the monopolization of payment "
"systems that threatens global political and financial stability today."
msgstr ""
+"Taler är fri programvara som implementerar en öppen protokollstandard. "
+"Således kommer Taler att möjliggöra konkurrens och undvika monopolisering av "
+"betalningssystem som hotar global politisk och finansiell stabilitet idag."
#: template/governments.html.j2:98
msgid "Efficient"
-msgstr ""
+msgstr "Effektiv"
#: template/governments.html.j2:101
msgid ""
@@ -855,54 +1075,65 @@ msgid ""
"such as Bitcoin, Taler will not threaten the availability of national "
"electric grids or (significantly) contribute to environmental pollution."
msgstr ""
+"Taler har en effektiv design. Till skillnad från Blockchain-baserade "
+"betalningssystem, som Bitcoin, kommer Taler inte att hota tillgängligheten "
+"av nationella elnät eller (signifikant) bidra till miljöföroreningar."
#: template/governments.html.j2:117
msgid "Taler and regulation"
-msgstr ""
+msgstr "Taler och föreskrifter"
#: template/governments.html.j2:119
msgid "Anti money laundering (AML)"
-msgstr ""
+msgstr "Penningtvätt"
#: template/governments.html.j2:120
msgid ""
"With Taler, income is visible and can be tied to the contract signed by "
"both parties."
msgstr ""
+"Med Taler är inkomster synliga och kan knytas till det kontrakt som "
+"undertecknats av båda parter."
#: template/governments.html.j2:121
msgid "Know your customer (KYC)"
-msgstr ""
+msgstr "Känn din kund"
#: template/governments.html.j2:122
msgid ""
"In Taler, payer and payee are known by their bank accounts when "
"withdrawing or depositing coins respectively"
msgstr ""
+"I Taler är betalare och betalningsmottagare kända av sina bankkonton när de "
+"tar ut respektive sätter in mynt"
#: template/governments.html.j2:123
msgid "General Data Protection Regulation (GDPR)"
-msgstr ""
+msgstr "General Data Protection Regulation (GDPR)"
#: template/governments.html.j2:124
msgid ""
"Taler cryptographically protects citizen's privacy, and by design "
"implements data minimization and privacy by default."
msgstr ""
+"Taler skyddar med kryptering medborgarnas integritet och implementerar genom "
+"design dataminimering och integritet som standard."
#: template/governments.html.j2:125
msgid "Payment Services Directive (PSD2)"
-msgstr ""
+msgstr "Direktivet om betaltjänster"
#: template/governments.html.j2:126
msgid ""
"Taler provides an open standard with public APIs contributing to a "
"competitive banking sector."
msgstr ""
+"Taler tillhandahåller en öppen standard med offentliga API: er som bidrar "
+"till en konkurrensutsatt banksektor."
#: template/governments.html.j2:134
msgid "Taler provides privacy and accountability"
-msgstr ""
+msgstr "Taler ger integritet och ansvar"
#: template/governments.html.j2:137
msgid ""
@@ -910,6 +1141,9 @@ msgid ""
" and leaving the Taler payment system. Starting with the wire transfers, "
"governments can obtain:"
msgstr ""
+"Taler antar att myndigheter kan observera traditionella banköverföringar "
+"till och från Taler betalningssystem. Från och med banköverföringarna kan "
+"regeringar få:"
#: template/governments.html.j2:145
msgid ""
@@ -917,10 +1151,13 @@ msgid ""
"government can impose limits on how much digital cash a customer can "
"withdraw within a given time frame."
msgstr ""
+"Den totala mängden digital valuta som tas ut av en kund. Myndigheter kan "
+"införa gränser för hur mycket digitala pengar en kund kan ta ut inom en viss "
+"tidsram."
#: template/governments.html.j2:154
msgid "The income received by any merchant via the Taler system."
-msgstr ""
+msgstr "Inkomsterna som varje handlare får via Taler-systemet."
#: template/governments.html.j2:161
msgid ""
@@ -928,6 +1165,9 @@ msgid ""
"customer and merchant. However, this information would typically not "
"include the identity of the customer."
msgstr ""
+"De exakta detaljerna i det underliggande kontraktet som undertecknades "
+"mellan kund och säljare. Denna information skulle dock vanligtvis inte "
+"innehålla kundens identitet."
#: template/governments.html.j2:170
msgid ""
@@ -937,20 +1177,26 @@ msgid ""
"performed by merchants with the exchange, and the income of the exchange "
"from transaction fees."
msgstr ""
+"Mängden digitala mynt som legitimt tas ut av kunderna från växlingskontoret, "
+"värdet av icke-inlösta digitala mynt i kundens plånböcker, värdet och "
+"motsvarande insättningar som utförs av handlare med växlingskontoret och "
+"intäkterna från från växlingskontorets transaktionsavgifter."
#: template/gsoc-codeless.html.j2:5
msgid "GSoC 2018: Codeless Payment"
-msgstr ""
+msgstr "GSoC 2018: Kodlös betalning"
#: template/gsoc-codeless.html.j2:6
msgid ""
"Implemented by Shivam Kohli as part of GSoC 2018 under the mentoring and "
"guidance of Florian Dold."
msgstr ""
+"Implementerad av Shivam Kohli som en del av GSoC 2018 under mentorskap och "
+"vägledning av Florian Dold."
#: template/gsoc-codeless.html.j2:12
msgid "Overview"
-msgstr ""
+msgstr "Översikt"
#: template/gsoc-codeless.html.j2:14
msgid ""
@@ -961,14 +1207,20 @@ msgid ""
"button for a specific product. This code can be directly copy pasted on "
"the seller&#39;s frontend and can be used for &#39;Pay with Taler&#39;."
msgstr ""
+"Kodlös betalning är en komponent som sitter mellan säljarens frontend och "
+"GNU Taler-handlar backend. Denna komponent har ett webbgränssnitt där "
+"betalningsknappar är konfigurerade. Registrerade handlare kan hantera sina "
+"lager och samtidigt skapa en &#39;Köp nu&#39; knapp för en specifik produkt. "
+"Den här koden kan kopieras direkt på säljarens frontend och kan användas för "
+"&#39;Betala med Taler&#39;."
#: template/gsoc-codeless.html.j2:29
msgid "Use Cases"
-msgstr ""
+msgstr "Användningsfall"
#: template/gsoc-codeless.html.j2:31
msgid "The various use cases and features of codeless payment are:"
-msgstr ""
+msgstr "De olika användningsfall och funktioner för kodlös betalning är:"
#: template/gsoc-codeless.html.j2:37
msgid ""
@@ -980,10 +1232,19 @@ msgid ""
"also monitors the orders placed and updates the status of the order which"
" helps in shipment tracking."
msgstr ""
+"Det primära användningsfallet är registreringen av säljaren. Den kodlösa "
+"betalnings-backenden ger en säker django-autentiserad inloggning till "
+"säljaren. Den registrerade säljaren kan lägga till lager (både digitala och "
+"fysiska) i sina lager. De kan hantera lager och samtidigt skapa en \"Köp nu\""
+" -knapp för produkten. Handlaren övervakar också de beställningar som gjorts "
+"och uppdaterar statusen för beställningen vilket hjälper till vid spårning "
+"av leveranser."
#: template/gsoc-codeless.html.j2:48
msgid "A merchant has the flexibility to add two types of inventory as follows:"
msgstr ""
+"En säljare har flexibiliteten att lägga till två typer av lager enligt "
+"följande:"
#: template/gsoc-codeless.html.j2:53
msgid ""
@@ -991,6 +1252,9 @@ msgid ""
"the codeless payments frontend and the user can then purchase it and view"
" the version hosted by the codeless payment frontend."
msgstr ""
+"Handlaren kan ladda upp ett digitalt lager (som en PDF- eller HTML-sida) via "
+"det kodlösa betalningsgränssnittet och användaren kan sedan köpa den och se "
+"den version som det kodlösa betalningsgränssnittet visar."
#: template/gsoc-codeless.html.j2:61
msgid ""
@@ -1001,6 +1265,11 @@ msgid ""
"(currently this feature has not been added but soon email notification "
"would be added)."
msgstr ""
+"Säljaren kan lägga in de produkter som finns tillgängliga i lager. När "
+"produkterna läggs in uppmanas säljaren att uppge minsta antal som får finnas "
+"i lagret. När antalet produkter i lager går under minimigränsen kommer "
+"säljaren att meddelas (för närvarande har den här funktionen inte lagts till "
+"men snart kommer e-postmeddelanden att läggas till)."
#: template/gsoc-codeless.html.j2:73
msgid ""
@@ -1011,6 +1280,12 @@ msgid ""
"shipment for physical products or view the digital version hosted by the "
"codeless payment frontend."
msgstr ""
+"Köparna kommer åt säljarens frontend där koden för \"Köp nu\" -knappen "
+"finns. När den här knappen aktiveras omdirigeras de till kodlös "
+"betalningsbackend och omdirigeras så småningom till betalningssidan. Efter "
+"lyckad betalning kan köparen också spåra sin leverans för fysiska produkter "
+"eller se den digitala informationen som är inlagd i det kodlösa "
+"betalningsgränssnittet."
#: template/gsoc-codeless.html.j2:84
msgid ""
@@ -1020,10 +1295,14 @@ msgid ""
"After successful payment, the users are redirected to the fulfilment "
"page."
msgstr ""
+"Det andra fallet med den kodlösa betalningsbackend är att hantera händelsen "
+"när knappen \"Köp nu\" aktiveras på säljarens frontend. För att utföra "
+"betalningen kommunicerar backend med säljarens backend api. Efter "
+"framgångsrik betalning omdirigeras användarna till uppfyllandesidan."
#: template/gsoc-codeless.html.j2:93
msgid "Dynamic Merchant Instance"
-msgstr ""
+msgstr "Dynamisk säljarinstans"
#: template/gsoc-codeless.html.j2:95
msgid ""
@@ -1031,30 +1310,33 @@ msgid ""
" be found <a href=\"https://docs.taler.net/api/api-merchant.html#dynamic-"
"merchant-instance\">here</a>."
msgstr ""
+"Dokumentationen för API för dynamisk hantering av säljinstans finns <a href="
+"\"https://docs.taler.net/api/api-merchant.html#dynamic-merchant-instance\"> "
+"här </a>."
#: template/gsoc-codeless.html.j2:103
msgid "Use Case Diagram"
-msgstr ""
+msgstr "Diagram för användningsfall"
#: template/gsoc-codeless.html.j2:109
msgid "Link to the contributions made"
-msgstr ""
+msgstr "Länk till de insatser som gjorts"
#: template/gsoc-codeless.html.j2:113
msgid "Codeless Payment Backend"
-msgstr ""
+msgstr "Kodlös betalning Backend"
#: template/gsoc-codeless.html.j2:114 template/gsoc-codeless.html.j2:117
msgid "Link"
-msgstr ""
+msgstr "Länk"
#: template/gsoc-codeless.html.j2:116
msgid "Documentation to dynamically manage Merchant Instances"
-msgstr ""
+msgstr "Dokumentation för att dynamiskt hantera Sälj-Instanser"
#: template/gsoc-codeless.html.j2:127
msgid "Future Work"
-msgstr ""
+msgstr "Framtida arbeten"
#: template/gsoc-codeless.html.j2:130
msgid ""
@@ -1064,6 +1346,11 @@ msgid ""
" are various features that will be soon added in the Codeless Merchant "
"Backend. The list of future work is as follows:"
msgstr ""
+"Backend för kodlös betalning är mycket robust och kan enkelt byggas ut "
+"enligt krav. Det är anpassningsbart att lägga till nya funktioner i detta "
+"ramverk. Men enligt diskussioner och omfattningen av detta projekt finns det "
+"olika funktioner som snart kommer att läggas till i Codeless Merchant "
+"Backend. Listan över framtida arbete är följande:"
#: template/gsoc-codeless.html.j2:140
msgid ""
@@ -1072,6 +1359,10 @@ msgid ""
"stocks is currently taken from the merchant(specific to each product) but"
" no such notification system is designed."
msgstr ""
+"Att skicka e-postmeddelande till säljaren när lagret går under en viss "
+"gräns. Den minsta kvantitet som krävs för att bibehålla lagren tas för "
+"närvarande från säljaren (specifikt för varje produkt) men inget sådant "
+"meddelandesystem är implementerat."
#: template/gsoc-codeless.html.j2:150
msgid ""
@@ -1084,6 +1375,15 @@ msgid ""
" display the generated key and a base URL for the API to use by the "
"seller, which is handled by the codeless payments service."
msgstr ""
+"För att lägga till API-åtkomst till återförsäljarens backend via den kodlösa "
+"betaltjänsten. I grund och botten skulle den kunna användas som en "
+"värdplattform för flera handlare. Det skulle finnas en ytterligare "
+"användargränssnittsdel i den kodlösa betaltjänsten där en inloggad säljare "
+"kan generera en API-nyckel. Denna API-nyckel kan användas för att komma åt "
+"funktionaliteten hos återförsäljarens backend på ett kontrollerat sätt. "
+"Efter att ha begärt en API-nyckel visar sidan den genererade nyckeln och en "
+"bas-URL för API: n som säljaren kan använda, som hanteras av den kodlösa "
+"betalningstjänsten."
#: template/gsoc-codeless.html.j2:164
msgid ""
@@ -1092,6 +1392,11 @@ msgid ""
"soon as API access for sellers, this is a useful feature. The codeless "
"payment service then can also double as a hosting service for merchants."
msgstr ""
+"Kartläggning av varje säljarkonto till en separat "
+"återförsäljarbackendinstans. Detta krävs inte för en enkel version av "
+"kodlösa betalningar, men så snart API-åtkomst för säljare är detta en "
+"användbar funktion. Den kodlösa betaltjänsten kan då också fungera som en "
+"värdtjänst för handlare."
#: template/gsoc-codeless.html.j2:174
msgid ""
@@ -1103,22 +1408,28 @@ msgid ""
"some more research have to be done before proceeding to the "
"implementation."
msgstr ""
+"För att lägga till olika analyser för säljaren. Olika analyser kunde utföras "
+"på beställningar som gjorts för respektive handlare. Några av de analyser "
+"som kan utföras visar den mest köpta produkten, en del insikter om "
+"leveransspårning, analys av produkter baserat på leveransplats etc. För "
+"denna del måste diskussioner och lite mer forskning göras innan det går "
+"vidare till implementation."
#: template/gsoc-codeless.html.j2:191
msgid "Screenshots"
-msgstr ""
+msgstr "Skärmdumpar"
#: template/gsoc-codeless.html.j2:193
msgid "Home page"
-msgstr ""
+msgstr "Hemsida"
#: template/gsoc-codeless.html.j2:197
msgid "Product page"
-msgstr ""
+msgstr "Produktsida"
#: template/gsoc-codeless.html.j2:201
msgid "Shipment Tracking"
-msgstr ""
+msgstr "Leveransspårning"
#: template/index.html.j2:14
msgid ""
@@ -1126,52 +1437,57 @@ msgid ""
"friendly</span> online transactions <span class='tlr'>fast and "
"easy</span>."
msgstr ""
+"Vi tillhandahåller ett betalningssystem som gör <span class = 'tlr'> "
+"sekretessvänliga </span> online-transaktioner <span class = 'tlr'> snabbt "
+"och enkelt </span>."
#: template/index.html.j2:19
msgid "Payments without registration"
-msgstr ""
+msgstr "Betalningar utan registrering"
#: template/index.html.j2:23
msgid "Data protection by default"
-msgstr ""
+msgstr "Dataskydd som standard"
#: template/index.html.j2:27
msgid "Fraud eliminated by design"
-msgstr ""
+msgstr "Design som eliminerar bedrägeri"
#: template/index.html.j2:31
msgid "Not a new currency!"
-msgstr ""
+msgstr "Inte en ny valuta!"
#: template/index.html.j2:35
msgid "Empowers communities to run their own payment infrastructure"
-msgstr ""
+msgstr "Ger grupper möjlighet att driva sin egen betalningsinfrastruktur"
#: template/index.html.j2:39
msgid "Free Software"
-msgstr ""
+msgstr "Gratis mjukvara"
#: template/index.html.j2:42
msgid "Try Demo!"
-msgstr ""
+msgstr "Prova demon!"
#: template/index.html.j2:43
msgid "Read Docs"
-msgstr ""
+msgstr "Läs dokumenten"
#: template/investors.html.j2:6
msgid "Invest in Taler!"
-msgstr ""
+msgstr "Investera i Taler!"
#: template/investors.html.j2:9
msgid ""
"We have created a company, Taler Systems SA in Luxembourg.<br> Please "
"contact <tt>invest@taler.net</tt> if you want to invest in Taler."
msgstr ""
+"Vi har skapat ett företag, Taler Systems SA i Luxemburg. <br> Kontakta "
+"<tt>invest@taler.net</tt> om du vill investera i Taler."
#: template/investors.html.j2:24
msgid "The Team"
-msgstr ""
+msgstr "Gruppen"
#: template/investors.html.j2:27
msgid ""
@@ -1180,6 +1496,10 @@ msgid ""
"vision of how payments should work and the goal of imposing this vision "
"upon the world."
msgstr ""
+"Vårt team kombinerar företagsledare i världsklass, kryptografer, "
+"programvaruutvecklare, medborgerliga rättighetsaktivister och akademiker. Vi "
+"förenas med en vision om hur betalningar ska fungera och målet att införa "
+"denna vision för världen."
#: template/investors.html.j2:37
msgid ""
@@ -1188,10 +1508,14 @@ msgid ""
"automation, and the <a href=\"https://renewablefreedom.org/\">Renewable "
"Freedom Foundation</a>."
msgstr ""
+"Vi stöds för närvarande av <a href=\"http://www.inria.fr/\"> Inria </a>, det "
+"franska nationella institutet för forskning inom informatik och "
+"automatisering, och <a href = \"https: // renewablefreedom.org/\">Renewable "
+"Freedom Foundation </a>."
#: template/investors.html.j2:47
msgid "The Technology"
-msgstr ""
+msgstr "Vår teknologi"
#: template/investors.html.j2:50
msgid ""
@@ -1204,10 +1528,17 @@ msgid ""
"the demonstration that participants were honest. Actual transaction costs"
" are fractions of a cent."
msgstr ""
+"Alla transaktioner i Taler är skyddade med <a href=\"bibliography.html\""
+">modern kryptering</a> och förtroendet för alla parter ökas. Ekonomisk skada "
+"begränsas &#x28;för kunder, handlare och börsen&#x29; även om systemen "
+"hackas och privata nycklar blir stulna. Databaser kan granskas för "
+"konsistens, vilket antingen upptäcker komprometterade system eller visar att "
+"deltagarna var ärliga. De faktiska transaktionskostnaderna är bråkdelar av "
+"en krona."
#: template/investors.html.j2:63
msgid "The Business"
-msgstr ""
+msgstr "Verksamheten"
#: template/investors.html.j2:65
msgid ""
@@ -1219,14 +1550,20 @@ msgid ""
"represented using traditional payment systems at the exchange. The "
"exchange charges fees to facilitate the transactions."
msgstr ""
+"Den skalbara affärsmodellen för Taler är betaltjänstleverantörens drift, som "
+"konverterar pengar från traditionella betalningssystem (MasterCard, SEPA, "
+"UPI, Visa, Bitcoin, ACH, SWIFT, etc.) till anonyma elektroniska mynt i samma "
+"valuta. Kunden kan sedan lösa in elektroniska mynt hos ett växlingskontor "
+"som kan byta ut dem mot pengar i traditionella betalningssystem. "
+"Växlingskontoret tar ut avgifter för att utföra transaktionerna."
#: template/investors.html.j2:84
msgid "The Business Case"
-msgstr ""
+msgstr "Business Case"
#: template/investors.html.j2:90
msgid "Download"
-msgstr ""
+msgstr "Ladda ned"
#: template/investors.html.j2:94
msgid ""
@@ -1234,10 +1571,13 @@ msgid ""
"English how Taler can impact current developments in the global payment "
"market."
msgstr ""
+"Vår sida <a href=\"financial-news.html\"> finansiella nyheter </a> förklarar "
+"på engelska hur Taler kan påverka den nuvarande utvecklingen på den globala "
+"betalningsmarknaden."
#: template/investors.html.j2:117
msgid "Running a Taler payment service operator"
-msgstr ""
+msgstr "Köra en Taler-betaltjänst"
#: template/investors.html.j2:120
msgid ""
@@ -1246,36 +1586,45 @@ msgid ""
"operational expenses are from wire transfers with the banking system and "
"the operation of the computing infrastructure."
msgstr ""
+"Betaltjänstoperatören driver <em>Taler-börsen</em>. Börsen tar ut "
+"<b>transaktionsavgifter</b> från kunder eller säljare. Dess driftskostnader "
+"är banköverföringar med banksystemet och drift av datorinfrastrukturen."
#: template/investors.html.j2:130
msgid ""
"Cryptographic operations, bandwidth and storage costs are less than 0.01 "
"cent per transaction."
msgstr ""
+"Kryptografiska operationer, bandbredd och lagringskostnader är mindre än "
+"0,01 procent per transaktion."
#: template/investors.html.j2:131
msgid ""
"Multiple Taler transactions can be aggregated into larger wire transfers "
"to merchants to minimize wire transfer costs."
msgstr ""
+"Flera Taler-transaktioner kan sammanställas till större banköverföringar "
+"till säljare för att minimera banköverföringskostnader."
#: template/investors.html.j2:132
msgid ""
"Protocol allows the exchange to charge fees for any expensive operation "
"(withdraw, deposit, refresh, refund or aggregated wire transfers)."
msgstr ""
+"Protokoll tillåter börsen att ta ut avgifter för dyra operationer (uttag, "
+"insättning, uppdatering, återbetalning eller aggregerade banköverföringar)."
#: template/investors.html.j2:133
msgid "Partnership with banks establishes consumer trust."
-msgstr ""
+msgstr "Partnerskap med banker skapar konsumenternas förtroende."
#: template/investors.html.j2:134
msgid "Partnership with free software community enables rapid deployment."
-msgstr ""
+msgstr "Partnerskap med fri mjukvaru-community möjliggör snabb distribution."
#: template/merchants.html.j2:5
msgid "Advantages for Merchants"
-msgstr ""
+msgstr "Fördelar för säljare"
#: template/merchants.html.j2:8
msgid ""
@@ -1284,10 +1633,14 @@ msgid ""
"milliseconds. Your Web customers pay with previously unknown levels of "
"convenience without risk of fraud."
msgstr ""
+"Taler är ett kostnadseffektivt elektroniskt betalningssystem som inom "
+"millisekunder ger dig krypterade kvitton på att betalningen fungerade "
+"korrekt. Kunderna betalar med tidigare okänd bekvämlighetsnivå utan risk för "
+"bedrägeri."
#: template/merchants.html.j2:22
msgid "Fast"
-msgstr ""
+msgstr "Snabbt"
#: template/merchants.html.j2:25
msgid ""
@@ -1299,6 +1652,12 @@ msgid ""
"small transactions that would not work with credit card payments due to "
"the mental overhead for customers."
msgstr ""
+"Behandlingen av transaktioner med Taler är snabb, så att du kan bekräfta "
+"transaktionen med din kund nästan omedelbart. Dina kunder kommer att "
+"uppskatta att de inte behöver skriva in kreditkortsinformation. Genom att "
+"göra betalningar betydligt bekvämare för dina kunder kan du använda Taler "
+"för små transaktioner som kunderna annars inte vill använda kreditkortet "
+"till."
#: template/merchants.html.j2:44
msgid ""
@@ -1309,10 +1668,15 @@ msgid ""
"qualified signatures for all transactions which you can use in court in "
"case of disputes."
msgstr ""
+"Du kommer få krypterade betalningsbevis från Taler-betaltjänstleverantören. "
+"Med Taler hanterar du aldrig känslig kundkontoinformation och behöver därför "
+"inte genomgå några speciella säkerhetsgranskningar (som PCI DSS). Dina "
+"system kommer spara kontrakt med kvalificerade signaturer för alla "
+"transaktioner som du kan använda i domstol vid tvister."
#: template/merchants.html.j2:58
msgid "Free"
-msgstr ""
+msgstr "Fri"
#: template/merchants.html.j2:61
msgid ""
@@ -1322,10 +1686,15 @@ msgid ""
"development model will ensure that you can select from many competing "
"integrators for support."
msgstr ""
+"Taler är fri programvara och du kan använda den licensierade referenskoden "
+"som utgångspunkt för att integrera Taler i dina tjänster. För att använda "
+"Taler behöver du inte betala licensavgifter, och den kostnadsfria "
+"mjukvaruutvecklingsmodellen säkerställer att du kan välja bland många "
+"konkurrerande integratorer för support."
#: template/merchants.html.j2:76
msgid "Cheap"
-msgstr ""
+msgstr "Billig"
#: template/merchants.html.j2:78
msgid ""
@@ -1334,10 +1703,14 @@ msgid ""
" makes fraud impossible, Taler payment service providers can operate with"
" very low overhead and thus offer low transaction fees."
msgstr ""
+"Taler använder effektiv kryptering med låg bandbredd och litet lagringskrav. "
+"I kombination med Talers starka säkerhet som gör bedrägerier omöjliga kan "
+"Taler-betaltjänstleverantörer jobba med mycket låga omkostnader och därmed "
+"erbjuda låga transaktionsavgifter."
#: template/merchants.html.j2:88
msgid "Flexible"
-msgstr ""
+msgstr "Flexibelt"
#: template/merchants.html.j2:90
msgid ""
@@ -1345,10 +1718,13 @@ msgid ""
"Bitcoins) and any amount, limited only by applicable regulation and what "
"denominations the payment service provider supports."
msgstr ""
+"Taler kan användas för olika valutor (t.ex. euro, amerikanska dollar eller "
+"bitcoins) och vilket belopp som helst, endast begränsad av tillämplig "
+"reglering och vilka valörer betaltjänstleverantören stöder."
#: template/merchants.html.j2:99
msgid "Ethical"
-msgstr ""
+msgstr "Etiskt"
#: template/merchants.html.j2:101
msgid ""
@@ -1357,30 +1733,34 @@ msgid ""
"encourages transparency by providing an open standard and free software "
"reference implementations."
msgstr ""
+"Taler förhindrar skatteflykt och penningtvätt. Talers protokoll är effektiva "
+"och använder inte långsamma bevisberäkningar. Taler uppmuntrar öppenhet "
+"genom att tillhandahålla en öppen standard och gratis "
+"referensimplementeringar."
#: template/merchants.html.j2:115
msgid "Manuals for merchants"
-msgstr ""
+msgstr "Handböcker för säljare"
#: template/merchants.html.j2:117
msgid "The GNU Taler merchant backend operator manual"
-msgstr ""
+msgstr "GNU Taler-handbok för säljar-backend"
#: template/merchants.html.j2:121
msgid "The GNU Taler Web shop integration tutorial (PHP)"
-msgstr ""
+msgstr "GNU Taler handbok för Webbshop integration (PHP)"
#: template/merchants.html.j2:125
msgid "The GNU Taler Web shop integration tutorial (Python)"
-msgstr ""
+msgstr "GNU Taler handbok för Webbshop integration (Python)"
#: template/merchants.html.j2:136
msgid "The GNU Taler Merchant Backend"
-msgstr ""
+msgstr "GNU Taler Säljar Backend"
#: template/merchants.html.j2:138
msgid "Merchants process payments using the Taler backend:"
-msgstr ""
+msgstr "Säljare behandlar betalningar med Taler-backend:"
#: template/merchants.html.j2:144
msgid ""
@@ -1388,6 +1768,9 @@ msgid ""
"made by the merchant to customers. For this, the merchant&#39;s frontend "
"needs to give the customer&#39;s order in a JSON format to the backend."
msgstr ""
+"Backend <b>undertecknar</b> och <b>lagrar</b> de fullständiga villkoren för "
+"erbjudanden som säljaren har gjort till kunderna. För detta måste säljarens "
+"frontend ge kundens beställning i JSON-format till backend."
#: template/merchants.html.j2:153
msgid ""
@@ -1397,6 +1780,10 @@ msgid ""
"request through to the Taler backend and check the HTTP status code that "
"is returned."
msgstr ""
+"Backend <b>validerar</b> betalningar som tas emot från plånboken och "
+"<b>utför</b> dem med Taler-betaltjänstleverantören (växlingskontoret). För "
+"detta måste säljarens frontend skicka betalningsbegäran till Taler-backend "
+"och kontrollera HTTP-statuskoden som returneras."
#: template/merchants.html.j2:164
msgid ""
@@ -1404,10 +1791,13 @@ msgid ""
"transfers to sets of business transactions, including the exact terms of "
"each contract."
msgstr ""
+"Backend kan <b>lista</b> slutförda transaktioner och <b>mappa</b> "
+"banköverföringar till uppsättningar affärstransaktioner, inklusive de exakta "
+"villkoren för varje kontrakt."
#: template/merchants.html.j2:178
msgid "customer perspective"
-msgstr ""
+msgstr "kundperspektiv"
#: template/pos.html.j2:43
msgid ""
@@ -1416,42 +1806,49 @@ msgid ""
"Taler payments for these contracts. Its main use-case is for a mensa, "
"cafeteria or restaurant when vending food from a menu."
msgstr ""
+"Det här är sidan för Taler PoS-appen. Det gör det möjligt för en leverantör "
+"att hålla en lista över produkter och snabbt bygga upp Taler-kontrakt och "
+"behandla Taler-betalningar för dessa kontrakt. Dess huvudsakliga "
+"användningsfall är för en matsal, cafeteria eller restaurang när du säljer "
+"mat från en meny."
#: template/press.html.j2:4
msgid "GNU Taler in the Press"
-msgstr ""
+msgstr "GNU Taler i Pressen"
#: template/press.html.j2:6
msgid "2018"
-msgstr ""
+msgstr "2018"
#: template/press.html.j2:15
msgid "2017"
-msgstr ""
+msgstr "2017"
#: template/press.html.j2:25
msgid "2016"
-msgstr ""
+msgstr "2016"
#: template/press.html.j2:43
msgid "2015"
-msgstr ""
+msgstr "2015"
#: template/principles.html.j2:21
msgid "GNU Taler: Design Principles"
-msgstr ""
+msgstr "GNU Taler: Designprinciper"
#: template/principles.html.j2:25
msgid "When designing GNU Taler, we had the following design principles in mind:"
msgstr ""
+"Vid utformningen av GNU Taler hade vi följande designprinciper i åtanke:"
#: template/principles.html.j2:31
msgid "1. Free/Libre Software"
-msgstr ""
+msgstr "1. Fri mjukvara"
#: template/principles.html.j2:33
msgid "... in the area of computing, freedom means not using proprietary software"
msgstr ""
+"... inom datorområdet innebär frihet att inte använda proprietär programvara"
#: template/principles.html.j2:36
msgid ""
@@ -1465,6 +1862,15 @@ msgid ""
"href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/Kerckhoffs's_principle\">Kerckhoff's"
" principle</a> and to establish public confidence."
msgstr ""
+"GNU Taler måste vara <a href=\"https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html\""
+">Fri programvara< /a>. För säljare förhindrar Free / Libre Software "
+"leverantörslås, vilket innebär att säljare enkelt kan välja en annan "
+"tjänsteleverantör för att behandla sina betalningar. För länder betyder fri "
+"programvara att GNU Taler inte kan äventyra suveräniteten genom att införa "
+"begränsningar eller krav. Och för växlingskontor är öppenhet avgörande för "
+"att tillfredsställa <a href=\"https://sv.wikipedia.org/wiki/"
+"Kerckhoffs_principle>> Kerckhoffs princip</a> och för att skapa förtroende "
+"hos allmänheten."
#: template/principles.html.j2:49
msgid ""
@@ -1473,14 +1879,18 @@ msgid ""
"must be available and make it easy to verify that user-hostile features "
"such as tracking or telemetry are absent."
msgstr ""
+"Kunder drar nytta av fri programvara eftersom vem som helst kan ändra "
+"plånboksprogramvaran för att stödja ytterligare plattformar. Källkoden måste "
+"vara tillgänglig och göra det enkelt att verifiera att användarfientliga "
+"funktioner som spårning eller telemetri saknas."
#: template/principles.html.j2:60
msgid "2. Protect the privacy of buyers"
-msgstr ""
+msgstr "2. Skydda köparnas integritet"
#: template/principles.html.j2:62
msgid "You deserve some privacy"
-msgstr ""
+msgstr "Du förtjänar integritet"
#: template/principles.html.j2:64
msgid ""
@@ -1491,6 +1901,12 @@ msgid ""
"for online publications. Thus, GNU Taler must protect the privacy of "
"buyers to avoid facilitating totalitarian control over the population."
msgstr ""
+"Sekretess är mest meningsfullt när det garanteras genom tekniska åtgärder, i "
+"motsats till enbart policy. Utan ett tekniskt lager som tillhandahåller "
+"integritet som standard avslöjar finansiella transaktioner onödiga nivåer av "
+"personliga eller privata data. Detta skulle särskilt vara sant när man gör "
+"mikobetalningar för online-publikationer. Således måste GNU Taler skydda "
+"köparnas integritet för att undvika att totalitär kontroll över befolkningen."
#: template/principles.html.j2:72
msgid ""
@@ -1499,16 +1915,22 @@ msgid ""
"protected according to local laws. In this case, GNU Taler must enable "
"deletion of such data as soon as it is no longer required."
msgstr ""
+"Begränsad privat information, såsom leveransadress för fysisk leverans, kan "
+"behöva samlas in för affärsbehov och skyddas enligt lokala lagar. I det här "
+"fallet måste GNU Taler möjliggöra radering av sådan information så snart det "
+"inte längre behövs."
#: template/principles.html.j2:83
msgid ""
"3. Auditability - enable the state to tax income and crack down on "
"illegal business activities"
msgstr ""
+"3. Granskning - gör det möjligt för staten att beskatta inkomster och slå "
+"ner på olaglig affärsverksamhet"
#: template/principles.html.j2:85
msgid "Money laundering"
-msgstr ""
+msgstr "Penningtvätt"
#: template/principles.html.j2:87
msgid ""
@@ -1519,14 +1941,20 @@ msgid ""
"society, and fair taxation requires income transparency. Thus, GNU Taler "
"must enable authorities to track income."
msgstr ""
+"Eftersom ett betalningssystem måste följa lokala lagar för att kunna fungera "
+"lagligt måste GNU Taler vara utformat för att uppfylla dessa krav. GNU Taler "
+"måste tillhandahålla ett granskningsspår för laglig granskning. Dessutom "
+"anser vi att skatteuppbörd är gynnsamt för samhället, och rättvis "
+"beskattning kräver inkomstgenomskinlighet. Således måste GNU Taler göra det "
+"möjligt för myndigheter att spåra inkomster."
#: template/principles.html.j2:102
msgid "4. Prevent payment fraud"
-msgstr ""
+msgstr "4. Förhindra betalningsbedrägerier"
#: template/principles.html.j2:104
msgid "Phishing attack"
-msgstr ""
+msgstr "Nätfiske"
#: template/principles.html.j2:106
msgid ""
@@ -1537,16 +1965,25 @@ msgid ""
"provide extensive cryptographic evidence for all key processes to enable "
"all parties to precisely attribute bad behavior."
msgstr ""
+"GNU Taler måste mildra de vanligaste källorna till betalningsbedrägerier. Vi "
+"måste följa bästa praxis inom programvarudesign, riktlinjer för design från "
+"tredje part som förhindrar förvirring och vilseledande användargränssnitt "
+"och måste låta andra inspektera vår allmänt tillgängliga kod. Dessutom måste "
+"GNU Taler tillhandahålla omfattande krypterade bevis för alla viktiga "
+"processer för att göra det möjligt för alla parter att precist granska "
+"dåligt beteende."
#: template/principles.html.j2:120
msgid "5. Collect the minimum information necessary"
-msgstr ""
+msgstr "5. Samla in minsta möjliga information"
#: template/principles.html.j2:121
msgid ""
"Privacy by design, privacy by default, General Data Protection Regulation"
" (GDPR) compliant"
msgstr ""
+"Integritet enligt design, integritet som standard, General Data Protection "
+"Regulation (GDPR) kompatibel"
#: template/principles.html.j2:123
msgid ""
@@ -1556,14 +1993,18 @@ msgid ""
"necessary: data that is not collected or is no longer stored can not be "
"compromised."
msgstr ""
+"Köparnas integritet prioriteras särskilt som en del av principen (2). Men "
+"andra parter - som handlare - måste också ha dataskydd. Generellt måste GNU "
+"Taler samla in minsta möjliga information: data som inte samlas in eller "
+"inte längre lagras kan inte äventyras."
#: template/principles.html.j2:137
msgid "6. Be usable"
-msgstr ""
+msgstr "6. Vara användbar"
#: template/principles.html.j2:138
msgid "Buy with one click. Easy for children."
-msgstr ""
+msgstr "Köp med ett klick. Lätt för barn."
#: template/principles.html.j2:140
msgid ""
@@ -1577,14 +2018,23 @@ msgid ""
"(APIs) to allow frictionless integrations between GNU Taler and other "
"projects."
msgstr ""
+"GNU Taler måste kunna användas för icke-expertkunder inklusive slutanvändare "
+"av en GNU Taler-plånbok, säljare som vill acceptera betalningar med GNU "
+"Taler och 3:e parts applikationsutvecklare för e-handel och andra "
+"plattformar. GNU Taler måste följa riktlinjer för bästa praxis för "
+"användbarhet och införliva feedback från experter och användare. Fri "
+"programvara kräver också Fri dokumentation för att möjliggöra informerade "
+"val. GNU Taler måste tillhandahålla väldokumenterade "
+"applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) för att möjliggöra friktionsfria "
+"integrationer mellan GNU Taler och andra projekt."
#: template/principles.html.j2:157
msgid "7. Be efficient"
-msgstr ""
+msgstr "7. Vara effektivt"
#: template/principles.html.j2:158
msgid "Energy efficiency"
-msgstr ""
+msgstr "Energieffektivitet"
#: template/principles.html.j2:160
msgid ""
@@ -1594,14 +2044,19 @@ msgid ""
"Taler to be used for micropayments. Therefore certain expensive "
"primitives, such as proof-of-work, must not be used by GNU Taler."
msgstr ""
+"GNU Taler måste utformas för att vara effektiv. Helt enkelt betyder "
+"effektivitet färre saker som kan gå sönder, och det betyder fler "
+"transaktioner per sekund och sänker vår miljöpåverkan. Effektivitet är också "
+"avgörande för att GNU Taler ska användas för mikrobetalningar. Därför får "
+"vissa dyra primitiver, som proof-of-work, inte användas av GNU Taler."
#: template/principles.html.j2:173
msgid "8. Fault-tolerant design"
-msgstr ""
+msgstr "8. Feltolerant design"
#: template/principles.html.j2:174
msgid "Life Safers"
-msgstr ""
+msgstr "Livräddare"
#: template/principles.html.j2:176
msgid ""
@@ -1613,14 +2068,21 @@ msgid ""
"they must fail gracefully. GNU Taler must have a plan to recover from "
"malicious operators compromising core secrets."
msgstr ""
+"Skadliga operatörer, feta fingrar, datorfel, gremlins. Saker går fel. GNU "
+"Taler måste utformas för att tolerera fel på enskilda komponenter och "
+"system. Där systemet kan fortsätta att fungera säkert kommer det att "
+"fortsätta att fungera säkert. Där det måste stoppa en operation, får andra "
+"operationer inte i onödan dras offline. Där system misslyckas måste de "
+"misslyckas graciöst. GNU Taler måste ha en plan för att återhämta sig från "
+"skadliga operatörer som äventyrar kärnhemligheter."
#: template/principles.html.j2:194
msgid "9. Foster competition"
-msgstr ""
+msgstr "9. Främja konkurrens"
#: template/principles.html.j2:195
msgid "A competitive market"
-msgstr ""
+msgstr "En konkurrenskraftig marknad"
#: template/principles.html.j2:197
msgid ""
@@ -1629,12 +2091,18 @@ msgid ""
"rather high and outside of our control. However, GNU Taler must minimize "
"the technical burden for new competitors to enter the market."
msgstr ""
+"Det måste vara relativt enkelt för konkurrenter att använda kompatibla "
+"alternativ. Barriärerna för detta i traditionella finansiella system är "
+"ganska höga och utanför vår kontroll. GNU Taler måste dock minimera den "
+"tekniska bördan för nya konkurrenter att komma in på marknaden."
#: template/principles.html.j2:204
msgid ""
"GNU Taler must enable a diverse set of operators, breaking up the current"
" system where only a few global companies dominate the market."
msgstr ""
+"GNU Taler måste möjliggöra en mängd olika operatörer och bryta upp det "
+"nuvarande systemet där endast ett fåtal globala företag dominerar marknaden."
#: template/principles.html.j2:209
msgid ""
@@ -1643,75 +2111,80 @@ msgid ""
"improved upon independently, instead of having one completely monolithic "
"system."
msgstr ""
+"Ett exempel på ett designval som stöder detta är att dela upp hela systemet "
+"i mindre komponenter som kan driftsättas, utvecklas och förbättras oberoende "
+"av varandra i stället för att ha ett helt monolitiskt system."
#: template/schemafuzz.html.j2:6
msgid "SchemaFuzz"
-msgstr ""
+msgstr "SchemaFuzz"
#: template/wallet.html.j2:106
msgid "Congratulations, you have installed the Taler wallet. Check out the"
-msgstr ""
+msgstr "Grattis, du har installerat Taler-plånboken. Kolla in"
#: template/wallet.html.j2:111
msgid "demo"
-msgstr ""
+msgstr "demon"
#: template/wallet.html.j2:117
msgid "You don&#39;t have a wallet installed yet."
-msgstr ""
+msgstr "Du har inte en plånbok installerad ännu."
#: template/wallet.html.j2:126
msgid "Install the wallet for your browser below, then check out the"
-msgstr ""
+msgstr "Installera plånboken för din webbläsare nedan och kolla sedan på"
#: template/wallet.html.j2:130
msgid "demonstration"
-msgstr ""
+msgstr "demon"
#: template/wallet.html.j2:143 template/wallet.html.j2:153
msgid "or"
-msgstr ""
+msgstr "eller"
#: template/wallet.html.j2:147
msgid "is required, but it appears you don&#39;t have it installed."
-msgstr ""
+msgstr "krävs, men det verkar som om du inte har det installerat."
#: template/wallet.html.j2:157
msgid "version"
-msgstr ""
+msgstr "version"
#: template/wallet.html.j2:161
msgid "or newer is required, but it appears you have an older version."
-msgstr ""
+msgstr "eller nyare krävs, men det verkar som om du har en äldre version."
#: template/wallet.html.j2:168
msgid "Install wallet"
-msgstr ""
+msgstr "Installera plånboken"
#: template/wallet.html.j2:175
msgid "JavaScript is disabled, installation won&#39;t work."
-msgstr ""
+msgstr "JavaScript är inaktiverat, installationen fungerar inte."
#: template/wallet.html.j2:214
msgid "Install Download Chrome Extension"
-msgstr ""
+msgstr "Installera Ladda ner Chrome Extension"
#: template/wallet.html.j2:221
msgid "Install GNU Taler"
-msgstr ""
+msgstr "Installera GNU Taler"
#: template/wallet.html.j2:225
msgid "from the Chrome Web Store"
-msgstr ""
+msgstr "från Google Play butik"
#: template/wallet.html.j2:246
msgid "Download Android App from F-Droid (bypassing Google registration)."
-msgstr ""
+msgstr "Ladda ner Android-appen från F-Droid (kringgår Google-registrering)."
#: template/wallet.html.j2:259
msgid "Other browsers"
-msgstr ""
+msgstr "Andra webbläsare"
#: template/wallet.html.j2:261
msgid "Wallets for other browsers will be provided in the near future."
msgstr ""
+"Plånböcker för andra webbläsare kommer att tillhandahållas inom en snar "
+"framtid."