summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/locale/tr/LC_MESSAGES/messages.po
diff options
context:
space:
mode:
authorChristian Grothoff <christian@grothoff.org>2021-02-01 19:57:50 +0100
committerChristian Grothoff <christian@grothoff.org>2021-02-01 19:57:50 +0100
commit8d6e9979053bd76997cf73f60570c449953d5aba (patch)
treedd21061657932297e319138ab4045875a621f93d /locale/tr/LC_MESSAGES/messages.po
parent5282c0423d3e7ef6fc6eef21833a1a4aaa6e094a (diff)
downloadwww-8d6e9979053bd76997cf73f60570c449953d5aba.tar.gz
www-8d6e9979053bd76997cf73f60570c449953d5aba.tar.bz2
www-8d6e9979053bd76997cf73f60570c449953d5aba.zip
add sv
Diffstat (limited to 'locale/tr/LC_MESSAGES/messages.po')
-rw-r--r--locale/tr/LC_MESSAGES/messages.po1088
1 files changed, 514 insertions, 574 deletions
diff --git a/locale/tr/LC_MESSAGES/messages.po b/locale/tr/LC_MESSAGES/messages.po
index 7d746a6..dfe846c 100644
--- a/locale/tr/LC_MESSAGES/messages.po
+++ b/locale/tr/LC_MESSAGES/messages.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PROJECT VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n"
-"POT-Creation-Date: 2021-01-07 21:46+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-02-01 19:53+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2021-01-07 03:17+0000\n"
"Last-Translator: Mert Gör <mertgor@gmail.com>\n"
"Language-Team: Turkish <http://weblate.taler.net/projects/gnu-taler/main-web-"
@@ -899,7 +899,6 @@ msgstr ""
"gelir."
#: template/features.html.j2:154 template/governments.html.j2:55
-#: template/merchants.html.j2:41
msgid "Secure"
msgstr "Güvenlikli"
@@ -1185,249 +1184,6 @@ msgstr ""
"işlemlerinin değeri ve karşılık gelen banka havalesi ayrıntıları ve işlem "
"ücretlerinden değişim."
-#: template/gsoc-codeless.html.j2:5
-msgid "GSoC 2018: Codeless Payment"
-msgstr "GSoC 2018: Kodsuz Ödeme"
-
-#: template/gsoc-codeless.html.j2:6
-msgid ""
-"Implemented by Shivam Kohli as part of GSoC 2018 under the mentoring and "
-"guidance of Florian Dold."
-msgstr ""
-"GSoC 2018'in bir parçası olarak, Florian Dold'un mentorluğu ve rehberliğinde "
-"Shivam Kohli tarafından uygulandı."
-
-#: template/gsoc-codeless.html.j2:12
-msgid "Overview"
-msgstr "Genel Bakış"
-
-#: template/gsoc-codeless.html.j2:14
-msgid ""
-"Codeless payment is a component that sits between the seller&#39;s frontend "
-"and the GNU Taler merchant backend. This component has a web interface, "
-"where payment buttons are configured. Registered merchants can manage their "
-"inventory and simultaneously create a &#39;Buy Now&#39; button for a "
-"specific product. This code can be directly copy pasted on the seller&#39;s "
-"frontend and can be used for &#39;Pay with Taler&#39;."
-msgstr ""
-"Kodsuz ödeme, satıcının ön ucu ile GNU Taler satıcı sistem tarafı arasında "
-"yer alan bir bileşendir. Bu bileşen, ödeme düğmelerinin yapılandırıldığı bir "
-"web arayüzüne sahiptir. Kayıtlı satıcılar envanterlerini yönetebilir ve "
-"eşzamanlı olarak &#39; Şimdi Satın Al &#39; belirli bir ürün için düğme. Bu "
-"kod doğrudan satıcının uygulama tarafına kopyalanabilir ve &#39; Taler ile "
-"Öde &#39; için kullanılabilir."
-
-#: template/gsoc-codeless.html.j2:29
-msgid "Use Cases"
-msgstr "Kullanım Durumları"
-
-#: template/gsoc-codeless.html.j2:31
-msgid "The various use cases and features of codeless payment are:"
-msgstr "Kodsuz ödemenin çeşitli kullanım durumları ve özellikleri şunlardır:"
-
-#: template/gsoc-codeless.html.j2:37
-msgid ""
-"The primary use case is the registration of the merchant. The codeless "
-"payment backend provides a secure django authenticated login to the "
-"merchant. The registered merchant can add inventory (both digital as well as "
-"physical) in their stocks. They can manage inventory and simultaneously "
-"create a 'Buy Now' button for the product. The merchant also monitors the "
-"orders placed and updates the status of the order which helps in shipment "
-"tracking."
-msgstr ""
-"Birincil kullanım durumu, tüccarın tescilidir. Kodsuz ödeme arka ucu, "
-"satıcıya django tarafından doğrulanmış güvenli bir giriş sağlar. Kayıtlı üye "
-"işyeri stoklarına envanter (hem dijital hem de fiziksel) ekleyebilir. "
-"Envanteri yönetebilir ve aynı anda ürün için bir \"Şimdi Satın Al\" düğmesi "
-"oluşturabilirler. Satıcı ayrıca verilen siparişleri izler ve siparişin "
-"durumunu güncelleyerek gönderi takibine yardımcı olur."
-
-#: template/gsoc-codeless.html.j2:48
-msgid ""
-"A merchant has the flexibility to add two types of inventory as follows:"
-msgstr "Satıcı, aşağıdaki gibi iki tür envanter ekleme esnekliğine sahiptir:"
-
-#: template/gsoc-codeless.html.j2:53
-msgid ""
-"The merchant can upload digital inventory (like a PDF or HTML page) via the "
-"codeless payments frontend and the user can then purchase it and view the "
-"version hosted by the codeless payment frontend."
-msgstr ""
-"Satıcı, kodsuz ödeme ön ucu aracılığıyla dijital envanteri (bir PDF veya "
-"HTML sayfası gibi) yükleyebilir ve kullanıcı daha sonra bunu satın alabilir "
-"ve kodsuz ödeme ön ucu tarafından barındırılan sürümü görüntüleyebilir."
-
-#: template/gsoc-codeless.html.j2:61
-msgid ""
-"The merchant can add any physical inventory available in his stocks. While "
-"adding these inventory, the seller is prompted to add minimum quantity of "
-"product that is required to be maintained in the stock. Whenever the stocks "
-"run below this limit the seller would be notified (currently this feature "
-"has not been added but soon email notification would be added)."
-msgstr ""
-"Satıcı, stoklarında bulunan herhangi bir fiziksel envanteri ekleyebilir. Bu "
-"envanteri eklerken, satıcıdan stokta bulundurulması gereken minimum ürün "
-"miktarını eklemesi istenir. Hisse senetleri bu sınırın altına düştüğünde "
-"satıcıya bilgi verilecektir (şu anda bu özellik eklenmemiştir, ancak yakında "
-"e-posta bildirimi eklenecektir)."
-
-#: template/gsoc-codeless.html.j2:73
-msgid ""
-"The buyers will access the seller's frontend where the code for the 'Buy "
-"Now' button is present. When this button is triggered, they are redirected "
-"to codeless payment backend and eventually redirected to the payment page. "
-"After successful payment, the buyer can also track their shipment for "
-"physical products or view the digital version hosted by the codeless payment "
-"frontend."
-msgstr ""
-"Alıcılar, 'Şimdi Satın Al' düğmesinin kodunun bulunduğu satıcının ön ucuna "
-"erişecekler. Bu düğme tetiklendiğinde, kodsuz ödeme arka ucuna yönlendirilir "
-"ve sonunda ödeme sayfasına yönlendirilir. Başarılı bir ödemenin ardından "
-"alıcı, gönderilerini fiziksel ürünler için de takip edebilir veya kodsuz "
-"ödeme ön ucu tarafından barındırılan dijital sürümü görüntüleyebilir."
-
-#: template/gsoc-codeless.html.j2:84
-msgid ""
-"The other use case of the codeless payment backend is to handle the event "
-"when the 'Buy Now' button is triggered on the seller's frontend. To perform "
-"the payment the backend communicates with merchant backend api. After "
-"successful payment, the users are redirected to the fulfilment page."
-msgstr ""
-"Kodsuz ödeme arka ucunun diğer kullanım durumu, satıcının ön ucunda 'Şimdi "
-"Satın Al' düğmesi tetiklendiğinde olayı ele almaktır. Ödemeyi "
-"gerçekleştirmek için arka uç, satıcı arka uç api'siyle iletişim kurar. "
-"Başarılı bir ödeme yapıldıktan sonra, kullanıcılar yerine getirme sayfasına "
-"yönlendirilir."
-
-#: template/gsoc-codeless.html.j2:93
-msgid "Dynamic Merchant Instance"
-msgstr "Dinamik Satıcı Merkezleri"
-
-#: template/gsoc-codeless.html.j2:95
-msgid ""
-"The documentation for the API to dynamically manage merchant instance can be "
-"found <a href=\"https://docs.taler.net/api/api-merchant.html#dynamic-"
-"merchant-instance\">here</a>."
-msgstr ""
-"Satıcı merkezini dinamik olarak yönetmek için API dokümantasyonu <a href="
-"\"https://docs.taler.net/api/api-merchant.html#dynamic-merchant-instance"
-"\">burada</a> bulunabilir."
-
-#: template/gsoc-codeless.html.j2:103
-msgid "Use Case Diagram"
-msgstr "Kullanım Şeması"
-
-#: template/gsoc-codeless.html.j2:109
-msgid "Link to the contributions made"
-msgstr "Yapılan katkılara bağlantı"
-
-#: template/gsoc-codeless.html.j2:113
-msgid "Codeless Payment Backend"
-msgstr "Kodsuz Ödeme'nin Sistem tarafı"
-
-#: template/gsoc-codeless.html.j2:114 template/gsoc-codeless.html.j2:117
-msgid "Link"
-msgstr "Bağlantılar"
-
-#: template/gsoc-codeless.html.j2:116
-msgid "Documentation to dynamically manage Merchant Instances"
-msgstr "Satıcı Merkezlerini dinamik olarak yönetmek için belgeler"
-
-#: template/gsoc-codeless.html.j2:127
-msgid "Future Work"
-msgstr "Planlanan Çalışmalarımız"
-
-#: template/gsoc-codeless.html.j2:130
-msgid ""
-"The backend of codeless payment is very robust and can be easily extended as "
-"per the requirements. It is adaptive to add new features to this framework. "
-"But as per the discussion and the scope of this project, there are various "
-"features that will be soon added in the Codeless Merchant Backend. The list "
-"of future work is as follows:"
-msgstr ""
-"Kodsuz ödemenin sistem tarafı çok sağlamdır ve gereksinimlere göre kolayca "
-"genişletilebilir. Bu çerçeveye yeni özellikler eklemek uyarlanabilir. Ancak "
-"tartışmaya ve bu projenin kapsamına göre, Kodsuz Satıcı sistem tarafı "
-"yakında eklenecek çeşitli özellikler var. Gelecekteki çalışmaların listesi "
-"aşağıdaki gibidir:"
-
-#: template/gsoc-codeless.html.j2:140
-msgid ""
-"To send email notification to the merchant when the stocks run below a "
-"certain limit. The minimum quantity required to be maintained in the stocks "
-"is currently taken from the merchant(specific to each product) but no such "
-"notification system is designed."
-msgstr ""
-"Stoklar belirli bir limitin altına düştüğünde üye iş yerine e-posta "
-"bildirimi göndermek. Stoklarda bulundurulması gereken asgari miktar "
-"halihazırda üye işyerinden (her ürüne özel) alınmaktadır ancak böyle bir "
-"bildirim sistemi tasarlanmamıştır."
-
-#: template/gsoc-codeless.html.j2:150
-msgid ""
-"To add API access to the merchant backend via the codeless payment service. "
-"Basically, it would be used as a hosting platform for multiple merchants. "
-"There would be an additional user interface part in the codeless payment "
-"service where a logged-in merchant can generate an API key. This API key can "
-"be used to access the functionality of the merchant backend in a controlled "
-"way. After requesting an API key, the page would display the generated key "
-"and a base URL for the API to use by the seller, which is handled by the "
-"codeless payments service."
-msgstr ""
-"Kodsuz ödeme hizmeti aracılığıyla satıcı sistem tarafına API erişimi eklemek "
-"için temel olarak, birden fazla tüccar için bir barındırma platformu olarak "
-"kullanılacaktır. Kodsuz ödeme hizmetinde, oturum açmış bir satıcının bir API "
-"anahtarı oluşturabileceği ek bir kullanıcı arabirimi parçası olacaktır. Bu "
-"API anahtarı, satıcı sistem tarafının işlevselliğine kontrollü bir şekilde "
-"erişmek için kullanılabilir. Bir API anahtarı talep ettikten sonra, sayfa, "
-"kodsuz ödemeler hizmeti tarafından yönetilen, satıcı tarafından kullanılmak "
-"üzere üretilen anahtarı ve API için temel bir URL'yi görüntüleyecektir."
-
-#: template/gsoc-codeless.html.j2:164
-msgid ""
-"Mapping every seller account to a separate merchant backend instance. This "
-"is not required for a simple version of codeless payments, but as soon as "
-"API access for sellers, this is a useful feature. The codeless payment "
-"service then can also double as a hosting service for merchants."
-msgstr ""
-"Her satıcı hesabını ayrı bir satıcı sistem tarafı örneğiyle eşleme. Bu, "
-"kodsuz ödemelerin basit bir sürümü için gerekli değildir, ancak satıcılar "
-"için API erişimi olur olmaz, bu kullanışlı bir özelliktir. Kodsuz ödeme "
-"hizmeti daha sonra tüccarlar için bir barındırma hizmeti olarak ikiye "
-"katlanabilir."
-
-#: template/gsoc-codeless.html.j2:174
-msgid ""
-"To add various analytics for the merchant. Various analysis could be "
-"performed on the orders placed for the respective merchant. Some of the "
-"analysis that can be performed are displaying the most frequently purchased "
-"product, some insights about the shipment tracking, analysis of products "
-"based on delivery location, etc. For this part, dicussions and some more "
-"research have to be done before proceeding to the implementation."
-msgstr ""
-"Satıcı için çeşitli analizler eklemek için. İlgili üye işyeri için verilen "
-"siparişler üzerinde çeşitli analizler yapılabilmektedir. "
-"Gerçekleştirilebilecek analizlerden bazıları, en sık satın alınan ürünün "
-"gösterilmesi, sevkiyat takibi hakkında bazı bilgiler, teslimat yerine göre "
-"ürünlerin analizi, vs.'dir. Bu bölüm için, devam etmeden önce tartışmalar ve "
-"biraz daha araştırma yapılması gerekmektedir. uygulama."
-
-#: template/gsoc-codeless.html.j2:191
-msgid "Screenshots"
-msgstr "Ekran alıntıları"
-
-#: template/gsoc-codeless.html.j2:193
-msgid "Home page"
-msgstr "Ana sayfa"
-
-#: template/gsoc-codeless.html.j2:197
-msgid "Product page"
-msgstr "Ürün sayfası"
-
-#: template/gsoc-codeless.html.j2:201
-msgid "Shipment Tracking"
-msgstr "Gönderim Takibi"
-
#: template/index.html.j2:14
msgid ""
"We provide a payment system that makes <span class='tlr'>privacy-friendly</"
@@ -1468,335 +1224,6 @@ msgstr "Tanıtımı deneyiniz !"
msgid "Read Docs"
msgstr "Belgelerimizi okuyunuz"
-#: template/investors.html.j2:6
-msgid "Invest in Taler!"
-msgstr "Taler'a yatırımda bulunun!"
-
-#: template/investors.html.j2:9
-msgid ""
-"We have created a company, Taler Systems SA in Luxembourg.<br> Please "
-"contact <tt>invest@taler.net</tt> if you want to invest in Taler."
-msgstr ""
-"Lüksemburg'da Taler Systems SA adında bir şirket kurduk. <br>Taler'e yatırım "
-"yapmak istiyorsanız lütfen <tt>invest@taler.net</tt> ile iletişime geçin."
-
-#: template/investors.html.j2:24
-msgid "The Team"
-msgstr "Takımlarımız"
-
-#: template/investors.html.j2:27
-msgid ""
-"Our team combines world-class business leaders, cryptographers, software "
-"engineers, civil-rights activists and academics. We are unified by a vision "
-"of how payments should work and the goal of imposing this vision upon the "
-"world."
-msgstr ""
-"Ekibimiz birinci sınıf iş liderlerini, kriptografları, yazılım "
-"mühendislerini, sivil haklar aktivistlerini ve akademisyenleri bir araya "
-"getiriyor. Ödemelerin nasıl işlemesi gerektiğine dair bir vizyon ve bu "
-"vizyonu dünyaya empoze etme hedefi ile birleştik."
-
-#: template/investors.html.j2:37
-msgid ""
-"We are currently supported by <a href=\"http://www.inria.fr/\">Inria</a>, "
-"the French national institute for research in informatics and automation, "
-"and the <a href=\"https://renewablefreedom.org/\">Renewable Freedom "
-"Foundation</a>."
-msgstr ""
-"Şu anda, bilişim ve otomasyon alanında araştırma yapan Fransız ulusal "
-"enstitüsü <a href=\"http://www.inria.fr/\"> Inria </a> ve <a href = "
-"\"https: // tarafından destekleniyoruz renewablefreedom.org/\"> "
-"Yenilenebilir Özgürlük Vakfı </a>."
-
-#: template/investors.html.j2:47
-msgid "The Technology"
-msgstr "Teknolojilerimiz"
-
-#: template/investors.html.j2:50
-msgid ""
-"All transactions in Taler are secured using <a href=\"bibliography.html"
-"\">modern cryptography</a> and trust in all parties is minimized. Financial "
-"damage is bounded &#x28;for customers, merchants and the exchange&#x29; even "
-"in the case that systems are compromised and private keys are stolen. "
-"Databases can be audited for consistency, resulting in either the detection "
-"of compromised systems or the demonstration that participants were honest. "
-"Actual transaction costs are fractions of a cent."
-msgstr ""
-"Taler'daki tüm işlemler <a href=\"bibliography.html\"> modern kriptografi </"
-"a> kullanılarak güvence altına alınır ve tüm taraflara güven en aza "
-"indirilir. Mali hasar &#x28; müşteriler, tüccarlar ve takas için &#x29; "
-"Sistemlerin tehlikeye atılması ve özel anahtarların çalınması durumunda "
-"bile. Veritabanları tutarlılık açısından denetlenebilir, bu da ya risk "
-"altındaki sistemlerin tespit edilmesiyle ya da katılımcıların dürüst "
-"olduğunun gösterilmesiyle sonuçlanır. Gerçek işlem maliyetleri bir sentin "
-"kesirleri."
-
-#: template/investors.html.j2:63
-msgid "The Business"
-msgstr "İş modelimiz"
-
-#: template/investors.html.j2:65
-msgid ""
-"The scalable business model for Taler is the operation of the payment "
-"service provider, which converts money from traditional payment systems "
-"(MasterCard, SEPA, UPI, Visa, Bitcoin, ACH, SWIFT, etc.) to anonymous "
-"electronic coins in the same currency. The customer can then redeem the "
-"electronic coins at a merchant, who can exchange them for money represented "
-"using traditional payment systems at the exchange. The exchange charges fees "
-"to facilitate the transactions."
-msgstr ""
-"Taler için ölçeklenebilir iş modeli, geleneksel ödeme sistemlerinden "
-"(MasterCard, SEPA, UPI, Visa, Bitcoin, ACH, SWIFT, vb.) Parayı aynı para "
-"biriminde anonim elektronik paralara dönüştüren ödeme hizmeti sağlayıcısının "
-"çalışmasıdır. Müşteri daha sonra elektronik paraları borsada geleneksel "
-"ödeme sistemlerini kullanarak temsil edilen parayla takas edebilecek bir "
-"satıcıda kullanabilir. Değişim, işlemleri kolaylaştırmak için ücret alır."
-
-#: template/investors.html.j2:84
-msgid "The Business Case"
-msgstr "Gerçek iş hayatı örneği"
-
-#: template/investors.html.j2:90
-msgid "Download"
-msgstr "İndirin"
-
-#: template/investors.html.j2:94
-msgid ""
-"Our <a href=\"financial-news.html\">financial news</a> page explains in "
-"English how Taler can impact current developments in the global payment "
-"market."
-msgstr ""
-"<a href=\"financial-news.html\"> Finans haberleri </a> sayfamız, Taler'in "
-"küresel ödeme piyasasındaki güncel gelişmeleri nasıl etkileyebileceğini "
-"İngilizce olarak açıklamaktadır."
-
-#: template/investors.html.j2:117
-msgid "Running a Taler payment service operator"
-msgstr "Taler ödeme hizmeti operatörü çalıştırmak"
-
-#: template/investors.html.j2:120
-msgid ""
-"The payment service operator runs the <em>Taler exchange</em>. The exchange "
-"charges <b>transaction fees</b> to customers or merchants. Its operational "
-"expenses are from wire transfers with the banking system and the operation "
-"of the computing infrastructure."
-msgstr ""
-"Ödeme hizmeti operatörü <em>Taler exchange</em>'i çalıştırır. Borsa, "
-"müşterilerden veya satıcılardan <b>işlem ücreti</b> alır. Operasyonel "
-"giderleri bankacılık sistemiyle yapılan banka havalelerinden ve bilgi işlem "
-"altyapısının işletilmesinden kaynaklanmaktadır."
-
-#: template/investors.html.j2:130
-msgid ""
-"Cryptographic operations, bandwidth and storage costs are less than 0.01 "
-"cent per transaction."
-msgstr ""
-"Kriptografik işlemler, bant genişliği ve depolama maliyetleri işlem başına "
-"0,01'den azdır."
-
-#: template/investors.html.j2:131
-msgid ""
-"Multiple Taler transactions can be aggregated into larger wire transfers to "
-"merchants to minimize wire transfer costs."
-msgstr ""
-"Banka havalesi maliyetlerini en aza indirmek için birden fazla Taler işlemi, "
-"tüccarlara yapılan daha büyük havale olarak birleştirilebilir."
-
-#: template/investors.html.j2:132
-msgid ""
-"Protocol allows the exchange to charge fees for any expensive operation "
-"(withdraw, deposit, refresh, refund or aggregated wire transfers)."
-msgstr ""
-"Protokol, borsanın herhangi bir pahalı işlem (para çekme, para yatırma, "
-"yenileme, para iadesi veya toplu havale) için ücret almasına izin verir."
-
-#: template/investors.html.j2:133
-msgid "Partnership with banks establishes consumer trust."
-msgstr "Bankalarla ortaklık, tüketici güvenini tesis eder."
-
-#: template/investors.html.j2:134
-msgid "Partnership with free software community enables rapid deployment."
-msgstr "Özgür yazılım topluluğu ile ortaklık, hızlı dağıtım sağlar."
-
-#: template/merchants.html.j2:5
-msgid "Advantages for Merchants"
-msgstr "Satıcılar için Avantajlar"
-
-#: template/merchants.html.j2:8
-msgid ""
-"Taler is a cost-effective electronic payment system which provides you with "
-"cryptographic proof that the payment worked correctly within milliseconds. "
-"Your Web customers pay with previously unknown levels of convenience without "
-"risk of fraud."
-msgstr ""
-"Taler, ödemenin milisaniyeler içinde doğru şekilde çalıştığına dair "
-"kriptografik kanıt sağlayan uygun maliyetli bir elektronik ödeme sistemidir. "
-"Web müşterileriniz, dolandırıcılık riski olmadan önceden bilinmeyen kolaylık "
-"düzeyleriyle ödeme yapar."
-
-#: template/merchants.html.j2:22
-msgid "Fast"
-msgstr "Çabuktur"
-
-#: template/merchants.html.j2:25
-msgid ""
-"Processing transactions with Taler is fast, allowing you to confirm the "
-"transaction with your customer virtually immediately. Your customers will "
-"appreciate that they do not have to type in credit card information and play "
-"the &quot;verified by&quot; game. By making payments significantly more "
-"convenient for your customers, you may be able to use Taler for small "
-"transactions that would not work with credit card payments due to the mental "
-"overhead for customers."
-msgstr ""
-"Taler ile işlemleri gerçekleştirmek hızlıdır ve müşterinizle yaptığınız "
-"işlemi hemen hemen onaylamanıza olanak tanır. Müşterileriniz, kredi kartı "
-"bilgilerini girmek ve &quot;doğrulayan &quot; oyun. Ödemeleri müşterileriniz "
-"için önemli ölçüde daha uygun hale getirerek, Taler'ı müşterilerin zihinsel "
-"yükü nedeniyle kredi kartı ödemeleriyle çalışmayan küçük işlemler için "
-"kullanabilirsiniz."
-
-#: template/merchants.html.j2:44
-msgid ""
-"You will have cryptographic proof of payment from the Taler payment service "
-"provider. With Taler you never handle sensitive customer account information "
-"and thus do not have to undergo any particular security audits (such as PCI "
-"DSS). Your systems will have customer contracts with qualified signatures "
-"for all transactions which you can use in court in case of disputes."
-msgstr ""
-"Taler ödeme hizmeti sağlayıcısından kriptografik ödeme kanıtı alacaksınız. "
-"Taler ile hiçbir zaman hassas müşteri hesap bilgilerini işlemezsiniz ve bu "
-"nedenle herhangi bir özel güvenlik denetiminden (PCI DSS gibi) geçmek "
-"zorunda kalmazsınız. Anlaşmazlık durumunda mahkemede kullanabileceğiniz tüm "
-"işlemler için sistemlerinizde nitelikli imzalı müşteri sözleşmeleri "
-"olacaktır."
-
-#: template/merchants.html.j2:58
-msgid "Free"
-msgstr "Özgür"
-
-#: template/merchants.html.j2:61
-msgid ""
-"Taler is free software, and you can use the liberally-licensed reference "
-"code as a starting point to integrate Taler into your services. To use "
-"Taler, you do not need to pay license fees, and the free software "
-"development model will ensure that you can select from many competing "
-"integrators for support."
-msgstr ""
-"Taler özgür bir yazılımdır ve liberal(yani bu durumda kaynak kodun "
-"kapatılmasına izin veren lisanslara atıf var.) lisanslı referans kodunu "
-"Taler'ı hizmetlerinize entegre etmek için bir başlangıç noktası olarak "
-"kullanabilirsiniz. Taler'ı kullanmak için lisans ücreti ödemeniz gerekmez ve "
-"özgür yazılım geliştirme modeli, destek için birçok rakip entegratör "
-"arasından seçim yapabilmenizi sağlar."
-
-#: template/merchants.html.j2:76
-msgid "Cheap"
-msgstr "Satın almaya elverişlidir"
-
-#: template/merchants.html.j2:78
-msgid ""
-"Taler is uses efficient cryptographic constructions with low bandwidth and "
-"storage requirements. Combined with Taler&#39;s strong security which makes "
-"fraud impossible, Taler payment service providers can operate with very low "
-"overhead and thus offer low transaction fees."
-msgstr ""
-"Taler, düşük bant genişliği ve depolama gereksinimleri ile verimli "
-"kriptografik yapılar kullanır. Taler&#39s;ın dolandırıcılığı imkansız kılan "
-"güçlü güvenliği ile birleştiğinde Taler ödeme hizmeti sağlayıcıları çok "
-"düşük genel giderlerle çalışabilir ve bu nedenle düşük işlem ücretleri "
-"sunabilir."
-
-#: template/merchants.html.j2:88
-msgid "Flexible"
-msgstr "Elverişli yani esnektir"
-
-#: template/merchants.html.j2:90
-msgid ""
-"Taler can be used for different currencies (such as Euros, US Dollars or "
-"Bitcoins) and any amount, limited only by applicable regulation and what "
-"denominations the payment service provider supports."
-msgstr ""
-"Taler, farklı para birimleri (Euro, ABD Doları veya Bitcoin gibi) ve "
-"herhangi bir miktar için kullanılabilir, yalnızca geçerli düzenlemelerle ve "
-"ödeme hizmeti sağlayıcısının desteklediği değerlerle sınırlıdır."
-
-#: template/merchants.html.j2:99
-msgid "Ethical"
-msgstr "Etik değerlere inanırız"
-
-#: template/merchants.html.j2:101
-msgid ""
-"Taler prevents tax evasion and money laundering. Taler&#39;s protocols are "
-"efficient and do not use wasteful proof-of-work calculations. Taler "
-"encourages transparency by providing an open standard and free software "
-"reference implementations."
-msgstr ""
-"Taler, vergi kaçakçılığını ve kara para aklamayı önler. Taler&#39;sın "
-"protokolleri etkilidir ve savurgan iş kanıtı hesaplamaları kullanmaz. Taler, "
-"açık bir standart ve Özgür Yazılım referans uygulamaları sağlayarak "
-"şeffaflığı teşvik eder."
-
-#: template/merchants.html.j2:115
-msgid "Manuals for merchants"
-msgstr "Satıcılar için kılavuzlar"
-
-#: template/merchants.html.j2:117
-msgid "The GNU Taler merchant backend operator manual"
-msgstr "GNU Taler satıcı sistem tarafına ait operatör kılavuzu"
-
-#: template/merchants.html.j2:121
-msgid "The GNU Taler Web shop integration tutorial (PHP)"
-msgstr "GNU Taler Web mağazası entegrasyon kılavuzu (PHP)"
-
-#: template/merchants.html.j2:125
-msgid "The GNU Taler Web shop integration tutorial (Python)"
-msgstr "GNU Taler Web mağazası entegrasyon kılavuzu (Python)"
-
-#: template/merchants.html.j2:136
-msgid "The GNU Taler Merchant Backend"
-msgstr "GNU Taler Satıcı Sistem tarafı arayüzü"
-
-#: template/merchants.html.j2:138
-msgid "Merchants process payments using the Taler backend:"
-msgstr "Satıcılar, Taler sistem tarafını kullanarak ödemeleri işler:"
-
-#: template/merchants.html.j2:144
-msgid ""
-"The backend <b>signs</b> and <b>stores</b> the complete terms of offers made "
-"by the merchant to customers. For this, the merchant&#39;s frontend needs to "
-"give the customer&#39;s order in a JSON format to the backend."
-msgstr ""
-"Sistem tarafı, satıcı tarafından müşterilere sunulan tekliflerin tüm "
-"şartlarını <b> imzalar </b> ve <b> depolar </b>. Bunun için, satıcının "
-"uygulama tarafında müşterinin siparişini sistem tarafına JSON formatında "
-"vermesi gerekir."
-
-#: template/merchants.html.j2:153
-msgid ""
-"The backend <b>validates</b> payments received from the wallet and "
-"<b>executes</b> them with the Taler payment service provider (the exchange). "
-"For this, the merchant&#39;s frontend must pass the payment request through "
-"to the Taler backend and check the HTTP status code that is returned."
-msgstr ""
-"Sistem tarafı, cüzdandan alınan ödemeleri <b>doğrular</b> ve bunları Taler "
-"ödeme hizmeti sağlayıcısı (değişim) ile <b>yürütür</b>. Bunun için, "
-"satıcının uygulama tarafını ödeme isteğini Taler arka ucuna iletmeli ve "
-"döndürülen HTTP durum kodunu kontrol etmelidir."
-
-#: template/merchants.html.j2:164
-msgid ""
-"The backend can <b>list</b> completed transactions and <b>map</b> wire "
-"transfers to sets of business transactions, including the exact terms of "
-"each contract."
-msgstr ""
-"Sistem tarafı, tamamlanan işlemleri <b>listeleyebilir</b> ve her bir "
-"sözleşmenin tam şartları dahil olmak üzere banka havalelerini ticari işlem "
-"kümeleriyle <b>eşleyebilir</b>."
-
-#: template/merchants.html.j2:178
-msgid "customer perspective"
-msgstr "müşterinin bakış açısıyla"
-
#: template/pos.html.j2:43
msgid ""
"This is the page for the Taler PoS App. It allows a vendor to maintain a "
@@ -2188,3 +1615,516 @@ msgstr "Diğer web tarayıcıları"
#: template/wallet.html.j2:261
msgid "Wallets for other browsers will be provided in the near future."
msgstr "Diğer tarayıcılar için cüzdanlar yakın gelecekte sağlanacaktır."
+
+#~ msgid "GSoC 2018: Codeless Payment"
+#~ msgstr "GSoC 2018: Kodsuz Ödeme"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Implemented by Shivam Kohli as part of GSoC 2018 under the mentoring and "
+#~ "guidance of Florian Dold."
+#~ msgstr ""
+#~ "GSoC 2018'in bir parçası olarak, Florian Dold'un mentorluğu ve "
+#~ "rehberliğinde Shivam Kohli tarafından uygulandı."
+
+#~ msgid "Overview"
+#~ msgstr "Genel Bakış"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Codeless payment is a component that sits between the seller&#39;s "
+#~ "frontend and the GNU Taler merchant backend. This component has a web "
+#~ "interface, where payment buttons are configured. Registered merchants can "
+#~ "manage their inventory and simultaneously create a &#39;Buy Now&#39; "
+#~ "button for a specific product. This code can be directly copy pasted on "
+#~ "the seller&#39;s frontend and can be used for &#39;Pay with Taler&#39;."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kodsuz ödeme, satıcının ön ucu ile GNU Taler satıcı sistem tarafı "
+#~ "arasında yer alan bir bileşendir. Bu bileşen, ödeme düğmelerinin "
+#~ "yapılandırıldığı bir web arayüzüne sahiptir. Kayıtlı satıcılar "
+#~ "envanterlerini yönetebilir ve eşzamanlı olarak &#39; Şimdi Satın Al &#39; "
+#~ "belirli bir ürün için düğme. Bu kod doğrudan satıcının uygulama tarafına "
+#~ "kopyalanabilir ve &#39; Taler ile Öde &#39; için kullanılabilir."
+
+#~ msgid "Use Cases"
+#~ msgstr "Kullanım Durumları"
+
+#~ msgid "The various use cases and features of codeless payment are:"
+#~ msgstr ""
+#~ "Kodsuz ödemenin çeşitli kullanım durumları ve özellikleri şunlardır:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The primary use case is the registration of the merchant. The codeless "
+#~ "payment backend provides a secure django authenticated login to the "
+#~ "merchant. The registered merchant can add inventory (both digital as well "
+#~ "as physical) in their stocks. They can manage inventory and "
+#~ "simultaneously create a 'Buy Now' button for the product. The merchant "
+#~ "also monitors the orders placed and updates the status of the order which "
+#~ "helps in shipment tracking."
+#~ msgstr ""
+#~ "Birincil kullanım durumu, tüccarın tescilidir. Kodsuz ödeme arka ucu, "
+#~ "satıcıya django tarafından doğrulanmış güvenli bir giriş sağlar. Kayıtlı "
+#~ "üye işyeri stoklarına envanter (hem dijital hem de fiziksel) ekleyebilir. "
+#~ "Envanteri yönetebilir ve aynı anda ürün için bir \"Şimdi Satın Al\" "
+#~ "düğmesi oluşturabilirler. Satıcı ayrıca verilen siparişleri izler ve "
+#~ "siparişin durumunu güncelleyerek gönderi takibine yardımcı olur."
+
+#~ msgid ""
+#~ "A merchant has the flexibility to add two types of inventory as follows:"
+#~ msgstr ""
+#~ "Satıcı, aşağıdaki gibi iki tür envanter ekleme esnekliğine sahiptir:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The merchant can upload digital inventory (like a PDF or HTML page) via "
+#~ "the codeless payments frontend and the user can then purchase it and view "
+#~ "the version hosted by the codeless payment frontend."
+#~ msgstr ""
+#~ "Satıcı, kodsuz ödeme ön ucu aracılığıyla dijital envanteri (bir PDF veya "
+#~ "HTML sayfası gibi) yükleyebilir ve kullanıcı daha sonra bunu satın "
+#~ "alabilir ve kodsuz ödeme ön ucu tarafından barındırılan sürümü "
+#~ "görüntüleyebilir."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The merchant can add any physical inventory available in his stocks. "
+#~ "While adding these inventory, the seller is prompted to add minimum "
+#~ "quantity of product that is required to be maintained in the stock. "
+#~ "Whenever the stocks run below this limit the seller would be notified "
+#~ "(currently this feature has not been added but soon email notification "
+#~ "would be added)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Satıcı, stoklarında bulunan herhangi bir fiziksel envanteri ekleyebilir. "
+#~ "Bu envanteri eklerken, satıcıdan stokta bulundurulması gereken minimum "
+#~ "ürün miktarını eklemesi istenir. Hisse senetleri bu sınırın altına "
+#~ "düştüğünde satıcıya bilgi verilecektir (şu anda bu özellik eklenmemiştir, "
+#~ "ancak yakında e-posta bildirimi eklenecektir)."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The buyers will access the seller's frontend where the code for the 'Buy "
+#~ "Now' button is present. When this button is triggered, they are "
+#~ "redirected to codeless payment backend and eventually redirected to the "
+#~ "payment page. After successful payment, the buyer can also track their "
+#~ "shipment for physical products or view the digital version hosted by the "
+#~ "codeless payment frontend."
+#~ msgstr ""
+#~ "Alıcılar, 'Şimdi Satın Al' düğmesinin kodunun bulunduğu satıcının ön "
+#~ "ucuna erişecekler. Bu düğme tetiklendiğinde, kodsuz ödeme arka ucuna "
+#~ "yönlendirilir ve sonunda ödeme sayfasına yönlendirilir. Başarılı bir "
+#~ "ödemenin ardından alıcı, gönderilerini fiziksel ürünler için de takip "
+#~ "edebilir veya kodsuz ödeme ön ucu tarafından barındırılan dijital sürümü "
+#~ "görüntüleyebilir."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The other use case of the codeless payment backend is to handle the event "
+#~ "when the 'Buy Now' button is triggered on the seller's frontend. To "
+#~ "perform the payment the backend communicates with merchant backend api. "
+#~ "After successful payment, the users are redirected to the fulfilment page."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kodsuz ödeme arka ucunun diğer kullanım durumu, satıcının ön ucunda "
+#~ "'Şimdi Satın Al' düğmesi tetiklendiğinde olayı ele almaktır. Ödemeyi "
+#~ "gerçekleştirmek için arka uç, satıcı arka uç api'siyle iletişim kurar. "
+#~ "Başarılı bir ödeme yapıldıktan sonra, kullanıcılar yerine getirme "
+#~ "sayfasına yönlendirilir."
+
+#~ msgid "Dynamic Merchant Instance"
+#~ msgstr "Dinamik Satıcı Merkezleri"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The documentation for the API to dynamically manage merchant instance can "
+#~ "be found <a href=\"https://docs.taler.net/api/api-merchant.html#dynamic-"
+#~ "merchant-instance\">here</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Satıcı merkezini dinamik olarak yönetmek için API dokümantasyonu <a href="
+#~ "\"https://docs.taler.net/api/api-merchant.html#dynamic-merchant-instance"
+#~ "\">burada</a> bulunabilir."
+
+#~ msgid "Use Case Diagram"
+#~ msgstr "Kullanım Şeması"
+
+#~ msgid "Link to the contributions made"
+#~ msgstr "Yapılan katkılara bağlantı"
+
+#~ msgid "Codeless Payment Backend"
+#~ msgstr "Kodsuz Ödeme'nin Sistem tarafı"
+
+#~ msgid "Link"
+#~ msgstr "Bağlantılar"
+
+#~ msgid "Documentation to dynamically manage Merchant Instances"
+#~ msgstr "Satıcı Merkezlerini dinamik olarak yönetmek için belgeler"
+
+#~ msgid "Future Work"
+#~ msgstr "Planlanan Çalışmalarımız"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The backend of codeless payment is very robust and can be easily extended "
+#~ "as per the requirements. It is adaptive to add new features to this "
+#~ "framework. But as per the discussion and the scope of this project, there "
+#~ "are various features that will be soon added in the Codeless Merchant "
+#~ "Backend. The list of future work is as follows:"
+#~ msgstr ""
+#~ "Kodsuz ödemenin sistem tarafı çok sağlamdır ve gereksinimlere göre "
+#~ "kolayca genişletilebilir. Bu çerçeveye yeni özellikler eklemek "
+#~ "uyarlanabilir. Ancak tartışmaya ve bu projenin kapsamına göre, Kodsuz "
+#~ "Satıcı sistem tarafı yakında eklenecek çeşitli özellikler var. "
+#~ "Gelecekteki çalışmaların listesi aşağıdaki gibidir:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "To send email notification to the merchant when the stocks run below a "
+#~ "certain limit. The minimum quantity required to be maintained in the "
+#~ "stocks is currently taken from the merchant(specific to each product) but "
+#~ "no such notification system is designed."
+#~ msgstr ""
+#~ "Stoklar belirli bir limitin altına düştüğünde üye iş yerine e-posta "
+#~ "bildirimi göndermek. Stoklarda bulundurulması gereken asgari miktar "
+#~ "halihazırda üye işyerinden (her ürüne özel) alınmaktadır ancak böyle bir "
+#~ "bildirim sistemi tasarlanmamıştır."
+
+#~ msgid ""
+#~ "To add API access to the merchant backend via the codeless payment "
+#~ "service. Basically, it would be used as a hosting platform for multiple "
+#~ "merchants. There would be an additional user interface part in the "
+#~ "codeless payment service where a logged-in merchant can generate an API "
+#~ "key. This API key can be used to access the functionality of the merchant "
+#~ "backend in a controlled way. After requesting an API key, the page would "
+#~ "display the generated key and a base URL for the API to use by the "
+#~ "seller, which is handled by the codeless payments service."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kodsuz ödeme hizmeti aracılığıyla satıcı sistem tarafına API erişimi "
+#~ "eklemek için temel olarak, birden fazla tüccar için bir barındırma "
+#~ "platformu olarak kullanılacaktır. Kodsuz ödeme hizmetinde, oturum açmış "
+#~ "bir satıcının bir API anahtarı oluşturabileceği ek bir kullanıcı "
+#~ "arabirimi parçası olacaktır. Bu API anahtarı, satıcı sistem tarafının "
+#~ "işlevselliğine kontrollü bir şekilde erişmek için kullanılabilir. Bir API "
+#~ "anahtarı talep ettikten sonra, sayfa, kodsuz ödemeler hizmeti tarafından "
+#~ "yönetilen, satıcı tarafından kullanılmak üzere üretilen anahtarı ve API "
+#~ "için temel bir URL'yi görüntüleyecektir."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Mapping every seller account to a separate merchant backend instance. "
+#~ "This is not required for a simple version of codeless payments, but as "
+#~ "soon as API access for sellers, this is a useful feature. The codeless "
+#~ "payment service then can also double as a hosting service for merchants."
+#~ msgstr ""
+#~ "Her satıcı hesabını ayrı bir satıcı sistem tarafı örneğiyle eşleme. Bu, "
+#~ "kodsuz ödemelerin basit bir sürümü için gerekli değildir, ancak satıcılar "
+#~ "için API erişimi olur olmaz, bu kullanışlı bir özelliktir. Kodsuz ödeme "
+#~ "hizmeti daha sonra tüccarlar için bir barındırma hizmeti olarak ikiye "
+#~ "katlanabilir."
+
+#~ msgid ""
+#~ "To add various analytics for the merchant. Various analysis could be "
+#~ "performed on the orders placed for the respective merchant. Some of the "
+#~ "analysis that can be performed are displaying the most frequently "
+#~ "purchased product, some insights about the shipment tracking, analysis of "
+#~ "products based on delivery location, etc. For this part, dicussions and "
+#~ "some more research have to be done before proceeding to the "
+#~ "implementation."
+#~ msgstr ""
+#~ "Satıcı için çeşitli analizler eklemek için. İlgili üye işyeri için "
+#~ "verilen siparişler üzerinde çeşitli analizler yapılabilmektedir. "
+#~ "Gerçekleştirilebilecek analizlerden bazıları, en sık satın alınan ürünün "
+#~ "gösterilmesi, sevkiyat takibi hakkında bazı bilgiler, teslimat yerine "
+#~ "göre ürünlerin analizi, vs.'dir. Bu bölüm için, devam etmeden önce "
+#~ "tartışmalar ve biraz daha araştırma yapılması gerekmektedir. uygulama."
+
+#~ msgid "Screenshots"
+#~ msgstr "Ekran alıntıları"
+
+#~ msgid "Home page"
+#~ msgstr "Ana sayfa"
+
+#~ msgid "Product page"
+#~ msgstr "Ürün sayfası"
+
+#~ msgid "Shipment Tracking"
+#~ msgstr "Gönderim Takibi"
+
+#~ msgid "Invest in Taler!"
+#~ msgstr "Taler'a yatırımda bulunun!"
+
+#~ msgid ""
+#~ "We have created a company, Taler Systems SA in Luxembourg.<br> Please "
+#~ "contact <tt>invest@taler.net</tt> if you want to invest in Taler."
+#~ msgstr ""
+#~ "Lüksemburg'da Taler Systems SA adında bir şirket kurduk. <br>Taler'e "
+#~ "yatırım yapmak istiyorsanız lütfen <tt>invest@taler.net</tt> ile "
+#~ "iletişime geçin."
+
+#~ msgid "The Team"
+#~ msgstr "Takımlarımız"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Our team combines world-class business leaders, cryptographers, software "
+#~ "engineers, civil-rights activists and academics. We are unified by a "
+#~ "vision of how payments should work and the goal of imposing this vision "
+#~ "upon the world."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ekibimiz birinci sınıf iş liderlerini, kriptografları, yazılım "
+#~ "mühendislerini, sivil haklar aktivistlerini ve akademisyenleri bir araya "
+#~ "getiriyor. Ödemelerin nasıl işlemesi gerektiğine dair bir vizyon ve bu "
+#~ "vizyonu dünyaya empoze etme hedefi ile birleştik."
+
+#~ msgid ""
+#~ "We are currently supported by <a href=\"http://www.inria.fr/\">Inria</a>, "
+#~ "the French national institute for research in informatics and automation, "
+#~ "and the <a href=\"https://renewablefreedom.org/\">Renewable Freedom "
+#~ "Foundation</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Şu anda, bilişim ve otomasyon alanında araştırma yapan Fransız ulusal "
+#~ "enstitüsü <a href=\"http://www.inria.fr/\"> Inria </a> ve <a href = "
+#~ "\"https: // tarafından destekleniyoruz renewablefreedom.org/\"> "
+#~ "Yenilenebilir Özgürlük Vakfı </a>."
+
+#~ msgid "The Technology"
+#~ msgstr "Teknolojilerimiz"
+
+#~ msgid ""
+#~ "All transactions in Taler are secured using <a href=\"bibliography.html"
+#~ "\">modern cryptography</a> and trust in all parties is minimized. "
+#~ "Financial damage is bounded &#x28;for customers, merchants and the "
+#~ "exchange&#x29; even in the case that systems are compromised and private "
+#~ "keys are stolen. Databases can be audited for consistency, resulting in "
+#~ "either the detection of compromised systems or the demonstration that "
+#~ "participants were honest. Actual transaction costs are fractions of a "
+#~ "cent."
+#~ msgstr ""
+#~ "Taler'daki tüm işlemler <a href=\"bibliography.html\"> modern kriptografi "
+#~ "</a> kullanılarak güvence altına alınır ve tüm taraflara güven en aza "
+#~ "indirilir. Mali hasar &#x28; müşteriler, tüccarlar ve takas için &#x29; "
+#~ "Sistemlerin tehlikeye atılması ve özel anahtarların çalınması durumunda "
+#~ "bile. Veritabanları tutarlılık açısından denetlenebilir, bu da ya risk "
+#~ "altındaki sistemlerin tespit edilmesiyle ya da katılımcıların dürüst "
+#~ "olduğunun gösterilmesiyle sonuçlanır. Gerçek işlem maliyetleri bir sentin "
+#~ "kesirleri."
+
+#~ msgid "The Business"
+#~ msgstr "İş modelimiz"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The scalable business model for Taler is the operation of the payment "
+#~ "service provider, which converts money from traditional payment systems "
+#~ "(MasterCard, SEPA, UPI, Visa, Bitcoin, ACH, SWIFT, etc.) to anonymous "
+#~ "electronic coins in the same currency. The customer can then redeem the "
+#~ "electronic coins at a merchant, who can exchange them for money "
+#~ "represented using traditional payment systems at the exchange. The "
+#~ "exchange charges fees to facilitate the transactions."
+#~ msgstr ""
+#~ "Taler için ölçeklenebilir iş modeli, geleneksel ödeme sistemlerinden "
+#~ "(MasterCard, SEPA, UPI, Visa, Bitcoin, ACH, SWIFT, vb.) Parayı aynı para "
+#~ "biriminde anonim elektronik paralara dönüştüren ödeme hizmeti "
+#~ "sağlayıcısının çalışmasıdır. Müşteri daha sonra elektronik paraları "
+#~ "borsada geleneksel ödeme sistemlerini kullanarak temsil edilen parayla "
+#~ "takas edebilecek bir satıcıda kullanabilir. Değişim, işlemleri "
+#~ "kolaylaştırmak için ücret alır."
+
+#~ msgid "The Business Case"
+#~ msgstr "Gerçek iş hayatı örneği"
+
+#~ msgid "Download"
+#~ msgstr "İndirin"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Our <a href=\"financial-news.html\">financial news</a> page explains in "
+#~ "English how Taler can impact current developments in the global payment "
+#~ "market."
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"financial-news.html\"> Finans haberleri </a> sayfamız, Taler'in "
+#~ "küresel ödeme piyasasındaki güncel gelişmeleri nasıl etkileyebileceğini "
+#~ "İngilizce olarak açıklamaktadır."
+
+#~ msgid "Running a Taler payment service operator"
+#~ msgstr "Taler ödeme hizmeti operatörü çalıştırmak"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The payment service operator runs the <em>Taler exchange</em>. The "
+#~ "exchange charges <b>transaction fees</b> to customers or merchants. Its "
+#~ "operational expenses are from wire transfers with the banking system and "
+#~ "the operation of the computing infrastructure."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ödeme hizmeti operatörü <em>Taler exchange</em>'i çalıştırır. Borsa, "
+#~ "müşterilerden veya satıcılardan <b>işlem ücreti</b> alır. Operasyonel "
+#~ "giderleri bankacılık sistemiyle yapılan banka havalelerinden ve bilgi "
+#~ "işlem altyapısının işletilmesinden kaynaklanmaktadır."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Cryptographic operations, bandwidth and storage costs are less than 0.01 "
+#~ "cent per transaction."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kriptografik işlemler, bant genişliği ve depolama maliyetleri işlem "
+#~ "başına 0,01'den azdır."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Multiple Taler transactions can be aggregated into larger wire transfers "
+#~ "to merchants to minimize wire transfer costs."
+#~ msgstr ""
+#~ "Banka havalesi maliyetlerini en aza indirmek için birden fazla Taler "
+#~ "işlemi, tüccarlara yapılan daha büyük havale olarak birleştirilebilir."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Protocol allows the exchange to charge fees for any expensive operation "
+#~ "(withdraw, deposit, refresh, refund or aggregated wire transfers)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Protokol, borsanın herhangi bir pahalı işlem (para çekme, para yatırma, "
+#~ "yenileme, para iadesi veya toplu havale) için ücret almasına izin verir."
+
+#~ msgid "Partnership with banks establishes consumer trust."
+#~ msgstr "Bankalarla ortaklık, tüketici güvenini tesis eder."
+
+#~ msgid "Partnership with free software community enables rapid deployment."
+#~ msgstr "Özgür yazılım topluluğu ile ortaklık, hızlı dağıtım sağlar."
+
+#~ msgid "Advantages for Merchants"
+#~ msgstr "Satıcılar için Avantajlar"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Taler is a cost-effective electronic payment system which provides you "
+#~ "with cryptographic proof that the payment worked correctly within "
+#~ "milliseconds. Your Web customers pay with previously unknown levels of "
+#~ "convenience without risk of fraud."
+#~ msgstr ""
+#~ "Taler, ödemenin milisaniyeler içinde doğru şekilde çalıştığına dair "
+#~ "kriptografik kanıt sağlayan uygun maliyetli bir elektronik ödeme "
+#~ "sistemidir. Web müşterileriniz, dolandırıcılık riski olmadan önceden "
+#~ "bilinmeyen kolaylık düzeyleriyle ödeme yapar."
+
+#~ msgid "Fast"
+#~ msgstr "Çabuktur"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Processing transactions with Taler is fast, allowing you to confirm the "
+#~ "transaction with your customer virtually immediately. Your customers will "
+#~ "appreciate that they do not have to type in credit card information and "
+#~ "play the &quot;verified by&quot; game. By making payments significantly "
+#~ "more convenient for your customers, you may be able to use Taler for "
+#~ "small transactions that would not work with credit card payments due to "
+#~ "the mental overhead for customers."
+#~ msgstr ""
+#~ "Taler ile işlemleri gerçekleştirmek hızlıdır ve müşterinizle yaptığınız "
+#~ "işlemi hemen hemen onaylamanıza olanak tanır. Müşterileriniz, kredi kartı "
+#~ "bilgilerini girmek ve &quot;doğrulayan &quot; oyun. Ödemeleri "
+#~ "müşterileriniz için önemli ölçüde daha uygun hale getirerek, Taler'ı "
+#~ "müşterilerin zihinsel yükü nedeniyle kredi kartı ödemeleriyle çalışmayan "
+#~ "küçük işlemler için kullanabilirsiniz."
+
+#~ msgid ""
+#~ "You will have cryptographic proof of payment from the Taler payment "
+#~ "service provider. With Taler you never handle sensitive customer account "
+#~ "information and thus do not have to undergo any particular security "
+#~ "audits (such as PCI DSS). Your systems will have customer contracts with "
+#~ "qualified signatures for all transactions which you can use in court in "
+#~ "case of disputes."
+#~ msgstr ""
+#~ "Taler ödeme hizmeti sağlayıcısından kriptografik ödeme kanıtı "
+#~ "alacaksınız. Taler ile hiçbir zaman hassas müşteri hesap bilgilerini "
+#~ "işlemezsiniz ve bu nedenle herhangi bir özel güvenlik denetiminden (PCI "
+#~ "DSS gibi) geçmek zorunda kalmazsınız. Anlaşmazlık durumunda mahkemede "
+#~ "kullanabileceğiniz tüm işlemler için sistemlerinizde nitelikli imzalı "
+#~ "müşteri sözleşmeleri olacaktır."
+
+#~ msgid "Free"
+#~ msgstr "Özgür"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Taler is free software, and you can use the liberally-licensed reference "
+#~ "code as a starting point to integrate Taler into your services. To use "
+#~ "Taler, you do not need to pay license fees, and the free software "
+#~ "development model will ensure that you can select from many competing "
+#~ "integrators for support."
+#~ msgstr ""
+#~ "Taler özgür bir yazılımdır ve liberal(yani bu durumda kaynak kodun "
+#~ "kapatılmasına izin veren lisanslara atıf var.) lisanslı referans kodunu "
+#~ "Taler'ı hizmetlerinize entegre etmek için bir başlangıç noktası olarak "
+#~ "kullanabilirsiniz. Taler'ı kullanmak için lisans ücreti ödemeniz gerekmez "
+#~ "ve özgür yazılım geliştirme modeli, destek için birçok rakip entegratör "
+#~ "arasından seçim yapabilmenizi sağlar."
+
+#~ msgid "Cheap"
+#~ msgstr "Satın almaya elverişlidir"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Taler is uses efficient cryptographic constructions with low bandwidth "
+#~ "and storage requirements. Combined with Taler&#39;s strong security which "
+#~ "makes fraud impossible, Taler payment service providers can operate with "
+#~ "very low overhead and thus offer low transaction fees."
+#~ msgstr ""
+#~ "Taler, düşük bant genişliği ve depolama gereksinimleri ile verimli "
+#~ "kriptografik yapılar kullanır. Taler&#39s;ın dolandırıcılığı imkansız "
+#~ "kılan güçlü güvenliği ile birleştiğinde Taler ödeme hizmeti sağlayıcıları "
+#~ "çok düşük genel giderlerle çalışabilir ve bu nedenle düşük işlem "
+#~ "ücretleri sunabilir."
+
+#~ msgid "Flexible"
+#~ msgstr "Elverişli yani esnektir"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Taler can be used for different currencies (such as Euros, US Dollars or "
+#~ "Bitcoins) and any amount, limited only by applicable regulation and what "
+#~ "denominations the payment service provider supports."
+#~ msgstr ""
+#~ "Taler, farklı para birimleri (Euro, ABD Doları veya Bitcoin gibi) ve "
+#~ "herhangi bir miktar için kullanılabilir, yalnızca geçerli düzenlemelerle "
+#~ "ve ödeme hizmeti sağlayıcısının desteklediği değerlerle sınırlıdır."
+
+#~ msgid "Ethical"
+#~ msgstr "Etik değerlere inanırız"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Taler prevents tax evasion and money laundering. Taler&#39;s protocols "
+#~ "are efficient and do not use wasteful proof-of-work calculations. Taler "
+#~ "encourages transparency by providing an open standard and free software "
+#~ "reference implementations."
+#~ msgstr ""
+#~ "Taler, vergi kaçakçılığını ve kara para aklamayı önler. Taler&#39;sın "
+#~ "protokolleri etkilidir ve savurgan iş kanıtı hesaplamaları kullanmaz. "
+#~ "Taler, açık bir standart ve Özgür Yazılım referans uygulamaları "
+#~ "sağlayarak şeffaflığı teşvik eder."
+
+#~ msgid "Manuals for merchants"
+#~ msgstr "Satıcılar için kılavuzlar"
+
+#~ msgid "The GNU Taler merchant backend operator manual"
+#~ msgstr "GNU Taler satıcı sistem tarafına ait operatör kılavuzu"
+
+#~ msgid "The GNU Taler Web shop integration tutorial (PHP)"
+#~ msgstr "GNU Taler Web mağazası entegrasyon kılavuzu (PHP)"
+
+#~ msgid "The GNU Taler Web shop integration tutorial (Python)"
+#~ msgstr "GNU Taler Web mağazası entegrasyon kılavuzu (Python)"
+
+#~ msgid "The GNU Taler Merchant Backend"
+#~ msgstr "GNU Taler Satıcı Sistem tarafı arayüzü"
+
+#~ msgid "Merchants process payments using the Taler backend:"
+#~ msgstr "Satıcılar, Taler sistem tarafını kullanarak ödemeleri işler:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The backend <b>signs</b> and <b>stores</b> the complete terms of offers "
+#~ "made by the merchant to customers. For this, the merchant&#39;s frontend "
+#~ "needs to give the customer&#39;s order in a JSON format to the backend."
+#~ msgstr ""
+#~ "Sistem tarafı, satıcı tarafından müşterilere sunulan tekliflerin tüm "
+#~ "şartlarını <b> imzalar </b> ve <b> depolar </b>. Bunun için, satıcının "
+#~ "uygulama tarafında müşterinin siparişini sistem tarafına JSON formatında "
+#~ "vermesi gerekir."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The backend <b>validates</b> payments received from the wallet and "
+#~ "<b>executes</b> them with the Taler payment service provider (the "
+#~ "exchange). For this, the merchant&#39;s frontend must pass the payment "
+#~ "request through to the Taler backend and check the HTTP status code that "
+#~ "is returned."
+#~ msgstr ""
+#~ "Sistem tarafı, cüzdandan alınan ödemeleri <b>doğrular</b> ve bunları "
+#~ "Taler ödeme hizmeti sağlayıcısı (değişim) ile <b>yürütür</b>. Bunun için, "
+#~ "satıcının uygulama tarafını ödeme isteğini Taler arka ucuna iletmeli ve "
+#~ "döndürülen HTTP durum kodunu kontrol etmelidir."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The backend can <b>list</b> completed transactions and <b>map</b> wire "
+#~ "transfers to sets of business transactions, including the exact terms of "
+#~ "each contract."
+#~ msgstr ""
+#~ "Sistem tarafı, tamamlanan işlemleri <b>listeleyebilir</b> ve her bir "
+#~ "sözleşmenin tam şartları dahil olmak üzere banka havalelerini ticari "
+#~ "işlem kümeleriyle <b>eşleyebilir</b>."
+
+#~ msgid "customer perspective"
+#~ msgstr "müşterinin bakış açısıyla"