summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/translations/sv/LC_MESSAGES
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'translations/sv/LC_MESSAGES')
-rw-r--r--translations/sv/LC_MESSAGES/messages.po220
1 files changed, 146 insertions, 74 deletions
diff --git a/translations/sv/LC_MESSAGES/messages.po b/translations/sv/LC_MESSAGES/messages.po
index 87aeeeb..f1e1a12 100644
--- a/translations/sv/LC_MESSAGES/messages.po
+++ b/translations/sv/LC_MESSAGES/messages.po
@@ -8,13 +8,16 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PROJECT VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n"
"POT-Creation-Date: 2020-10-12 13:36+0200\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: Automatically generated\n"
-"Language-Team: none\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-02-02 19:26+0000\n"
+"Last-Translator: Stefan Lidstrom <stefan.lidstrom@tanker.se>\n"
+"Language-Team: Swedish <http://weblate.taler.net/projects/gnu-taler/"
+"demonstration-pages/sv/>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
+"X-Generator: Weblate 4.4.2\n"
"Generated-By: Babel 2.6.0\n"
#: talermerchantdemos/blog/blog.py:114
@@ -22,112 +25,118 @@ msgstr ""
#: talermerchantdemos/landing/landing.py:109
#: talermerchantdemos/survey/survey.py:110
msgid "Internal error"
-msgstr ""
+msgstr "Internt fel"
#: talermerchantdemos/blog/blog.py:180
msgid "Cannot refund unpaid article"
-msgstr ""
+msgstr "Obetald artikel kan ej återbetalas"
#: talermerchantdemos/blog/blog.py:186
msgid "Article is not anymore refundable"
-msgstr ""
+msgstr "Återbetalning är inte längre möjlig"
#: talermerchantdemos/blog/blog.py:217
msgid "You did not pay for this article (nice try!)"
-msgstr ""
+msgstr "Du har inte betalt denna artikel (kul försök!)"
#: talermerchantdemos/blog/blog.py:223
msgid "Item not refundable (anymore)"
-msgstr ""
+msgstr "Återbetalning kan inte (längre) göras"
#: talermerchantdemos/blog/blog.py:248
msgid "Internal error: Files for article ({}) not found."
-msgstr ""
+msgstr "Internt fel: Underlag för artikel ({}) hittades inte."
#: talermerchantdemos/blog/blog.py:253
msgid "Supplemental file ({}) for article ({}) not found."
-msgstr ""
+msgstr "Kompletterande information ({}) för artikel ({}) hittades inte."
#: talermerchantdemos/blog/blog.py:326 talermerchantdemos/blog/blog.py:339
msgid "Direct access forbidden"
-msgstr ""
+msgstr "Direkt åtkomst förbjuden"
#: talermerchantdemos/blog/blog.py:405
msgid "Internal server error"
-msgstr ""
+msgstr "Internt serverfel"
#: talermerchantdemos/blog/blog.py:412
#: talermerchantdemos/donations/donations.py:323
#: talermerchantdemos/landing/landing.py:154
#: talermerchantdemos/survey/survey.py:171
msgid "Page not found"
-msgstr ""
+msgstr "Sidan hittades inte"
#: talermerchantdemos/blog/templates/article_frame.html.j2:9
msgid "Taler allows merchants to offer refunds to customers."
-msgstr ""
+msgstr "Taler tillåter säljare att erbjuda återbetalning till kunder."
#: talermerchantdemos/blog/templates/article_frame.html.j2:10
msgid ""
"You can <a href=\"{url}\">request a refund</a> within the first hour "
"after buying this article."
msgstr ""
+"Du kan <a href=\"{url}\">begära återbetalning</a> inom den första timmen "
+"efter att du har köpt den här artikeln."
#: talermerchantdemos/blog/templates/base.html.j2:23
msgid "GNU Taler Demo: Essay Shop"
-msgstr ""
+msgstr "GNU Taler Demo: Artiklar att köpa"
#: talermerchantdemos/blog/templates/base.html.j2:34
#: talermerchantdemos/donations/templates/base.html.j2:31
#: talermerchantdemos/landing/templates/base.html.j2:31
msgid "Taler Demo"
-msgstr ""
+msgstr "Taler Demo"
#: talermerchantdemos/blog/templates/base.html.j2:35
msgid "Essay shop"
-msgstr ""
+msgstr "Artiklar att köpa"
#: talermerchantdemos/blog/templates/base.html.j2:37
msgid "On this page you can buy articles using an imaginary currency."
-msgstr ""
+msgstr "På den här sidan kan du köpa artiklar med en imaginär valuta."
#: talermerchantdemos/blog/templates/base.html.j2:38
msgid ""
"The articles are chapters from Richard Stallman's book &quot;Free "
"Software, Free Society&quot;."
msgstr ""
+"Artiklarna är kapitel från Richard Stallmans bok &quot;Free Software, Free "
+"Society&quot;."
#: talermerchantdemos/blog/templates/base.html.j2:39
msgid ""
"The book is <a href=\"{shop}\">published by the FSF</a> and available "
"gratis at <a href=\"{gnu}\">gnu.org</a>."
msgstr ""
+"Boken <a href=\"{shop}\">publiceras av FSF</a> och finns gratis på <a href=\""
+"{gnu}\">gnu.org</a> ."
#: talermerchantdemos/blog/templates/error.html.j2:3
#: talermerchantdemos/donations/templates/error.html.j2:3
#: talermerchantdemos/landing/templates/error.html.j2:3
#: talermerchantdemos/survey/templates/error.html.j2:3
msgid "Error encountered"
-msgstr ""
+msgstr "Fel påträffades"
#: talermerchantdemos/blog/templates/error.html.j2:9
#: talermerchantdemos/donations/templates/error.html.j2:9
#: talermerchantdemos/survey/templates/error.html.j2:9
msgid "The backend returned status code {code}."
-msgstr ""
+msgstr "Backend returnerade statuskoden {code}."
#: talermerchantdemos/blog/templates/error.html.j2:14
#: talermerchantdemos/donations/templates/error.html.j2:14
#: talermerchantdemos/survey/templates/error.html.j2:14
msgid "Backend response:"
-msgstr ""
+msgstr "Svar från backend:"
#: talermerchantdemos/blog/templates/error.html.j2:19
#: talermerchantdemos/donations/templates/error.html.j2:19
#: talermerchantdemos/landing/templates/error.html.j2:8
#: talermerchantdemos/survey/templates/error.html.j2:19
msgid "Stack trace:"
-msgstr ""
+msgstr "Stackspårning:"
#: talermerchantdemos/blog/templates/footer.html.j2:5
#: talermerchantdemos/donations/templates/footer.html.j2:5
@@ -137,17 +146,19 @@ msgstr ""
msgid ""
"You can learn more about GNU Taler on our main <a "
"href=\"{site}\">website</a>."
-msgstr ""
+msgstr "Du kan lära dig mer om GNU Taler på vår <a href=\"{site}\">webb</a> ."
#: talermerchantdemos/blog/templates/index.html.j2:3
msgid "Essay Shop: Free Software, Free Society"
-msgstr ""
+msgstr "Artikel Shop: Fri programvara, Free Society"
#: talermerchantdemos/blog/templates/index.html.j2:5
msgid ""
"This is the latest edition of <cite>Free Software, Free Society: Selected"
" Essays of Richard M. Stallman.</cite>"
msgstr ""
+"Detta är den senaste upplagan av <cite>Free Software, Free Society: Selected "
+"Essays of Richard M</cite>"
#: talermerchantdemos/blog/templates/index.html.j2:13
msgid ""
@@ -158,28 +169,36 @@ msgid ""
"translation has been approved by the Free Software Foundation and the "
"copyright notice and this permission notice are preserved on all copies."
msgstr ""
+"Muntlig kopiering och distribution av hela denna bok är tillåten över hela "
+"världen, utan royalty, i alla medium, förutsatt att detta meddelande "
+"bifogas. Tillstånd ges att kopiera och distribuera översättningar av denna "
+"bok från originalspråket till ett annat språk förutsatt att översättningen "
+"har godkänts av Free Software Foundation och upphovsrättsmeddelandet och "
+"detta tillståndsmeddelande bevaras i alla kopior."
#: talermerchantdemos/blog/templates/index.html.j2:18
msgid "Chapters"
-msgstr ""
+msgstr "Kapitel"
#: talermerchantdemos/blog/templates/index.html.j2:21
msgid "Click on an individual chapter to to purchase it with GNU Taler."
-msgstr ""
+msgstr "Klicka på ett enskilt kapitel för att köpa det med GNU Taler."
#: talermerchantdemos/blog/templates/index.html.j2:22
msgid ""
"You can get free, virtual money to buy articles on this page at the <a "
"href=\"{}\")\">bank</a>"
msgstr ""
+"Du kan få gratis, virtuella pengar för att köpa artiklar på den här sidan i "
+"<a href=\"{}\")\">banken</a>"
#: talermerchantdemos/blog/templates/index.html.j2:30
msgid "Pay to read more..."
-msgstr ""
+msgstr "Betala för att läsa mer ..."
#: talermerchantdemos/blog/templates/index.html.j2:33
msgid "No articles available in this language."
-msgstr ""
+msgstr "Inga artiklar är tillgängliga på detta språk."
#: talermerchantdemos/blog/templates/language-switcher.html.j2:2
#: talermerchantdemos/donations/templates/language-switcher.html.j2:2
@@ -187,7 +206,7 @@ msgstr ""
#: talermerchantdemos/survey/templates/language-switcher.html.j2:2
#: talermerchantdemos/templates/language-switcher.html.j2:2
msgid "English [en]"
-msgstr ""
+msgstr "Engelska (en)"
#: talermerchantdemos/blog/templates/menu.html.j2:6
#: talermerchantdemos/donations/templates/menu.html.j2:6
@@ -196,7 +215,7 @@ msgstr ""
#: talermerchantdemos/survey/templates/menu.html.j2:6
#: talermerchantdemos/templates/menu.html.j2:6
msgid "Introduction"
-msgstr ""
+msgstr "Inledning"
#: talermerchantdemos/blog/templates/menu.html.j2:9
#: talermerchantdemos/donations/templates/menu.html.j2:9
@@ -204,7 +223,7 @@ msgstr ""
#: talermerchantdemos/survey/templates/menu.html.j2:9
#: talermerchantdemos/templates/menu.html.j2:9
msgid "Bank"
-msgstr ""
+msgstr "Bank"
#: talermerchantdemos/blog/templates/menu.html.j2:12
#: talermerchantdemos/donations/templates/menu.html.j2:12
@@ -212,7 +231,7 @@ msgstr ""
#: talermerchantdemos/survey/templates/menu.html.j2:12
#: talermerchantdemos/templates/menu.html.j2:12
msgid "Essay Shop"
-msgstr ""
+msgstr "Artiklar att köpa"
#: talermerchantdemos/blog/templates/menu.html.j2:15
#: talermerchantdemos/donations/templates/base.html.j2:32
@@ -221,7 +240,7 @@ msgstr ""
#: talermerchantdemos/survey/templates/menu.html.j2:15
#: talermerchantdemos/templates/menu.html.j2:15
msgid "Donations"
-msgstr ""
+msgstr "Donationer"
#: talermerchantdemos/blog/templates/menu.html.j2:18
#: talermerchantdemos/donations/templates/menu.html.j2:18
@@ -229,7 +248,7 @@ msgstr ""
#: talermerchantdemos/survey/templates/menu.html.j2:18
#: talermerchantdemos/templates/menu.html.j2:18
msgid "Tipping/Survey"
-msgstr ""
+msgstr "Enkät/Belöning"
#: talermerchantdemos/blog/templates/menu.html.j2:21
#: talermerchantdemos/donations/templates/menu.html.j2:21
@@ -237,49 +256,56 @@ msgstr ""
#: talermerchantdemos/survey/templates/menu.html.j2:21
#: talermerchantdemos/templates/menu.html.j2:21
msgid "Back-office"
-msgstr ""
+msgstr "backoffice"
#: talermerchantdemos/donations/donations.py:143
msgid "parameter '{}' required"
-msgstr ""
+msgstr "parameter '{}' krävs"
#: talermerchantdemos/donations/templates/base.html.j2:20
msgid "GNU Taler Demo: Donations"
-msgstr ""
+msgstr "GNU Taler Demo: Donationer"
#: talermerchantdemos/donations/templates/base.html.j2:34
msgid "This is the donation page."
-msgstr ""
+msgstr "Det här är donationssidan."
#: talermerchantdemos/donations/templates/base.html.j2:35
msgid ""
"Using this page you can make donations in {currency} to Free Software "
"projects."
msgstr ""
+"Med hjälp av denna sida kan du göra donationer i {currency} till Free "
+"Software-projekt."
#: talermerchantdemos/donations/templates/checkout.html.j2:5
msgid "Select your payment method"
-msgstr ""
+msgstr "Välj din betalningsmetod"
#: talermerchantdemos/donations/templates/checkout.html.j2:9
msgid "This is an example for a \"checkout\" page of a Web shop."
-msgstr ""
+msgstr "Detta är ett exempel på \"kassan\" i en webbshop."
#: talermerchantdemos/donations/templates/checkout.html.j2:10
msgid ""
"On the previous page, you have created the shopping cart and decided "
"which product to buy (i.e. which project to donate KUDOS to)."
msgstr ""
+"På föregående sida har du skapat kundvagnen och bestämt vilken produkt du "
+"ska köpa (dvs. vilket projekt du vill donera KUDOS till)."
#: talermerchantdemos/donations/templates/checkout.html.j2:11
msgid ""
"As Taler is not yet universally used, we expect merchants will offer "
"various payment options."
msgstr ""
+"Eftersom Taler ännu inte används allmänt, förväntar vi oss att säljaren "
+"kommer att erbjuda olika betalningsalternativ."
#: talermerchantdemos/donations/templates/checkout.html.j2:12
msgid "To continue with the demo, select the &quot;Taler&quot; payment option."
msgstr ""
+"För att fortsätta med demon, välj betalningsalternativet &quot;Taler&quot;."
#: talermerchantdemos/donations/templates/checkout.html.j2:17
msgid ""
@@ -287,6 +313,9 @@ msgid ""
"other payment options are just placeholders and not really working in the"
" demonstration."
msgstr ""
+"Observera att du måste välja Taler här för att demo ska fortsätta, eftersom "
+"de andra betalningsalternativen bara är platshållare och inte riktigt "
+"fungerar i demonstrationen."
#: talermerchantdemos/donations/templates/checkout.html.j2:18
msgid ""
@@ -294,64 +323,74 @@ msgid ""
"previous page (with the shopping cart); we just separated the two steps "
"to keep each step as simple as possible."
msgstr ""
+"Det skulle vara möjligt att be användaren att göra detta val redan på "
+"föregående sida (kundvagnen); vi separerade bara de två stegen för att hålla "
+"varje steg så enkelt som möjligt."
#: talermerchantdemos/donations/templates/checkout.html.j2:44
msgid "Confirm selection"
-msgstr ""
+msgstr "Bekräfta valet"
#: talermerchantdemos/donations/templates/fulfillment.html.j2:4
msgid "Donation Receipt"
-msgstr ""
+msgstr "Gåvokvitto"
#: talermerchantdemos/donations/templates/fulfillment.html.j2:7
msgid ""
"Thank you, <strong>{donor}</strong>, for donating "
"<strong>{amount}</strong> to <strong>{receiver}</strong>."
msgstr ""
+"Tack, <strong>{donor}</strong>, för att du donerade <strong>{amount}</"
+"strong> till <strong>{receiver}</strong> ."
#: talermerchantdemos/donations/templates/fulfillment.html.j2:12
msgid ""
"Please keep the order identifier <strong>{id}</strong> as a receipt for "
"your donation."
msgstr ""
+"Behåll beställnings ID <strong>{id}</strong> som ett kvitto på din donation."
#: talermerchantdemos/donations/templates/fulfillment.html.j2:13
msgid ""
"You can show other people that you donated by sharing <a "
"href=\"{link}\">this link</a> with them."
msgstr ""
+"Du kan visa andra personer att du donerat genom att dela den <a href=\"{link}"
+"\">här länken</a> med dem."
#: talermerchantdemos/donations/templates/fulfillment.html.j2:19
msgid "You can always make <a href=\"{link}\">another donation</a>."
-msgstr ""
+msgstr "Du kan alltid göra en <a href=\"{link}\">ny donation</a> ."
#: talermerchantdemos/donations/templates/index.html.j2:4
msgid "Donate to Free Software projects"
-msgstr ""
+msgstr "Donera till projekt för fri programvara"
#: talermerchantdemos/donations/templates/index.html.j2:8
msgid ""
"This donations website shows the user experience for donations with GNU "
"Taler."
-msgstr ""
+msgstr "Denna donationswebbplats visar användandet av donationer med GNU Taler."
#: talermerchantdemos/donations/templates/index.html.j2:9
msgid "You can make donations in an toy currency ({currency})"
-msgstr ""
+msgstr "Du kan göra donationer i en leksaksvaluta ({currency})"
#: talermerchantdemos/donations/templates/index.html.j2:16
msgid ""
"Please select a project, the amount (*) of {currency} you wish to donate,"
" and enter the donor's name that will appear on your receipt:"
msgstr ""
+"Välj ett projekt, beloppet (*) av {currency} som du vill donera och ange "
+"givarens namn som kommer att visas på ditt kvitto:"
#: talermerchantdemos/donations/templates/index.html.j2:33
msgid "Anonymous Donor"
-msgstr ""
+msgstr "Anonym givare"
#: talermerchantdemos/donations/templates/index.html.j2:34
msgid "Donate!"
-msgstr ""
+msgstr "Donera!"
#: talermerchantdemos/donations/templates/index.html.j2:39
msgid ""
@@ -362,62 +401,68 @@ msgid ""
" from the merchant in the Taler wallet. That way, Taler protects you "
"from committing to erroneous payments."
msgstr ""
+"(*) För att göra demonstrationen lite mer intressant implementeras "
+"alternativet 5 {currency} medvetet med ett fel: säljaren försöker få dig att "
+"donera 6 {currency} istället för de 5 {currency} som visas i formuläret. Men "
+"oroa dig inte, du kommer att ges möjlighet att granska det slutliga "
+"erbjudandet från säljaren i Taler-plånboken. På det sättet skyddar Taler dig "
+"från att göra felaktiga betalningar."
#: talermerchantdemos/donations/templates/provider-not-supported.html.j2:4
msgid "Payment Provider Not Supported"
-msgstr ""
+msgstr "Betalningsleverantören stöds inte"
#: talermerchantdemos/donations/templates/provider-not-supported.html.j2:7
msgid "Unfortunately the selected payment provider is not supported in this demo."
-msgstr ""
+msgstr "Tyvärr stöds inte den valda betalningsleverantören i denna demo."
#: talermerchantdemos/donations/templates/provider-not-supported.html.j2:8
msgid "Please go back and select &quot;Taler&quot;."
-msgstr ""
+msgstr "Gå tillbaka och välj &quot;Taler&quot;."
#: talermerchantdemos/httpcommon/__init__.py:35
#: talermerchantdemos/httpcommon/__init__.py:71
msgid "Could not establish connection to backend"
-msgstr ""
+msgstr "Det gick inte att upprätta anslutning till backend"
#: talermerchantdemos/httpcommon/__init__.py:41
#: talermerchantdemos/httpcommon/__init__.py:75
msgid "Could not parse response from backend"
-msgstr ""
+msgstr "Det gick inte att tolka svaret från backend"
#: talermerchantdemos/httpcommon/__init__.py:47
#: talermerchantdemos/httpcommon/__init__.py:79
msgid "Backend returned error status"
-msgstr ""
+msgstr "Backend returnerade felstatus"
#: talermerchantdemos/landing/landing.py:162
#: talermerchantdemos/survey/survey.py:179
msgid "HTTP method not allowed for this page"
-msgstr ""
+msgstr "HTTP-metoden är inte tillåten för den här sidan"
#: talermerchantdemos/landing/templates/base.html.j2:20
msgid "GNU Taler Demo: Introduction"
-msgstr ""
+msgstr "GNU Taler Demo: Introduktion"
#: talermerchantdemos/landing/templates/base.html.j2:34
msgid "This is the GNU Taler demo."
-msgstr ""
+msgstr "Detta är GNU Taler-demon."
#: talermerchantdemos/landing/templates/base.html.j2:35
msgid "Here you can try out the GNU Taler payment system using a toy currency."
-msgstr ""
+msgstr "Här kan du prova GNU Taler betalningssystem med en leksaksvaluta."
#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:4
msgid "Step 1: Install the Taler wallet"
-msgstr ""
+msgstr "Steg 1: Installera Taler-plånboken"
#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:7
msgid "Install the wallet from the <a href=\"{link}\">installation page</a>."
-msgstr ""
+msgstr "Installera plånboken från <a href=\"{link}\">installationssidan</a> ."
#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:8
msgid "Installation only takes one click."
-msgstr ""
+msgstr "Installationen tar bara ett klick."
#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:12
msgid ""
@@ -425,62 +470,76 @@ msgid ""
"wallet additional optional permissions that allow it to improve your user"
" experience."
msgstr ""
+"Efter installationen kan du bli ombedd att ge Taler-plånboken ytterligare "
+"behörigheter som gör att den kan förbättra din användarupplevelse."
#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:13
msgid ""
"These permissions will allow the wallet to automatically open if a page "
"asks for a Taler payment."
msgstr ""
+"Dessa behörigheter gör att plånboken öppnas automatiskt om en sida ber om en "
+"Taler-betalning."
#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:14
msgid ""
"Regardless of the permissions you grant, the wallet will never transmit "
"information about you or your browsing history to anyone."
msgstr ""
+"Oavsett vilka behörigheter du beviljar kommer plånboken aldrig att överföra "
+"information om dig eller din webbhistorik till någon."
#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:19
msgid "Step 2: Withdraw coins"
-msgstr ""
+msgstr "Steg 2: Ta ut mynt"
#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:22
msgid "In this demo you are paying with {currency}, an imaginary currency."
-msgstr ""
+msgstr "I denna demo betalar du med {currency}, en imaginär valuta."
#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:23
msgid ""
"To withdraw {currency} coins you must first create an account at our <a "
"href=\"{bank}\">bank</a>."
msgstr ""
+"För att ta ut {currency} mynt måste du först skapa ett konto i vår <a href=\""
+"{bank}\">bank</a> ."
#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:24
msgid "Signing up only requires you to pick a username and password."
-msgstr ""
+msgstr "Registrering kräver bara att du väljer ett användarnamn och lösenord."
#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:25
msgid ""
"When you create an account at our bank, you will be credited 100 "
"{currency} for signing up."
msgstr ""
+"När du skapar ett konto i vår bank får du 100 {currency} för att du "
+"registrerar dig."
#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:26
msgid ""
"Afterwards, use the bank's Web interface to authorize the transfer of "
"{currency} to your wallet."
msgstr ""
+"Använd sedan bankens webbgränssnitt för att tillåta överföring av {currency} "
+"till din plånbok."
#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:30
msgid ""
"Once you have completed this step, you can click on the Taler icon in "
"your browser to check your balance."
msgstr ""
+"När du har slutfört detta steg kan du klicka på ikonen Taler i din "
+"webbläsare för att kontrollera ditt saldo."
#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:35
msgid "Step 3: Pay"
-msgstr ""
+msgstr "Steg 3: Betala"
#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:38
msgid "We have two demo merchants where you can spend your coins:"
-msgstr ""
+msgstr "Vi har två demo-säljare där du kan spendera dina mynt:"
#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:44
msgid ""
@@ -488,10 +547,12 @@ msgid ""
"individual chapters of Richard Stallman&#39;s book &quot;Free Software, "
"Free Society&quot;."
msgstr ""
+"I <a href=\"{blog}\">butiken</a> kan du betala i {currency} för enskilda "
+"kapitel i Richard Stallmans bok &quot;Free Software, Free Society&quot;."
#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:45
msgid "The book is also available for free at <a href=\"{fsf}\">the FSF</a>."
-msgstr ""
+msgstr "Boken finns också gratis på <a href=\"{fsf}\">FSF</a> ."
#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:50
msgid ""
@@ -499,10 +560,12 @@ msgid ""
"respect to a software project of your choice by donating {currency} to "
"them."
msgstr ""
+"På <a href=\"{donations}\">donations webb</a> kan du tacka valfritt "
+"mjukvaruprojekt genom att donera {currency} till dem."
#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:56
msgid "Step 4: Check money flow"
-msgstr ""
+msgstr "Steg 4: Kontrollera penningflödet"
#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:59
msgid ""
@@ -510,49 +573,58 @@ msgid ""
" the merchants on the <a href=\"{bank}/public-accounts\">public accounts "
"page</a> of the bank."
msgstr ""
+"På bankens <a href=\"{bank}/public-accounts\">offentliga kontosida</a> kan "
+"du se banköverföringarna från växlingskontorets konto till handlarna."
#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:60
msgid ""
"Note that only accounts configured to be publicly viewable are shown on "
"that page."
msgstr ""
+"Observera att endast konton som är konfigurerade för att kunna visas "
+"offentligt visas på den sidan."
#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:65
msgid "Step 5: Survey"
-msgstr ""
+msgstr "Steg 5: Undersökning"
#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:68
msgid "Websites can give tips to visitors for completing tasks."
-msgstr ""
+msgstr "Webbplatser kan ge en slant till besökare för att slutföra uppgifter."
#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:69
msgid ""
"You can earn some {currency} coins by filling in our <a "
"href=\"{url}\">survey</a>."
msgstr ""
+"Du kan tjäna några {currency} mynt genom att fylla i vår <a href=\"{url}\""
+">undersökning</a> ."
#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:81
msgid "Step 6: Reach out to us"
-msgstr ""
+msgstr "Steg 6: Kontakta oss"
#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:84
msgid "We appreciate feedback about Taler and this demonstrator."
-msgstr ""
+msgstr "Vi uppskattar feedback om Taler och denna demo."
#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:85
msgid "Let us know what you think by <a href=\"{link}\">contacting us</a>."
msgstr ""
+"Låt oss veta vad du tycker genom att <a href=\"{link}\">kontakta oss</a> ."
#: talermerchantdemos/survey/templates/index.html.j2:6
msgid ""
"Please participate in our survey about payment systems and receive a tip "
"in return."
msgstr ""
+"Vänligen delta i vår undersökning om betalningssystem och få en slant i "
+"utbyte."
#: talermerchantdemos/survey/templates/index.html.j2:12
msgid "Which payment system do you prefer?"
-msgstr ""
+msgstr "Vilket betalningssystem föredrar du?"
#: talermerchantdemos/survey/templates/index.html.j2:23
msgid "Submit Survey"
-msgstr ""
+msgstr "Skicka in enkäten"