summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/translations/sv/LC_MESSAGES/messages.po
blob: f1e1a124253a997b2617655c5411340853f22ad2 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
# Translations template for PROJECT.
# Copyright (C) 2020 ORGANIZATION
# This file is distributed under the same license as the PROJECT project.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2020.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PROJECT VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n"
"POT-Creation-Date: 2020-10-12 13:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2021-02-02 19:26+0000\n"
"Last-Translator: Stefan Lidstrom <stefan.lidstrom@tanker.se>\n"
"Language-Team: Swedish <http://weblate.taler.net/projects/gnu-taler/"
"demonstration-pages/sv/>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 4.4.2\n"
"Generated-By: Babel 2.6.0\n"

#: talermerchantdemos/blog/blog.py:114
#: talermerchantdemos/donations/donations.py:157
#: talermerchantdemos/landing/landing.py:109
#: talermerchantdemos/survey/survey.py:110
msgid "Internal error"
msgstr "Internt fel"

#: talermerchantdemos/blog/blog.py:180
msgid "Cannot refund unpaid article"
msgstr "Obetald artikel kan ej återbetalas"

#: talermerchantdemos/blog/blog.py:186
msgid "Article is not anymore refundable"
msgstr "Återbetalning är inte längre möjlig"

#: talermerchantdemos/blog/blog.py:217
msgid "You did not pay for this article (nice try!)"
msgstr "Du har inte betalt denna artikel (kul försök!)"

#: talermerchantdemos/blog/blog.py:223
msgid "Item not refundable (anymore)"
msgstr "Återbetalning kan inte (längre) göras"

#: talermerchantdemos/blog/blog.py:248
msgid "Internal error: Files for article ({}) not found."
msgstr "Internt fel: Underlag för artikel ({}) hittades inte."

#: talermerchantdemos/blog/blog.py:253
msgid "Supplemental file ({}) for article ({}) not found."
msgstr "Kompletterande information ({}) för artikel ({}) hittades inte."

#: talermerchantdemos/blog/blog.py:326 talermerchantdemos/blog/blog.py:339
msgid "Direct access forbidden"
msgstr "Direkt åtkomst förbjuden"

#: talermerchantdemos/blog/blog.py:405
msgid "Internal server error"
msgstr "Internt serverfel"

#: talermerchantdemos/blog/blog.py:412
#: talermerchantdemos/donations/donations.py:323
#: talermerchantdemos/landing/landing.py:154
#: talermerchantdemos/survey/survey.py:171
msgid "Page not found"
msgstr "Sidan hittades inte"

#: talermerchantdemos/blog/templates/article_frame.html.j2:9
msgid "Taler allows merchants to offer refunds to customers."
msgstr "Taler tillåter säljare att erbjuda återbetalning till kunder."

#: talermerchantdemos/blog/templates/article_frame.html.j2:10
msgid ""
"You can <a href=\"{url}\">request a refund</a> within the first hour "
"after buying this article."
msgstr ""
"Du kan <a href=\"{url}\">begära återbetalning</a> inom den första timmen "
"efter att du har köpt den här artikeln."

#: talermerchantdemos/blog/templates/base.html.j2:23
msgid "GNU Taler Demo: Essay Shop"
msgstr "GNU Taler Demo: Artiklar att köpa"

#: talermerchantdemos/blog/templates/base.html.j2:34
#: talermerchantdemos/donations/templates/base.html.j2:31
#: talermerchantdemos/landing/templates/base.html.j2:31
msgid "Taler Demo"
msgstr "Taler Demo"

#: talermerchantdemos/blog/templates/base.html.j2:35
msgid "Essay shop"
msgstr "Artiklar att köpa"

#: talermerchantdemos/blog/templates/base.html.j2:37
msgid "On this page you can buy articles using an imaginary currency."
msgstr "På den här sidan kan du köpa artiklar med en imaginär valuta."

#: talermerchantdemos/blog/templates/base.html.j2:38
msgid ""
"The articles are chapters from Richard Stallman's book &quot;Free "
"Software, Free Society&quot;."
msgstr ""
"Artiklarna är kapitel från Richard Stallmans bok &quot;Free Software, Free "
"Society&quot;."

#: talermerchantdemos/blog/templates/base.html.j2:39
msgid ""
"The book is <a href=\"{shop}\">published by the FSF</a> and available "
"gratis at <a href=\"{gnu}\">gnu.org</a>."
msgstr ""
"Boken <a href=\"{shop}\">publiceras av FSF</a> och finns gratis på <a href=\""
"{gnu}\">gnu.org</a> ."

#: talermerchantdemos/blog/templates/error.html.j2:3
#: talermerchantdemos/donations/templates/error.html.j2:3
#: talermerchantdemos/landing/templates/error.html.j2:3
#: talermerchantdemos/survey/templates/error.html.j2:3
msgid "Error encountered"
msgstr "Fel påträffades"

#: talermerchantdemos/blog/templates/error.html.j2:9
#: talermerchantdemos/donations/templates/error.html.j2:9
#: talermerchantdemos/survey/templates/error.html.j2:9
msgid "The backend returned status code {code}."
msgstr "Backend returnerade statuskoden {code}."

#: talermerchantdemos/blog/templates/error.html.j2:14
#: talermerchantdemos/donations/templates/error.html.j2:14
#: talermerchantdemos/survey/templates/error.html.j2:14
msgid "Backend response:"
msgstr "Svar från backend:"

#: talermerchantdemos/blog/templates/error.html.j2:19
#: talermerchantdemos/donations/templates/error.html.j2:19
#: talermerchantdemos/landing/templates/error.html.j2:8
#: talermerchantdemos/survey/templates/error.html.j2:19
msgid "Stack trace:"
msgstr "Stackspårning:"

#: talermerchantdemos/blog/templates/footer.html.j2:5
#: talermerchantdemos/donations/templates/footer.html.j2:5
#: talermerchantdemos/landing/templates/footer.html.j2:5
#: talermerchantdemos/survey/templates/footer.html.j2:5
#: talermerchantdemos/templates/footer.html.j2:5
msgid ""
"You can learn more about GNU Taler on our main <a "
"href=\"{site}\">website</a>."
msgstr "Du kan lära dig mer om GNU Taler på vår <a href=\"{site}\">webb</a> ."

#: talermerchantdemos/blog/templates/index.html.j2:3
msgid "Essay Shop: Free Software, Free Society"
msgstr "Artikel Shop: Fri programvara, Free Society"

#: talermerchantdemos/blog/templates/index.html.j2:5
msgid ""
"This is the latest edition of <cite>Free Software, Free Society: Selected"
" Essays of Richard M. Stallman.</cite>"
msgstr ""
"Detta är den senaste upplagan av <cite>Free Software, Free Society: Selected "
"Essays of Richard M</cite>"

#: talermerchantdemos/blog/templates/index.html.j2:13
msgid ""
"Verbatim copying and distribution of this entire book are permitted "
"worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice is "
"preserved. Permission is granted to copy and distribute translations of "
"this book from the original English into another language provided the "
"translation has been approved by the Free Software Foundation and the "
"copyright notice and this permission notice are preserved on all copies."
msgstr ""
"Muntlig kopiering och distribution av hela denna bok är tillåten över hela "
"världen, utan royalty, i alla medium, förutsatt att detta meddelande "
"bifogas. Tillstånd ges att kopiera och distribuera översättningar av denna "
"bok från originalspråket till ett annat språk förutsatt att översättningen "
"har godkänts av Free Software Foundation och upphovsrättsmeddelandet och "
"detta tillståndsmeddelande bevaras i alla kopior."

#: talermerchantdemos/blog/templates/index.html.j2:18
msgid "Chapters"
msgstr "Kapitel"

#: talermerchantdemos/blog/templates/index.html.j2:21
msgid "Click on an individual chapter to to purchase it with GNU Taler."
msgstr "Klicka på ett enskilt kapitel för att köpa det med GNU Taler."

#: talermerchantdemos/blog/templates/index.html.j2:22
msgid ""
"You can get free, virtual money to buy articles on this page at the <a "
"href=\"{}\")\">bank</a>"
msgstr ""
"Du kan få gratis, virtuella pengar för att köpa artiklar på den här sidan i "
"<a href=\"{}\")\">banken</a>"

#: talermerchantdemos/blog/templates/index.html.j2:30
msgid "Pay to read more..."
msgstr "Betala för att läsa mer ..."

#: talermerchantdemos/blog/templates/index.html.j2:33
msgid "No articles available in this language."
msgstr "Inga artiklar är tillgängliga på detta språk."

#: talermerchantdemos/blog/templates/language-switcher.html.j2:2
#: talermerchantdemos/donations/templates/language-switcher.html.j2:2
#: talermerchantdemos/landing/templates/language-switcher.html.j2:2
#: talermerchantdemos/survey/templates/language-switcher.html.j2:2
#: talermerchantdemos/templates/language-switcher.html.j2:2
msgid "English [en]"
msgstr "Engelska (en)"

#: talermerchantdemos/blog/templates/menu.html.j2:6
#: talermerchantdemos/donations/templates/menu.html.j2:6
#: talermerchantdemos/landing/templates/base.html.j2:32
#: talermerchantdemos/landing/templates/menu.html.j2:6
#: talermerchantdemos/survey/templates/menu.html.j2:6
#: talermerchantdemos/templates/menu.html.j2:6
msgid "Introduction"
msgstr "Inledning"

#: talermerchantdemos/blog/templates/menu.html.j2:9
#: talermerchantdemos/donations/templates/menu.html.j2:9
#: talermerchantdemos/landing/templates/menu.html.j2:9
#: talermerchantdemos/survey/templates/menu.html.j2:9
#: talermerchantdemos/templates/menu.html.j2:9
msgid "Bank"
msgstr "Bank"

#: talermerchantdemos/blog/templates/menu.html.j2:12
#: talermerchantdemos/donations/templates/menu.html.j2:12
#: talermerchantdemos/landing/templates/menu.html.j2:12
#: talermerchantdemos/survey/templates/menu.html.j2:12
#: talermerchantdemos/templates/menu.html.j2:12
msgid "Essay Shop"
msgstr "Artiklar att köpa"

#: talermerchantdemos/blog/templates/menu.html.j2:15
#: talermerchantdemos/donations/templates/base.html.j2:32
#: talermerchantdemos/donations/templates/menu.html.j2:15
#: talermerchantdemos/landing/templates/menu.html.j2:15
#: talermerchantdemos/survey/templates/menu.html.j2:15
#: talermerchantdemos/templates/menu.html.j2:15
msgid "Donations"
msgstr "Donationer"

#: talermerchantdemos/blog/templates/menu.html.j2:18
#: talermerchantdemos/donations/templates/menu.html.j2:18
#: talermerchantdemos/landing/templates/menu.html.j2:18
#: talermerchantdemos/survey/templates/menu.html.j2:18
#: talermerchantdemos/templates/menu.html.j2:18
msgid "Tipping/Survey"
msgstr "Enkät/Belöning"

#: talermerchantdemos/blog/templates/menu.html.j2:21
#: talermerchantdemos/donations/templates/menu.html.j2:21
#: talermerchantdemos/landing/templates/menu.html.j2:21
#: talermerchantdemos/survey/templates/menu.html.j2:21
#: talermerchantdemos/templates/menu.html.j2:21
msgid "Back-office"
msgstr "backoffice"

#: talermerchantdemos/donations/donations.py:143
msgid "parameter '{}' required"
msgstr "parameter '{}' krävs"

#: talermerchantdemos/donations/templates/base.html.j2:20
msgid "GNU Taler Demo: Donations"
msgstr "GNU Taler Demo: Donationer"

#: talermerchantdemos/donations/templates/base.html.j2:34
msgid "This is the donation page."
msgstr "Det här är donationssidan."

#: talermerchantdemos/donations/templates/base.html.j2:35
msgid ""
"Using this page you can make donations in {currency} to Free Software "
"projects."
msgstr ""
"Med hjälp av denna sida kan du göra donationer i {currency} till Free "
"Software-projekt."

#: talermerchantdemos/donations/templates/checkout.html.j2:5
msgid "Select your payment method"
msgstr "Välj din betalningsmetod"

#: talermerchantdemos/donations/templates/checkout.html.j2:9
msgid "This is an example for a \"checkout\" page of a Web shop."
msgstr "Detta är ett exempel på \"kassan\" i en webbshop."

#: talermerchantdemos/donations/templates/checkout.html.j2:10
msgid ""
"On the previous page, you have created the shopping cart and decided "
"which product to buy (i.e. which project to donate KUDOS to)."
msgstr ""
"På föregående sida har du skapat kundvagnen och bestämt vilken produkt du "
"ska köpa (dvs. vilket projekt du vill donera KUDOS till)."

#: talermerchantdemos/donations/templates/checkout.html.j2:11
msgid ""
"As Taler is not yet universally used, we expect merchants will offer "
"various payment options."
msgstr ""
"Eftersom Taler ännu inte används allmänt, förväntar vi oss att säljaren "
"kommer att erbjuda olika betalningsalternativ."

#: talermerchantdemos/donations/templates/checkout.html.j2:12
msgid "To continue with the demo, select the &quot;Taler&quot; payment option."
msgstr ""
"För att fortsätta med demon, välj betalningsalternativet &quot;Taler&quot;."

#: talermerchantdemos/donations/templates/checkout.html.j2:17
msgid ""
"Note that you must select Taler here for the demo to continue, as the "
"other payment options are just placeholders and not really working in the"
" demonstration."
msgstr ""
"Observera att du måste välja Taler här för att demo ska fortsätta, eftersom "
"de andra betalningsalternativen bara är platshållare och inte riktigt "
"fungerar i demonstrationen."

#: talermerchantdemos/donations/templates/checkout.html.j2:18
msgid ""
"It would be possible to ask the user to make this choice already on the "
"previous page (with the shopping cart); we just separated the two steps "
"to keep each step as simple as possible."
msgstr ""
"Det skulle vara möjligt att be användaren att göra detta val redan på "
"föregående sida (kundvagnen); vi separerade bara de två stegen för att hålla "
"varje steg så enkelt som möjligt."

#: talermerchantdemos/donations/templates/checkout.html.j2:44
msgid "Confirm selection"
msgstr "Bekräfta valet"

#: talermerchantdemos/donations/templates/fulfillment.html.j2:4
msgid "Donation Receipt"
msgstr "Gåvokvitto"

#: talermerchantdemos/donations/templates/fulfillment.html.j2:7
msgid ""
"Thank you, <strong>{donor}</strong>, for donating "
"<strong>{amount}</strong> to <strong>{receiver}</strong>."
msgstr ""
"Tack, <strong>{donor}</strong>, för att du donerade <strong>{amount}</"
"strong> till <strong>{receiver}</strong> ."

#: talermerchantdemos/donations/templates/fulfillment.html.j2:12
msgid ""
"Please keep the order identifier <strong>{id}</strong> as a receipt for "
"your donation."
msgstr ""
"Behåll beställnings ID <strong>{id}</strong> som ett kvitto på din donation."

#: talermerchantdemos/donations/templates/fulfillment.html.j2:13
msgid ""
"You can show other people that you donated by sharing <a "
"href=\"{link}\">this link</a> with them."
msgstr ""
"Du kan visa andra personer att du donerat genom att dela den <a href=\"{link}"
"\">här länken</a> med dem."

#: talermerchantdemos/donations/templates/fulfillment.html.j2:19
msgid "You can always make <a href=\"{link}\">another donation</a>."
msgstr "Du kan alltid göra en <a href=\"{link}\">ny donation</a> ."

#: talermerchantdemos/donations/templates/index.html.j2:4
msgid "Donate to Free Software projects"
msgstr "Donera till projekt för fri programvara"

#: talermerchantdemos/donations/templates/index.html.j2:8
msgid ""
"This donations website shows the user experience for donations with GNU "
"Taler."
msgstr "Denna donationswebbplats visar användandet av donationer med GNU Taler."

#: talermerchantdemos/donations/templates/index.html.j2:9
msgid "You can make donations in an toy currency ({currency})"
msgstr "Du kan göra donationer i en leksaksvaluta ({currency})"

#: talermerchantdemos/donations/templates/index.html.j2:16
msgid ""
"Please select a project, the amount (*) of {currency} you wish to donate,"
" and enter the donor's name that will appear on your receipt:"
msgstr ""
"Välj ett projekt, beloppet (*) av {currency} som du vill donera och ange "
"givarens namn som kommer att visas på ditt kvitto:"

#: talermerchantdemos/donations/templates/index.html.j2:33
msgid "Anonymous Donor"
msgstr "Anonym givare"

#: talermerchantdemos/donations/templates/index.html.j2:34
msgid "Donate!"
msgstr "Donera!"

#: talermerchantdemos/donations/templates/index.html.j2:39
msgid ""
"(*) To make the demo a bit more interesting, the 5 {currency} option is "
"deliberately implemented with a fault: the merchant will try to make you "
"donate 6 {currency} instead of the 5 {currency} shown in the form.  But "
"do not worry, you will be given the opportunity to review the final offer"
" from the merchant in the Taler wallet.  That way, Taler protects you "
"from committing to erroneous payments."
msgstr ""
"(*) För att göra demonstrationen lite mer intressant implementeras "
"alternativet 5 {currency} medvetet med ett fel: säljaren försöker få dig att "
"donera 6 {currency} istället för de 5 {currency} som visas i formuläret. Men "
"oroa dig inte, du kommer att ges möjlighet att granska det slutliga "
"erbjudandet från säljaren i Taler-plånboken. På det sättet skyddar Taler dig "
"från att göra felaktiga betalningar."

#: talermerchantdemos/donations/templates/provider-not-supported.html.j2:4
msgid "Payment Provider Not Supported"
msgstr "Betalningsleverantören stöds inte"

#: talermerchantdemos/donations/templates/provider-not-supported.html.j2:7
msgid "Unfortunately the selected payment provider is not supported in this demo."
msgstr "Tyvärr stöds inte den valda betalningsleverantören i denna demo."

#: talermerchantdemos/donations/templates/provider-not-supported.html.j2:8
msgid "Please go back and select &quot;Taler&quot;."
msgstr "Gå tillbaka och välj &quot;Taler&quot;."

#: talermerchantdemos/httpcommon/__init__.py:35
#: talermerchantdemos/httpcommon/__init__.py:71
msgid "Could not establish connection to backend"
msgstr "Det gick inte att upprätta anslutning till backend"

#: talermerchantdemos/httpcommon/__init__.py:41
#: talermerchantdemos/httpcommon/__init__.py:75
msgid "Could not parse response from backend"
msgstr "Det gick inte att tolka svaret från backend"

#: talermerchantdemos/httpcommon/__init__.py:47
#: talermerchantdemos/httpcommon/__init__.py:79
msgid "Backend returned error status"
msgstr "Backend returnerade felstatus"

#: talermerchantdemos/landing/landing.py:162
#: talermerchantdemos/survey/survey.py:179
msgid "HTTP method not allowed for this page"
msgstr "HTTP-metoden är inte tillåten för den här sidan"

#: talermerchantdemos/landing/templates/base.html.j2:20
msgid "GNU Taler Demo: Introduction"
msgstr "GNU Taler Demo: Introduktion"

#: talermerchantdemos/landing/templates/base.html.j2:34
msgid "This is the GNU Taler demo."
msgstr "Detta är GNU Taler-demon."

#: talermerchantdemos/landing/templates/base.html.j2:35
msgid "Here you can try out the GNU Taler payment system using a toy currency."
msgstr "Här kan du prova GNU Taler betalningssystem med en leksaksvaluta."

#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:4
msgid "Step 1: Install the Taler wallet"
msgstr "Steg 1: Installera Taler-plånboken"

#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:7
msgid "Install the wallet from the <a href=\"{link}\">installation page</a>."
msgstr "Installera plånboken från <a href=\"{link}\">installationssidan</a> ."

#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:8
msgid "Installation only takes one click."
msgstr "Installationen tar bara ett klick."

#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:12
msgid ""
"After installation, you may be asked to grant the brower-based Taler "
"wallet additional optional permissions that allow it to improve your user"
" experience."
msgstr ""
"Efter installationen kan du bli ombedd att ge Taler-plånboken ytterligare "
"behörigheter som gör att den kan förbättra din användarupplevelse."

#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:13
msgid ""
"These permissions will allow the wallet to automatically open if a page "
"asks for a Taler payment."
msgstr ""
"Dessa behörigheter gör att plånboken öppnas automatiskt om en sida ber om en "
"Taler-betalning."

#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:14
msgid ""
"Regardless of the permissions you grant, the wallet will never transmit "
"information about you or your browsing history to anyone."
msgstr ""
"Oavsett vilka behörigheter du beviljar kommer plånboken aldrig att överföra "
"information om dig eller din webbhistorik till någon."

#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:19
msgid "Step 2: Withdraw coins"
msgstr "Steg 2: Ta ut mynt"

#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:22
msgid "In this demo you are paying with {currency}, an imaginary currency."
msgstr "I denna demo betalar du med {currency}, en imaginär valuta."

#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:23
msgid ""
"To withdraw {currency} coins you must first create an account at our <a "
"href=\"{bank}\">bank</a>."
msgstr ""
"För att ta ut {currency} mynt måste du först skapa ett konto i vår <a href=\""
"{bank}\">bank</a> ."

#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:24
msgid "Signing up only requires you to pick a username and password."
msgstr "Registrering kräver bara att du väljer ett användarnamn och lösenord."

#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:25
msgid ""
"When you create an account at our bank, you will be credited 100 "
"{currency} for signing up."
msgstr ""
"När du skapar ett konto i vår bank får du 100 {currency} för att du "
"registrerar dig."

#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:26
msgid ""
"Afterwards, use the bank's Web interface to authorize the transfer of "
"{currency} to your wallet."
msgstr ""
"Använd sedan bankens webbgränssnitt för att tillåta överföring av {currency} "
"till din plånbok."

#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:30
msgid ""
"Once you have completed this step, you can click on the Taler icon in "
"your browser to check your balance."
msgstr ""
"När du har slutfört detta steg kan du klicka på ikonen Taler i din "
"webbläsare för att kontrollera ditt saldo."

#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:35
msgid "Step 3: Pay"
msgstr "Steg 3: Betala"

#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:38
msgid "We have two demo merchants where you can spend your coins:"
msgstr "Vi har två demo-säljare där du kan spendera dina mynt:"

#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:44
msgid ""
"At the <a href=\"{blog}\">essay store</a> you can pay in {currency} for "
"individual chapters of Richard Stallman&#39;s book &quot;Free Software, "
"Free Society&quot;."
msgstr ""
"I <a href=\"{blog}\">butiken</a> kan du betala i {currency} för enskilda "
"kapitel i Richard Stallmans bok &quot;Free Software, Free Society&quot;."

#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:45
msgid "The book is also available for free at <a href=\"{fsf}\">the FSF</a>."
msgstr "Boken finns också gratis på <a href=\"{fsf}\">FSF</a> ."

#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:50
msgid ""
"At the project <a href=\"{donations}\">donation website</a> you can show "
"respect to a software project of your choice by donating {currency} to "
"them."
msgstr ""
"På <a href=\"{donations}\">donations webb</a> kan du tacka valfritt "
"mjukvaruprojekt genom att donera {currency} till dem."

#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:56
msgid "Step 4: Check money flow"
msgstr "Steg 4: Kontrollera penningflödet"

#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:59
msgid ""
"You can see the wire transfers from the escrow account of the exchange to"
" the merchants on the <a href=\"{bank}/public-accounts\">public accounts "
"page</a> of the bank."
msgstr ""
"På bankens <a href=\"{bank}/public-accounts\">offentliga kontosida</a> kan "
"du se banköverföringarna från växlingskontorets konto till handlarna."

#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:60
msgid ""
"Note that only accounts configured to be publicly viewable are shown on "
"that page."
msgstr ""
"Observera att endast konton som är konfigurerade för att kunna visas "
"offentligt visas på den sidan."

#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:65
msgid "Step 5: Survey"
msgstr "Steg 5: Undersökning"

#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:68
msgid "Websites can give tips to visitors for completing tasks."
msgstr "Webbplatser kan ge en slant till besökare för att slutföra uppgifter."

#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:69
msgid ""
"You can earn some {currency} coins by filling in our <a "
"href=\"{url}\">survey</a>."
msgstr ""
"Du kan tjäna några {currency} mynt genom att fylla i vår <a href=\"{url}\""
">undersökning</a> ."

#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:81
msgid "Step 6: Reach out to us"
msgstr "Steg 6: Kontakta oss"

#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:84
msgid "We appreciate feedback about Taler and this demonstrator."
msgstr "Vi uppskattar feedback om Taler och denna demo."

#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:85
msgid "Let us know what you think by <a href=\"{link}\">contacting us</a>."
msgstr ""
"Låt oss veta vad du tycker genom att <a href=\"{link}\">kontakta oss</a> ."

#: talermerchantdemos/survey/templates/index.html.j2:6
msgid ""
"Please participate in our survey about payment systems and receive a tip "
"in return."
msgstr ""
"Vänligen delta i vår undersökning om betalningssystem och få en slant i "
"utbyte."

#: talermerchantdemos/survey/templates/index.html.j2:12
msgid "Which payment system do you prefer?"
msgstr "Vilket betalningssystem föredrar du?"

#: talermerchantdemos/survey/templates/index.html.j2:23
msgid "Submit Survey"
msgstr "Skicka in enkäten"