summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/translations/sv/LC_MESSAGES/messages.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'translations/sv/LC_MESSAGES/messages.po')
-rw-r--r--translations/sv/LC_MESSAGES/messages.po2541
1 files changed, 562 insertions, 1979 deletions
diff --git a/translations/sv/LC_MESSAGES/messages.po b/translations/sv/LC_MESSAGES/messages.po
index e1ec78c..ca0aae7 100644
--- a/translations/sv/LC_MESSAGES/messages.po
+++ b/translations/sv/LC_MESSAGES/messages.po
@@ -1,2141 +1,724 @@
-# Translations template for PROJECT.
-# Copyright (C) 2021 ORGANIZATION
+# Swedish translations for PROJECT.
+# Copyright (C) 2020 ORGANIZATION
# This file is distributed under the same license as the PROJECT project.
-# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2021.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2020.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PROJECT VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n"
-"POT-Creation-Date: 2021-03-08 16:47+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-02-27 22:18+0000\n"
-"Last-Translator: Weblate Admin <admin@example.com>\n"
-"Language-Team: Swedish <http://weblate.taler.net/projects/gnu-taler/main-web-"
-"site/sv/>\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-02-04 15:25+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-02-06 13:43+0000\n"
+"Last-Translator: Stefan Lidstrom <stefan.lidstrom@tanker.se>\n"
+"Language-Team: Swedish <http://weblate.taler.net/projects/gnu-taler/"
+"demonstration-pages/sv/>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 4.4.2\n"
-"Generated-By: Babel 2.6.0\n"
+"Generated-By: Babel 2.8.0\n"
-#: common/base.j2:5 common/news.j2:5
-msgid "GNU Taler"
-msgstr "GNU Taler"
+#: talermerchantdemos/blog/blog.py:114
+#: talermerchantdemos/donations/donations.py:157
+#: talermerchantdemos/landing/landing.py:109
+#: talermerchantdemos/survey/survey.py:110
+msgid "Internal error"
+msgstr "Internt fel"
-#: common/base.j2:6 common/news.j2:6
-msgid "Taxable Anonymous Libre Electronic Reserves"
-msgstr "Skattepliktiga anonyma och fria elektroniska tillgångar"
+#: talermerchantdemos/blog/blog.py:180
+msgid "Cannot refund unpaid article"
+msgstr "Obetald artikel kan ej återbetalas"
-#: common/footer.j2.inc:11
-msgid "Contact"
-msgstr "Kontakt"
+#: talermerchantdemos/blog/blog.py:186
+msgid "Article is not anymore refundable"
+msgstr "Återbetalning är inte längre möjlig"
-#: common/footer.j2.inc:16 common/navigation.j2.inc:25
-msgid "Docs"
-msgstr "Dokument"
+#: talermerchantdemos/blog/blog.py:217
+msgid "You did not pay for this article (nice try!)"
+msgstr "Du har inte betalt denna artikel (kul försök!)"
-#: common/footer.j2.inc:17
-msgid "FAQ"
-msgstr "Vanliga frågor"
+#: talermerchantdemos/blog/blog.py:223
+msgid "Item not refundable (anymore)"
+msgstr "Återbetalning kan inte (längre) göras"
-#: common/footer.j2.inc:22
-msgid "Bibliography"
-msgstr "Bibliografi"
+#: talermerchantdemos/blog/blog.py:248
+msgid "Internal error: Files for article ({}) not found."
+msgstr "Internt fel: Underlag för artikel ({}) hittades inte."
-#: common/footer.j2.inc:29
-msgid ""
-"GNU Taler is developed as part of the <a href='https://www.gnu.org/'>GNU "
-"project</a> for the GNU operating system."
-msgstr ""
-"GNU Taler är utvecklat som en del av <a href='https://www.gnu.org/'>GNU "
-"projekt</a> för GNU operativsystem."
-
-#: common/footer.j2.inc:31 template/bibliography.html.j2:34
-msgid "and"
-msgstr "och"
-
-#: common/footer.j2.inc:34
-msgid ""
-"We are grateful for support and free hosting of this site by <a "
-"href='https://www.bfh.ch/'>BFH</a>."
-msgstr ""
-"Vi är tacksamma för support och gratis webbplats av <a href='https://www.bfh."
-"ch/'> BFH </a>."
-
-#: common/footer.j2.inc:36
-msgid ""
-"This page was created using <a href='https://www.gnu.org/'>Free Software</a> "
-"only."
-msgstr ""
-"Denna sida skapades enbart med <a href='https://www.gnu.org/'> fri "
-"programvara </a>."
-
-#: common/footer.j2.inc:38
-msgid "JavaScript license information"
-msgstr "JavaScript licensinformation"
-
-#: common/navigation.j2.inc:23
-msgid "Features"
-msgstr "Funktioner"
-
-#: common/navigation.j2.inc:24
-msgid "Principles"
-msgstr "Principer"
+#: talermerchantdemos/blog/blog.py:253
+msgid "Supplemental file ({}) for article ({}) not found."
+msgstr "Kompletterande information ({}) för artikel ({}) hittades inte."
-#: common/navigation.j2.inc:26 news/index.html.j2:8 template/index.html.j2:57
-msgid "News"
-msgstr "Nyheter"
+#: talermerchantdemos/blog/blog.py:326 talermerchantdemos/blog/blog.py:339
+msgid "Direct access forbidden"
+msgstr "Direkt åtkomst förbjuden"
-#: news/index.html.j2:11
-msgid ""
-"News posts about changes related to GNU Taler such as releases and events"
-msgstr ""
-"Nyheter om förändringar relaterade till GNU Taler såsom releaser och "
-"evenemang"
-
-#: news/index.html.j2:16
-msgid "subscribe to our RSS feed"
-msgstr "prenumerera på vårt RSS-flöde"
+#: talermerchantdemos/blog/blog.py:405
+msgid "Internal server error"
+msgstr "Internt serverfel"
-#: news/index.html.j2:33
-msgid "read more"
-msgstr "läs mer"
+#: talermerchantdemos/blog/blog.py:412
+#: talermerchantdemos/donations/donations.py:323
+#: talermerchantdemos/landing/landing.py:154
+#: talermerchantdemos/survey/survey.py:171
+msgid "Page not found"
+msgstr "Sidan hittades inte"
-#: template/architecture.html.j2:6
-msgid "Taler System Architecture"
-msgstr "Taler Systemarkitektur"
+#: talermerchantdemos/blog/templates/article_frame.html.j2:9
+msgid "Taler allows merchants to offer refunds to customers."
+msgstr "Taler tillåter säljare att erbjuda återbetalning till kunder."
-#: template/bibliography.html.j2:5
-msgid "GNU Taler Bibliography"
-msgstr "GNU Taler Bibliografi"
-
-#: template/bibliography.html.j2:27
-msgid "by"
-msgstr "av"
-
-#: template/cashier.html.j2:43
+#: talermerchantdemos/blog/templates/article_frame.html.j2:10
msgid ""
-"This is the page for the Taler cashier App. It allows the cashier to grant "
-"Taler users the right to withdraw a certain amount of e-cash from the "
-"cashier's bank account. Thus, it offers an equivalent functionality to what "
-"you may find on the bank Web site when withdrawing from an account there."
+"You can <a href=\"{url}\">request a refund</a> within the first hour "
+"after buying this article."
msgstr ""
-"Den här sidan är för Talers kassör-app. Det gör det möjligt för kassören att "
-"ge Taler-användare rätten att ta ut en viss mängd e-kontanter från kassörens "
-"bankkonto. Den erbjuder motsvarande funktionalitet som du kan hitta på "
-"bankens webbplats när du gör uttag från ett konto där."
-
-#: template/cashier.html.j2:61 template/pos.html.j2:61
-#: template/wallet.html.j2:239
-msgid "Install Android App from Google App Store, or"
-msgstr "Installera Android-appen från Google App Store eller"
+"Du kan <a href=\"{url}\">begära återbetalning</a> inom den första timmen "
+"efter att du har köpt den här artikeln."
-#: template/cashier.html.j2:68 template/pos.html.j2:68
-msgid "Download App from F-Droid.org."
-msgstr "ladda ner appen från F-Droid.org."
+#: talermerchantdemos/blog/templates/base.html.j2:23
+msgid "GNU Taler Demo: Essay Shop"
+msgstr "GNU Taler Demo: Artiklar att köpa"
-#: template/contact.html.j2:6
-msgid "Contact information"
-msgstr "Kontakt"
+#: talermerchantdemos/blog/templates/base.html.j2:34
+#: talermerchantdemos/donations/templates/base.html.j2:31
+#: talermerchantdemos/landing/templates/base.html.j2:31
+#: talermerchantdemos/survey/templates/base.html.j2:31
+msgid "Taler Demo"
+msgstr "Taler Demo"
-#: template/contact.html.j2:13
-msgid "The mailing list"
-msgstr "E-post lista"
+#: talermerchantdemos/blog/templates/base.html.j2:35
+msgid "Essay shop"
+msgstr "Artiklar att köpa"
-#: template/contact.html.j2:15
-msgid "An archived, public mailing list for GNU Taler is hosted at"
-msgstr "En arkiverad, offentlig e-postlista för GNU Taler ligger på"
+#: talermerchantdemos/blog/templates/base.html.j2:37
+msgid "On this page you can buy articles using an imaginary currency."
+msgstr "På den här sidan kan du köpa artiklar med en imaginär valuta."
-#: template/contact.html.j2:20
-msgid "archive"
-msgstr "arkiv"
-
-#: template/contact.html.j2:21
-msgid "You can send messages to the list at"
-msgstr "Du kan skicka meddelanden till listan på"
-
-#: template/contact.html.j2:29
-msgid "Contacting individuals"
-msgstr "Kontakta individer"
-
-#: template/contact.html.j2:31
+#: talermerchantdemos/blog/templates/base.html.j2:38
msgid ""
-"Team members are generally reachable at <tt>LASTNAME@taler.net</tt>. All of "
-"us support receiving GnuPG encrypted e-mails."
+"The articles are chapters from Richard Stallman's book &quot;Free "
+"Software, Free Society&quot;."
msgstr ""
-"Projektmedlemmar kan i allmänhet nås på <tt> EFTERNAMN@taler.net </tt>. Alla "
-"medlemmar kan ta emot GnuPG-krypterade e-postmeddelanden."
+"Artiklarna är kapitel från Richard Stallmans bok &quot;Free Software, "
+"Free Society&quot;."
-#: template/contact.html.j2:40
-msgid "Chat"
-msgstr "Chat"
-
-#: template/contact.html.j2:42
+#: talermerchantdemos/blog/templates/base.html.j2:39
msgid ""
-"You can find some team members in the IRC channel <tt>#taler</tt> on <tt>irc."
-"freenode.net</tt>."
+"The book is <a href=\"{shop}\">published by the FSF</a> and available "
+"gratis at <a href=\"{gnu}\">gnu.org</a>."
msgstr ""
-"Du hittar några projektmedlemmar i IRC-kanalen <tt> #taler </tt> på <tt> irc."
-"freenode.net </tt>."
-
-#: template/contact.html.j2:50
-msgid "Reporting bugs"
-msgstr "Rapportera fel"
+"Boken <a href=\"{shop}\">publiceras av FSF</a> och finns gratis på <a "
+"href=\"{gnu}\">gnu.org</a> ."
-#: template/contact.html.j2:52
-msgid "We track open feature requests and bugs in our"
-msgstr "Vi spårar öppna funktionsförfrågningar och fel i vår"
+#: talermerchantdemos/blog/templates/confirm_refund.html.j2:3
+msgid "Confirm refund request for article"
+msgstr "Bekräfta återbetalning av artikeln"
-#: template/contact.html.j2:55
-msgid "Bug tracker"
-msgstr "Felhanterare"
+#: talermerchantdemos/blog/templates/confirm_refund.html.j2:7
+msgid "Do you want to get a refund for the article <em>{name}</em>?"
+msgstr "Vill du få en återbetalning för artikeln <em>{name}</em> ?"
-#: template/contact.html.j2:56
+#: talermerchantdemos/blog/templates/confirm_refund.html.j2:8
msgid ""
-"which is shared with the GNUnet project. You can also report bugs or feature "
-"requests to the mailing list."
-msgstr ""
-"som delas med GNUnet-projektet. Du kan också rapportera fel eller "
-"funktionsförfrågningar till e-postlistan."
+"In this demonstration, refunds will be automatically approved by the "
+"merchant."
+msgstr "I denna demo godkänns återbetalningar automatiskt av säljaren."
-#: template/contact.html.j2:65
-msgid "General inquiries"
-msgstr "Allmänna frågor"
-
-#: template/contact.html.j2:67
+#: talermerchantdemos/blog/templates/confirm_refund.html.j2:9
msgid ""
-"You can reach a group of team members handling general inquiries at "
-"<tt>contact AT taler.net</tt>."
+"After you have obtained a refund, you will not be able to read the "
+"article anymore."
msgstr ""
-"Du kan nå en grupp projektmedlemmar som hanterar allmänna frågor på <tt> "
-"contact AT taler.net </tt>."
-
-#: template/contact.html.j2:75
-msgid "Executive team"
-msgstr "Ledningsgrupp"
+"När du har fått en återbetalning kommer du inte att kunna läsa artikeln "
+"längre."
-#: template/contact.html.j2:77
+#: talermerchantdemos/blog/templates/confirm_refund.html.j2:15
msgid ""
-"For non-technical commercial requests, please contact <tt>ceo AT taler.net</"
-"tt>."
+"You will only be able to receive the refund on the same wallet that you "
+"have used to pay for this article originally."
msgstr ""
-"För icke-tekniska kommersiella förfrågningar, kontakta <tt> ceo AT taler.net "
-"</tt>."
-
-#: template/copyright.html.j2:6
-msgid "Copyright Assignment"
-msgstr "Upphovsrätt"
+"Du kommer bara att kunna få återbetalning till samma plånbok som du tidigare "
+"använt för att betala för den här artikeln."
-#: template/copyright.html.j2:8
-msgid ""
-"Contributors to GNU Taler with Git access must sign the <a href=\"/pdf/"
-"copyright.pdf\">copyright assignment</a> to ensure that the <a href="
-"\"https://git.gnunet.org/gnunet-ev.git/tree/gnunet_taler_agreement.tex"
-"\">GNUnet e.V. --- Taler Systems SA agreement on licensing and collaborative "
-"development</a> of the GNUnet and GNU Taler projects is satisfied."
-msgstr ""
-"Utvecklare till GNU Taler med Git access måste underteckna <a href=\"/pdf/"
-"copyright.pdf\"> upphovsrättsavtalet </a>för att säkerställa att<a href = "
-"\"https://git.gnunet.org/gnunet-ev.git/tree/gnunet_taler_agreement.tex \"> "
-"GNUnet eV --- Taler Systems SA avtal om licensiering och samutveckling</a> "
-"av GNUnet och GNU Taler-projekten är uppfyllda."
-
-#: template/copyright.html.j2:19
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The agreements ensure that the code will continue to be made available "
-#| "under free software licenses, but gives developers the freedom to move "
-#| "code between GNUnet and GNU Taler without worrying about licenses and the "
-#| "company the ability to dual-license (for example, so that we can "
-#| "distribute via App-stores that are hostile to free software)."
-msgid ""
-"The agreements ensure that the code will continue to be made available under "
-"free software licenses, which gives developers the freedom to move code "
-"between GNUnet and GNU Taler without worrying about licenses and the company "
-"the ability to dual-license (for example, so that we can distribute via App-"
-"stores that are hostile to free software)."
-msgstr ""
-"Avtalen säkerställer att koden kommer att fortsätta att göras tillgänglig "
-"under gratis mjukvarulicenser, men ger utvecklare frihet att flytta kod "
-"mellan GNUnet och GNU Taler utan att oroa sig för licenser, samt ger "
-"företaget möjlighet att dubbellicensera (till exempel så att vi kan "
-"distribuera via App-butiker som är fientliga mot fri programvara)."
+#: talermerchantdemos/blog/templates/confirm_refund.html.j2:21
+msgid "Request refund"
+msgstr "Begär återbetalning"
-#: template/copyright.html.j2:29
-msgid ""
-"Minor contributions (basically, anyone without Git access) do not require "
-"copyright assignment. Pseudonymous contributions are accepted, in this case "
-"simply sign the agreement with your pseudonym. Scanned copies are "
-"sufficient, but snail mail is preferred."
-msgstr ""
-"Mindre bidrag (i princip alla utan Git access) behöver inte tilldela "
-"upphovsrätt. Pseudonyma bidrag accepteras, i detta fall undertecknar du helt "
-"enkelt avtalet med din pseudonym. Skannade kopior är tillräckliga, men "
-"snigelpost är att föredra."
+#: talermerchantdemos/blog/templates/error.html.j2:3
+#: talermerchantdemos/donations/templates/error.html.j2:3
+#: talermerchantdemos/landing/templates/error.html.j2:3
+#: talermerchantdemos/survey/templates/error.html.j2:3
+msgid "Error encountered"
+msgstr "Fel påträffades"
-#: template/docs.html.j2:7
-msgid "GNU Taler: Documentation and Resources"
-msgstr "GNU Taler: Dokumentation och resurser"
+#: talermerchantdemos/blog/templates/error.html.j2:9
+#: talermerchantdemos/donations/templates/error.html.j2:9
+#: talermerchantdemos/survey/templates/error.html.j2:9
+msgid "The backend returned status code {code}."
+msgstr "Backend returnerade statuskoden {code}."
+
+#: talermerchantdemos/blog/templates/error.html.j2:14
+#: talermerchantdemos/donations/templates/error.html.j2:14
+#: talermerchantdemos/survey/templates/error.html.j2:14
+msgid "Backend response:"
+msgstr "Svar från backend:"
+
+#: talermerchantdemos/blog/templates/error.html.j2:19
+#: talermerchantdemos/donations/templates/error.html.j2:19
+#: talermerchantdemos/landing/templates/error.html.j2:8
+#: talermerchantdemos/survey/templates/error.html.j2:19
+msgid "Stack trace:"
+msgstr "Stackspårning:"
+
+#: talermerchantdemos/blog/templates/footer.html.j2:5
+#: talermerchantdemos/donations/templates/footer.html.j2:5
+#: talermerchantdemos/landing/templates/footer.html.j2:5
+#: talermerchantdemos/survey/templates/footer.html.j2:5
+#: talermerchantdemos/templates/footer.html.j2:5
+msgid ""
+"You can learn more about GNU Taler on our main <a "
+"href=\"{site}\">website</a>."
+msgstr "Du kan lära dig mer om GNU Taler på vår <a href=\"{site}\">webb</a> ."
+
+#: talermerchantdemos/blog/templates/index.html.j2:3
+msgid "Essay Shop: Free Software, Free Society"
+msgstr "Artikel Shop: Fri programvara, Free Society"
+
+#: talermerchantdemos/blog/templates/index.html.j2:5
+msgid ""
+"This is the latest edition of <cite>Free Software, Free Society: Selected"
+" Essays of Richard M. Stallman.</cite>"
+msgstr ""
+"Detta är den senaste upplagan av <cite>Free Software, Free Society: "
+"Selected Essays of Richard M</cite>"
+
+#: talermerchantdemos/blog/templates/index.html.j2:13
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire book are permitted "
+"worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice is "
+"preserved. Permission is granted to copy and distribute translations of "
+"this book from the original English into another language provided the "
+"translation has been approved by the Free Software Foundation and the "
+"copyright notice and this permission notice are preserved on all copies."
+msgstr ""
+"Muntlig kopiering och distribution av hela denna bok är tillåten över "
+"hela världen, utan royalty, i alla medium, förutsatt att detta meddelande"
+" bifogas. Tillstånd ges att kopiera och distribuera översättningar av "
+"denna bok från originalspråket till ett annat språk förutsatt att "
+"översättningen har godkänts av Free Software Foundation och "
+"upphovsrättsmeddelandet och detta tillståndsmeddelande bevaras i alla "
+"kopior."
+
+#: talermerchantdemos/blog/templates/index.html.j2:18
+msgid "Chapters"
+msgstr "Kapitel"
+
+#: talermerchantdemos/blog/templates/index.html.j2:21
+msgid "Click on an individual chapter to to purchase it with GNU Taler."
+msgstr "Klicka på ett enskilt kapitel för att köpa det med GNU Taler."
+
+#: talermerchantdemos/blog/templates/index.html.j2:22
+msgid ""
+"You can get free, virtual money to buy articles on this page at the <a "
+"href=\"{}\")\">bank</a>"
+msgstr ""
+"Du kan få gratis, virtuella pengar för att köpa artiklar på den här sidan"
+" i <a href=\"{}\")\">banken</a>"
+
+#: talermerchantdemos/blog/templates/index.html.j2:30
+msgid "Pay to read more..."
+msgstr "Betala för att läsa mer ..."
+
+#: talermerchantdemos/blog/templates/index.html.j2:33
+msgid "No articles available in this language."
+msgstr "Inga artiklar är tillgängliga på detta språk."
+
+#: talermerchantdemos/blog/templates/language-switcher.html.j2:2
+#: talermerchantdemos/donations/templates/language-switcher.html.j2:2
+#: talermerchantdemos/landing/templates/language-switcher.html.j2:2
+#: talermerchantdemos/survey/templates/language-switcher.html.j2:2
+#: talermerchantdemos/templates/language-switcher.html.j2:2
+msgid "English [en]"
+msgstr "Engelska (en)"
+
+#: talermerchantdemos/blog/templates/language-switcher.html.j2:2
+#: talermerchantdemos/donations/templates/language-switcher.html.j2:2
+#: talermerchantdemos/landing/templates/language-switcher.html.j2:2
+#: talermerchantdemos/survey/templates/language-switcher.html.j2:2
+#: talermerchantdemos/templates/language-switcher.html.j2:2
+msgid "Spanish [es]"
+msgstr "Spanska [es]"
+
+#: talermerchantdemos/blog/templates/language-switcher.html.j2:2
+#: talermerchantdemos/donations/templates/language-switcher.html.j2:2
+#: talermerchantdemos/landing/templates/language-switcher.html.j2:2
+#: talermerchantdemos/survey/templates/language-switcher.html.j2:2
+#: talermerchantdemos/templates/language-switcher.html.j2:2
+msgid "German [de]"
+msgstr "Tyska [de]"
+
+#: talermerchantdemos/blog/templates/language-switcher.html.j2:2
+#: talermerchantdemos/donations/templates/language-switcher.html.j2:2
+#: talermerchantdemos/landing/templates/language-switcher.html.j2:2
+#: talermerchantdemos/survey/templates/language-switcher.html.j2:2
+#: talermerchantdemos/templates/language-switcher.html.j2:2
+msgid "Swedish [sv]"
+msgstr "Svenska[sv]"
+
+#: talermerchantdemos/blog/templates/menu.html.j2:6
+#: talermerchantdemos/donations/templates/menu.html.j2:6
+#: talermerchantdemos/landing/templates/base.html.j2:32
+#: talermerchantdemos/landing/templates/menu.html.j2:6
+#: talermerchantdemos/survey/templates/menu.html.j2:6
+#: talermerchantdemos/templates/menu.html.j2:6
+msgid "Introduction"
+msgstr "Inledning"
+
+#: talermerchantdemos/blog/templates/menu.html.j2:9
+#: talermerchantdemos/donations/templates/menu.html.j2:9
+#: talermerchantdemos/landing/templates/menu.html.j2:9
+#: talermerchantdemos/survey/templates/menu.html.j2:9
+#: talermerchantdemos/templates/menu.html.j2:9
+msgid "Bank"
+msgstr "Bank"
+
+#: talermerchantdemos/blog/templates/menu.html.j2:12
+#: talermerchantdemos/donations/templates/menu.html.j2:12
+#: talermerchantdemos/landing/templates/menu.html.j2:12
+#: talermerchantdemos/survey/templates/menu.html.j2:12
+#: talermerchantdemos/templates/menu.html.j2:12
+msgid "Essay Shop"
+msgstr "Artiklar att köpa"
+
+#: talermerchantdemos/blog/templates/menu.html.j2:15
+#: talermerchantdemos/donations/templates/base.html.j2:32
+#: talermerchantdemos/donations/templates/menu.html.j2:15
+#: talermerchantdemos/landing/templates/menu.html.j2:15
+#: talermerchantdemos/survey/templates/menu.html.j2:15
+#: talermerchantdemos/templates/menu.html.j2:15
+msgid "Donations"
+msgstr "Donationer"
+
+#: talermerchantdemos/blog/templates/menu.html.j2:18
+#: talermerchantdemos/donations/templates/menu.html.j2:18
+#: talermerchantdemos/landing/templates/menu.html.j2:18
+#: talermerchantdemos/survey/templates/menu.html.j2:18
+#: talermerchantdemos/templates/menu.html.j2:18
+msgid "Tipping/Survey"
+msgstr "Enkät/Belöning"
+
+#: talermerchantdemos/blog/templates/menu.html.j2:21
+#: talermerchantdemos/donations/templates/menu.html.j2:21
+#: talermerchantdemos/landing/templates/menu.html.j2:21
+#: talermerchantdemos/survey/templates/menu.html.j2:21
+#: talermerchantdemos/templates/menu.html.j2:21
+msgid "Back-office"
+msgstr "backoffice"
+
+#: talermerchantdemos/donations/donations.py:143
+msgid "parameter '{}' required"
+msgstr "parameter '{}' krävs"
+
+#: talermerchantdemos/donations/templates/base.html.j2:20
+msgid "GNU Taler Demo: Donations"
+msgstr "GNU Taler Demo: Donationer"
+
+#: talermerchantdemos/donations/templates/base.html.j2:34
+msgid "This is the donation page."
+msgstr "Det här är donationssidan."
+
+#: talermerchantdemos/donations/templates/base.html.j2:35
+msgid ""
+"Using this page you can make donations in {currency} to Free Software "
+"projects."
+msgstr ""
+"Med hjälp av denna sida kan du göra donationer i {currency} till Free "
+"Software-projekt."
+
+#: talermerchantdemos/donations/templates/checkout.html.j2:5
+msgid "Select your payment method"
+msgstr "Välj din betalningsmetod"
+
+#: talermerchantdemos/donations/templates/checkout.html.j2:9
+msgid "This is an example for a \"checkout\" page of a Web shop."
+msgstr "Detta är ett exempel på \"kassan\" i en webbshop."
-#: template/docs.html.j2:13
+#: talermerchantdemos/donations/templates/checkout.html.j2:10
msgid ""
-"This is an overview of documentation and other resources for GNU Taler. The "
-"full documentation contents can be found <a href=\"https://docs.taler.net/"
-"\">here</a>."
+"On the previous page, you have created the shopping cart and decided "
+"which product to buy (i.e. which project to donate KUDOS to)."
msgstr ""
-"Detta är en översikt över dokumentation och andra resurser för GNU Taler. "
-"Det fullständiga dokumentationsinnehållet finns <a href=\"https://docs.taler."
-"net/\"> här </a>."
+"På föregående sida har du skapat kundvagnen och bestämt vilken produkt du"
+" ska köpa (dvs. vilket projekt du vill donera KUDOS till)."
-#: template/docs.html.j2:27
-msgid "Components"
-msgstr "Komponenter"
-
-#: template/docs.html.j2:38
-msgid "Merchant Backend Administration"
-msgstr "Säljarens Backend hantering"
-
-#: template/docs.html.j2:40
-#, python-format
+#: talermerchantdemos/donations/templates/checkout.html.j2:11
msgid ""
-"Tutorial and manual for operating a merchant. Also available as <a href="
-"\"https://%(docshost)s/pdf/taler-merchant-manual.pdf\">PDF</a>."
+"As Taler is not yet universally used, we expect merchants will offer "
+"various payment options."
msgstr ""
-"Handledning och manual för drift av en säljare. Finns även som <a href="
-"\"https://%(docshost)s/pdf/taler-merchant-manual.pdf\"> PDF </a>."
-
-#: template/docs.html.j2:49
-msgid "Merchant API Tutorial"
-msgstr "Handledning för säljarens API"
+"Eftersom Taler ännu inte används allmänt, förväntar vi oss att säljaren "
+"kommer att erbjuda olika betalningsalternativ."
-#: template/docs.html.j2:51
-msgid "Tutorial for processing Taler payments using the merchant backend API."
+#: talermerchantdemos/donations/templates/checkout.html.j2:12
+msgid "To continue with the demo, select the &quot;Taler&quot; payment option."
msgstr ""
-"Handledning för bearbetning av Taler-betalningar med hjälp av API för "
-"säljare."
-
-#: template/docs.html.j2:54 template/docs.html.j2:65 template/docs.html.j2:76
-#: template/docs.html.j2:99 template/docs.html.j2:110 template/docs.html.j2:157
-#, python-format
-msgid "Also available as <a href=\"%(link)s\">PDF</a>."
-msgstr "Finns även som <a href=\"%(link)s\"> PDF </a>."
-
-#: template/docs.html.j2:60
-msgid "Exchange"
-msgstr "Växling"
-
-#: template/docs.html.j2:62
-msgid "Operator&#39;s manual for the GNU Taler exchange."
-msgstr "Bruksanvisning för GNU Taler-växling."
-
-#: template/docs.html.j2:71
-msgid "Bank Integration"
-msgstr "Integrering med Bank"
-
-#: template/docs.html.j2:73
-msgid "Manual for tightly integrating Taler with banking applications."
-msgstr "Manual för att tätt integrera Taler med bankapplikationer."
-
-#: template/docs.html.j2:82
-msgid "Wallet"
-msgstr "Plånbok"
-
-#: template/docs.html.j2:84
-msgid ""
-"Manual about the Taler wallets (WebExtensions, Android, CLI). You can "
-"download pre-packaged binaries from <a href=\"wallet.html\">the Taler wallet "
-"Web site</a>."
-msgstr ""
-"Manual för Taler-plånböckerna (WebExtensions, Android, CLI). Du kan ladda "
-"ner färdiga binärer från <a href=\"wallet.html\"> webbplatsen Taler plånbok "
-"</a>."
-
-#: template/docs.html.j2:94
-msgid "Back office"
-msgstr "Back office"
-
-#: template/docs.html.j2:96
-msgid "Manual to run the back-office Web application."
-msgstr "Manuell för att köra backoffice-applikationen."
+"För att fortsätta med demon, välj betalningsalternativet "
+"&quot;Taler&quot;."
-#: template/docs.html.j2:105
-msgid "Merchant POS Terminal"
-msgstr "Säljarens terminal"
-
-#: template/docs.html.j2:107
-msgid "Manual for configuring and using the point of sale app."
-msgstr "Manual för konfigurering och användning av sälj-appen."
-
-#: template/docs.html.j2:116
-msgid "Cashier"
-msgstr "Kassör"
-
-#: template/docs.html.j2:118
-msgid "An app for taking in cash and handing out electronic cash."
-msgstr "En app för att ta in kontanter och dela ut elektronisk valuta."
-
-#: template/docs.html.j2:131
-msgid "Internals"
-msgstr "Inre delar"
-
-#: template/docs.html.j2:142
-msgid "HTTP API"
-msgstr "HTTP API"
-
-#: template/docs.html.j2:144
-msgid "Reference for the HTTP-based API for Taler components."
-msgstr "Referens för HTTP-baserat API för Taler-komponenter."
-
-#: template/docs.html.j2:152
-msgid "Onboarding"
-msgstr "Mottagning"
-
-#: template/docs.html.j2:154
-msgid "Description of our taler.net setup and how to contribute."
-msgstr "Beskrivning av taler.net organisation och hur man kan bidra."
-
-#: template/docs.html.j2:166
-msgid "Community"
-msgstr "Gemenskap"
-
-#: template/docs.html.j2:177
-msgid "Mailing List"
-msgstr "E-postlista"
-
-#: template/docs.html.j2:179
-msgid "The official GNU Taler mailing list."
-msgstr "Den officiella GNU Taler e-postlistan."
-
-#: template/docs.html.j2:185
-msgid "IRC"
-msgstr "IRC"
-
-#: template/docs.html.j2:187
-msgid "Our IRC channel is #taler on freenode."
-msgstr "Vår IRC-kanal är #taler på freenode."
-
-#: template/docs.html.j2:193
-msgid "Bug Tracker"
-msgstr "Fel-lista"
-
-#: template/docs.html.j2:195
-msgid "Our bug tracker for bugs and feature request."
-msgstr "Vår lista för buggar och frågor om nya funktioner."
-
-#: template/docs.html.j2:205
-msgid "Code"
-msgstr "Kod"
-
-#: template/docs.html.j2:217
-msgid "Git repositories"
-msgstr "Git-arkiv"
-
-#: template/docs.html.j2:219
-msgid "Git repositories for all of GNU Taler."
-msgstr "Git-arkiv för hela GNU Taler."
-
-#: template/docs.html.j2:225
-msgid "lcov results"
-msgstr "Icov-resultat"
-
-#: template/docs.html.j2:227
-msgid "Shows results of the code coverage analysis for our test suite."
-msgstr "Visar resultat från kodtäckningsanalysen för vår testsvit."
-
-#: template/docs.html.j2:233
-msgid "Continuous integration"
-msgstr "Kontinuerlig integration"
-
-#: template/docs.html.j2:235
-msgid "Continuous integration and deployment is managed by our Buildbot."
-msgstr "Kontinuerlig integration och distribution hanteras av vår Buildbot."
-
-#: template/faq.html.j2:5
-msgid "How is Taler related to Bitcoin or Blockchains?"
-msgstr "Hur är Taler relaterat till Bitcoin eller Blockchains?"
-
-#: template/faq.html.j2:8
+#: talermerchantdemos/donations/templates/checkout.html.j2:17
msgid ""
-"Taler does not require any Blockchain technology, and is also not based on "
-"proof-of-work or any other distributed consensus mechanism. Instead, Taler "
-"is based on blind signatures. However, it is theoretically possible to "
-"combine Taler with peer-to-peer crypto-currencies like Bitcoin."
+"Note that you must select Taler here for the demo to continue, as the "
+"other payment options are just placeholders and not really working in the"
+" demonstration."
msgstr ""
-"Taler kräver ingen Blockchain-teknik och baseras inte heller på proof-of-wor "
-"eller någon annan distribuerad konsensusmekanism. Istället är Taler baserad "
-"på blinda signaturer. Det är dock teoretiskt möjligt att kombinera Taler med "
-"peer-to-peer-kryptovalutor som Bitcoin."
+"Observera att du måste välja Taler här för att demo ska fortsätta, "
+"eftersom de andra betalningsalternativen bara är platshållare och inte "
+"riktigt fungerar i demonstrationen."
-#: template/faq.html.j2:18
+#: talermerchantdemos/donations/templates/checkout.html.j2:18
msgid ""
-"It would be possible, however, to withdraw coins denominated in Bitcoin into "
-"a Taler wallet (with an appropriate exchange), which would give some "
-"benefits over plain Bitcoin, such as instant confirmation times."
+"It would be possible to ask the user to make this choice already on the "
+"previous page (with the shopping cart); we just separated the two steps "
+"to keep each step as simple as possible."
msgstr ""
-"Det skulle dock vara möjligt att föra över mynt i Bitcoin till en Taler-"
-"plånbok (med lämplig växling), vilket skulle ge vissa fördelar jämfört med "
-"vanliga Bitcoin, såsom omedelbar bekräftelse."
+"Det skulle vara möjligt att be användaren att göra detta val redan på "
+"föregående sida (kundvagnen); vi separerade bara de två stegen för att "
+"hålla varje steg så enkelt som möjligt."
-#: template/faq.html.j2:26
-msgid "Where is the balance in my wallet stored?"
-msgstr "Var lagras saldot i min plånbok?"
+#: talermerchantdemos/donations/templates/checkout.html.j2:44
+msgid "Confirm selection"
+msgstr "Bekräfta valet"
-#: template/faq.html.j2:28
-msgid ""
-"Your wallet stores digital coins and thus ultimately your computer holds "
-"your balance. The exchange keeps funds matching all unspent coins in an "
-"escrow bank account."
-msgstr ""
-"Din plånbok lagrar digitala mynt och din dator håller reda på ditt saldo. "
-"Växlingskontoret håller medel som matchar alla outnyttjade mynt på ett "
-"spärrat bankkonto."
-
-#: template/faq.html.j2:35
-msgid "What if my wallet is lost?"
-msgstr "Vad händer om jag förlorar min plånbok?"
+#: talermerchantdemos/donations/templates/fulfillment.html.j2:4
+msgid "Donation Receipt"
+msgstr "Gåvokvitto"
-#: template/faq.html.j2:37
+#: talermerchantdemos/donations/templates/fulfillment.html.j2:7
msgid ""
-"Since the digital coins of value in your wallet are anonymized, the exchange "
-"can not assist you in recovering a lost or stolen wallet. Just like with a "
-"physical wallet for cash, you are responsible for keeping it safe."
+"Thank you, <strong>{donor}</strong>, for donating "
+"<strong>{amount}</strong> to <strong>{receiver}</strong>."
msgstr ""
-"Eftersom de digitala mynten i din plånbok är anonyma så kan växlingskontoret "
-"inte hjälpa dig att återfå en förlorad eller stulen plånbok. Precis som med "
-"en fysisk plånbok för kontanter är du själv ansvarig för den."
+"Tack, <strong>{donor}</strong>, för att du donerade "
+"<strong>{amount}</strong> till <strong>{receiver}</strong> ."
-#: template/faq.html.j2:46
+#: talermerchantdemos/donations/templates/fulfillment.html.j2:12
msgid ""
-"The risk of losing a wallet can be mitigated by making backups or keeping "
-"the balance reasonably low."
+"Please keep the order identifier <strong>{id}</strong> as a receipt for "
+"your donation."
msgstr ""
-"Risken kan minskas genom att säkerhetskopiera plånboken eller hålla saldot "
-"rimligt låg."
+"Behåll beställnings ID <strong>{id}</strong> som ett kvitto på din "
+"donation."
-#: template/faq.html.j2:52
-msgid "What if my computer is hacked?"
-msgstr "Vad händer om min dator blir hackad?"
-
-#: template/faq.html.j2:54
+#: talermerchantdemos/donations/templates/fulfillment.html.j2:13
msgid ""
-"In case of a compromise of one of your devices, an attacker can spend coins "
-"from your wallet. Checking your balance might reveal to you that your device "
-"has been compromised."
+"You can show other people that you donated by sharing <a "
+"href=\"{link}\">this link</a> with them."
msgstr ""
-"Vid en läcka i en av dina enheter kan en hackare spendera mynt från din "
-"plånbok. Genom att regelbundet kontrollera ditt saldo kan du avslöja om din "
-"enhet har hackats."
+"Du kan visa andra personer att du donerat genom att dela den <a "
+"href=\"{link}\">här länken</a> med dem."
-#: template/faq.html.j2:61
-msgid "Can I send money to my friend with Taler?"
-msgstr "Kan jag skicka pengar till en vän med Taler?"
+#: talermerchantdemos/donations/templates/fulfillment.html.j2:19
+msgid "You can always make <a href=\"{link}\">another donation</a>."
+msgstr "Du kan alltid göra en <a href=\"{link}\">ny donation</a> ."
-#: template/faq.html.j2:63
-msgid ""
-"If your friend provides goods or services for you in exchange for a payment, "
-"they can easily set up a Taler merchant and receive the payment in their "
-"bank account."
-msgstr ""
-"Om din vän säljer varor eller tjänster till dig i utbyte mot en betalning "
-"kan de enkelt sätta upp en Taler-säljare och ta emot betalningen på sitt "
-"bankkonto."
+#: talermerchantdemos/donations/templates/index.html.j2:4
+msgid "Donate to Free Software projects"
+msgstr "Donera till projekt för fri programvara"
-#: template/faq.html.j2:70
+#: talermerchantdemos/donations/templates/index.html.j2:8
msgid ""
-"Future versions of the Taler wallet may allow exchanging coins among friends "
-"directly as well."
-msgstr ""
-"Framtida versioner av Taler-plånboken kan också göra det möjligt att direkt "
-"överföra mynt mellan vänner."
+"This donations website shows the user experience for donations with GNU "
+"Taler."
+msgstr "Denna donationswebbplats visar användandet av donationer med GNU Taler."
-#: template/faq.html.j2:76
-msgid "How does Taler handle payments in different currencies?"
-msgstr "Hur hanterar Taler betalningar i olika valutor?"
+#: talermerchantdemos/donations/templates/index.html.j2:9
+msgid "You can make donations in an toy currency ({currency})"
+msgstr "Du kan göra donationer i en leksaksvaluta ({currency})"
-#: template/faq.html.j2:78
+#: talermerchantdemos/donations/templates/index.html.j2:16
msgid ""
-"Taler wallets can store digital coins corresponding to multiple different "
-"currencies such as the Euro, US Dollars or Bitcoins."
+"Please select a project, the amount (*) of {currency} you wish to donate,"
+" and enter the donor's name that will appear on your receipt:"
msgstr ""
-"Talerplånböcker kan lagra digitala mynt som motsvarar flera olika valutor "
-"som euro, amerikanska dollar eller bitcoins."
+"Välj ett projekt, beloppet (*) av {currency} som du vill donera och ange "
+"givarens namn som kommer att visas på ditt kvitto:"
-#: template/faq.html.j2:84
-msgid "Taler currently does not offer conversion between currencies."
-msgstr "Taler erbjuder för närvarande inte konvertering mellan valutor."
+#: talermerchantdemos/donations/templates/index.html.j2:33
+msgid "Anonymous Donor"
+msgstr "Anonym givare"
-#: template/faq.html.j2:89
-msgid "How does Taler protect my privacy?"
-msgstr "Hur skyddar Taler min integritet?"
+#: talermerchantdemos/donations/templates/index.html.j2:34
+msgid "Donate!"
+msgstr "Donera!"
-#: template/faq.html.j2:91
+#: talermerchantdemos/donations/templates/index.html.j2:39
msgid ""
-"Your wallet stores digital coins that are <a href=\"https://en.wikipedia.org/"
-"wiki/Blind_signature\">blindly signed</a> by an exchange. The use of a blind "
-"signature protects your privacy as it prevents the exchange from knowing "
-"which coin it signed for which customer."
+"(*) To make the demo a bit more interesting, the 5 {currency} option is "
+"deliberately implemented with a fault: the merchant will try to make you "
+"donate 6 {currency} instead of the 5 {currency} shown in the form. But "
+"do not worry, you will be given the opportunity to review the final offer"
+" from the merchant in the Taler wallet. That way, Taler protects you "
+"from committing to erroneous payments."
msgstr ""
-"Din plånbok lagrar digitala mynt som är <a href=\"https://sv.wikipedia.org/"
-"wiki/Blind_signature\"> blint signerade </a> av ett växlingskontor. "
-"Användningen av en blind signatur skyddar din integritet eftersom det "
-"förhindrar växlingskontoret från att veta vilket mynt det signerade eller "
-"vilken kund."
+"(*) För att göra demonstrationen lite mer intressant implementeras "
+"alternativet 5 {currency} medvetet med ett fel: säljaren försöker få dig "
+"att donera 6 {currency} istället för de 5 {currency} som visas i "
+"formuläret. Men oroa dig inte, du kommer att ges möjlighet att granska "
+"det slutliga erbjudandet från säljaren i Taler-plånboken. På det sättet "
+"skyddar Taler dig från att göra felaktiga betalningar."
-#: template/faq.html.j2:101
-msgid "How much does it cost?"
-msgstr "Hur mycket kostar det?"
+#: talermerchantdemos/donations/templates/provider-not-supported.html.j2:4
+msgid "Payment Provider Not Supported"
+msgstr "Betalningsleverantören stöds inte"
-#: template/faq.html.j2:103
-msgid ""
-"The Taler protocol allows any exchange to set its own fee structure, "
-"allowing operators to set fees for withdrawing, depositing, refreshing or "
-"refunding coins. Operators can also charge fees for closing reserves and for "
-"(aggregated) wire transfers to merchants. Merchants may choose to cover some "
-"of the fees customers incur. Actual transaction costs are estimated around "
-"0.001 cent/transaction (at high transaction rates, amortized over billions "
-"of transactions, excluding migration costs). Note that this is an early "
-"estimate, details may depend on hosting and backup requirements from the "
-"regulator and could thus easily be 10x higher."
-msgstr ""
-"Taler-protokollet tillåter växlingskontor att ställa in sina egna avgifter, "
-"så att operatörer kan ta avgift för att ta ut, sätta in, uppdatera eller "
-"återbetala mynt. Operatörer kan också ta ut avgifter för att stänga saldon "
-"och för banköverföringar till handlare. Säljare kan välja att täcka några av "
-"de avgifter som kunderna får. De faktiska transaktionskostnaderna uppskattas "
-"till cirka 0,001 cent / transaktion (till höga transaktionsnivåer, avskrivna "
-"över miljarder transaktioner, exklusive migrationskostnader). Observera att "
-"detta är en tidig uppskattning, detaljer kan bero på värd- och "
-"säkerhetskopieringskrav från tillsynsmyndigheter och kan därför lätt bli 10 "
-"gånger högre."
-
-#: template/faq.html.j2:117
-msgid "Does Taler work with international payments?"
-msgstr "Fungerar Taler med internationella betalningar?"
-
-#: template/faq.html.j2:119
-msgid ""
-"Taler&#39;s wallet supports multiple currencies, but the system currently "
-"does not support conversion between currencies. However, in principle an "
-"entity that accepts deposits in one currency and allows withdrawals in "
-"another currency could be created. Still, the regulatory hurdles in this "
-"case tend to be particularly complex. The focus for Taler is on day-to-day "
-"payments, so we have no plans to support currency conversion in the near "
-"future."
-msgstr ""
-"Taler's plånbok stöder flera valutor, men systemet stöder för närvarande "
-"inte konvertering mellan valutor. I princip kan dock en enhet skapas som "
-"accepterar insättningar i en valuta och tillåter uttag i en annan valuta. "
-"Men regulatoriska krav vara väldigt komplicerade. Fokus för Taler är dagliga "
-"betalningar, så vi har inga planer på att stödja valutakonvertering inom en "
-"snar framtid."
-
-#: template/faq.html.j2:130
-msgid "How does Taler relate to the (European) Electronic Money Directive?"
-msgstr ""
-"Hur relaterar Taler till (det europeiska) direktivet om elektroniska pengar?"
+#: talermerchantdemos/donations/templates/provider-not-supported.html.j2:7
+msgid "Unfortunately the selected payment provider is not supported in this demo."
+msgstr "Tyvärr stöds inte den valda betalningsleverantören i denna demo."
-#: template/faq.html.j2:132
-msgid ""
-"We believe the European Electronic Money Directive provides part of the "
-"regulatory framework a Taler exchange with coins denominated in Euros would "
-"have to follow."
-msgstr ""
-"Vi tror att det europeiska direktivet om elektroniska pengar utgör en del av "
-"regelverket som ett Taler-växlingskontor för Euro skulle behöva följa."
+#: talermerchantdemos/donations/templates/provider-not-supported.html.j2:8
+msgid "Please go back and select &quot;Taler&quot;."
+msgstr "Gå tillbaka och välj &quot;Taler&quot;."
-#: template/faq.html.j2:139
-msgid ""
-"What bank would guarantee the conversion between Taler coins and bank money "
-"in regular bank accounts?"
-msgstr ""
-"Vilken bank skulle garantera omvandlingen mellan Taler-mynt och bankpengar "
-"till vanliga bankkonton?"
+#: talermerchantdemos/httpcommon/__init__.py:35
+#: talermerchantdemos/httpcommon/__init__.py:71
+msgid "Could not establish connection to backend"
+msgstr "Det gick inte att upprätta anslutning till backend"
-#: template/faq.html.j2:141
-msgid ""
-"The exchange would be operated by a bank or in cooperation with a bank, and "
-"that bank would hold the funds in escrow. Note that this bank could be a "
-"regular bank or a central bank for a centrally banked electronic currency. "
-"Regardless, the bank would fall under the respective banking regulations "
-"establishing a reason why consumers would have faith in the conversion from "
-"Taler coins into regular bank money."
-msgstr ""
-"Växlingskontoret skulle drivas av en bank eller i samarbete med en bank, och "
-"den banken skulle hålla pengarna spärrade. Observera att denna bank kan vara "
-"en vanlig bank eller en centralbank för en elektronisk valuta. Oavsett, "
-"skulle banken falla under respektive bankregelverk som skulle skapa en "
-"anledning till att konsumenterna skulle tro på omvandlingen från Taler-mynt "
-"till vanliga pengar."
-
-#: template/faq.html.j2:150
-msgid ""
-"To whom would consumers complain to in case of non-conversion or non-"
-"compliance?"
-msgstr ""
-"Till vem skulle konsumenter klaga på i händelse av bristande omvandling "
-"eller bristande efterlevnad?"
+#: talermerchantdemos/httpcommon/__init__.py:41
+#: talermerchantdemos/httpcommon/__init__.py:75
+msgid "Could not parse response from backend"
+msgstr "Det gick inte att tolka svaret från backend"
-#: template/faq.html.j2:152
-msgid ""
-"Any exchange should be audited by one or more independent auditors. "
-"Merchants and consumer wallets will report certain issues automatically to "
-"the auditors, but auditors may also provide a method for manual submission "
-"of issues. The auditors are expected to make their reports available to the "
-"respective regulatory authorities, or even the general public."
-msgstr ""
-"Varje växlingskontor bör granskas av en eller flera oberoende revisorer. "
-"Säljare och konsumentplånböcker rapporterar automatiskt till revisorerna, "
-"men revisorer kan också manuellt inhämta rapporter. Revisorerna förväntas "
-"göra sina rapporter tillgängliga för respektive tillsynsmyndighet, eller "
-"till och med för allmänheten."
+#: talermerchantdemos/httpcommon/__init__.py:47
+#: talermerchantdemos/httpcommon/__init__.py:79
+msgid "Backend returned error status"
+msgstr "Backend returnerade felstatus"
-#: template/faq.html.j2:161
-msgid "Are there any projects already using Taler?"
-msgstr "Finns det några projekt som redan använder Taler?"
+#: talermerchantdemos/landing/landing.py:162
+#: talermerchantdemos/survey/survey.py:179
+msgid "HTTP method not allowed for this page"
+msgstr "HTTP-metoden är inte tillåten för den här sidan"
-#: template/faq.html.j2:163
-msgid ""
-"We are aware of several businesses running exploratory projects or having "
-"developed working prototypes. We are also in discussions with several "
-"regular banks as well as several central banks about the project. That said, "
-"there are currently no products in the market yet, and we believe this would "
-"be premature given the state of the project (see also <a href=\"https://"
-"gnunet.org/bugs/\">our bugtracker</a> for a list of open issues)."
-msgstr ""
-"Vi känner till flera företag som driver försök eller har utvecklat "
-"fungerande prototyper. Vi diskuterar också med flera vanliga banker och "
-"flera centralbanker om projektet. Det finns för närvarande inga produkter på "
-"marknaden ännu, och vi tror att detta skulle vara för tidigt med tanke på "
-"projektets tillstånd (se även <a href=\"https://gnunet.org/bugs/\"> vår "
-"bugtracker </a> för en lista över öppna problem)."
-
-#: template/faq.html.j2:174
-msgid "Does Taler support recurring payments?"
-msgstr "Stöder Taler återkommande betalningar?"
-
-#: template/faq.html.j2:176
-msgid ""
-"Today, our wallet implementation does not support recurring payments. "
-"Recurring payments, where some fixed amount is paid on a regular basis are "
-"in theory possible with Taler, but they come with a few caveats. "
-"Specifically, recurring payments can only work if the Taler wallet is "
-"running and online around the desired time. Furthermore, given their "
-"repetitive nature they are linkable, and could thus be used to deanonymize "
-"the user making the recurring payment, for example by forcing the user "
-"offline at the time of the payment and observing that it does then not "
-"happen on time. Finally, the Taler wallet does not work with credit and thus "
-"the user would have to make sure to carry a sufficient balance for the "
-"recurring payment to be made. Still, they can be useful, and a future "
-"version of the Taler wallet will likely support them. But this is not a "
-"feature that we are targeting for Taler 1.0. at this time."
-msgstr ""
-"Idag stöder inte vår plånbok återkommande betalningar. Återkommande "
-"betalningar, där vissa fasta belopp betalas regelbundet, är i teorin möjliga "
-"med Taler, men de kommer med några försiktighetsåtgärder. Specifikt kan "
-"återkommande betalningar bara fungera om Taler-plånboken är igång och online "
-"runt önskad tid. Med tanke på deras upprepande karaktär är de dessutom "
-"länkbara och kan användas för att avanonymisera användaren som gör den "
-"återkommande betalningen, till exempel genom att tvinga användaren offline "
-"vid tidpunkten för betalningen och observera att det då inte sker i tid. "
-"Slutligen fungerar inte Taler-plånboken med kredit och därför måste "
-"användaren se till att ha en tillräckligt saldo för att den återkommande "
-"betalningen ska göras. Ändå kan de vara användbara, och en framtida version "
-"av Taler-plånboken kommer sannolikt att stödja dem. Men det här är inte en "
-"funktion som vi just nu inriktar oss mot i Taler 1.0."
-
-#: template/features.html.j2:7
-msgid "GNU Taler: Features"
-msgstr "GNU Taler: Funktioner"
-
-#: template/features.html.j2:13
-msgid ""
-"GNU Taler is a <span class=\"tlr\">privacy-preserving</span> payment system. "
-"Customers can stay anonymous, but merchants can not hide their income "
-"through payments with GNU Taler. This helps to <span class=\"tlr\">avoid tax "
-"evasion and money laundering</span>."
-msgstr ""
-"GNU Taler är ett <span class = \"tlr\"> sekretessbevarande </span> "
-"betalningssystem. Kunder kan vara anonyma, men säljare kan inte dölja sina "
-"inkomster genom betalningar med GNU Taler. Detta hjälper till att <span "
-"class = \"tlr\"> undvika skatteflykt och penningtvätt </span>."
-
-#: template/features.html.j2:23
-msgid ""
-"The primary use case of GNU Taler is <span class=\"tlr\">payments</span>; it "
-"is <span class=\"tlr\">not meant as a store</span> of value. Payments are "
-"always backed by an existing currency."
-msgstr ""
-"Den primära användningen för GNU Taler är <span class = \"tlr\">betalningar</"
-"span>; det är <span class = \"tlr\">inte menat som en värdedepå</span>. "
-"Betalningar backas alltid av en befintlig valuta."
+#: talermerchantdemos/landing/templates/base.html.j2:20
+msgid "GNU Taler Demo: Introduction"
+msgstr "GNU Taler Demo: Introduktion"
-#: template/features.html.j2:32
-msgid ""
-"Payments are made after <span class=\"tlr\">exchanging existing money</span> "
-"into <em>electronic money</em> with the help of an Exchange service, that "
-"is, a payment service provider for Taler."
-msgstr ""
-"Betalningar görs efter att ha <span class = \"tlr\"> växlat befintliga "
-"pengar </span> till <em> elektroniska pengar </em> med hjälp av en växlings-"
-"tjänst, det vill säga en betaltjänstleverantör för Taler."
+#: talermerchantdemos/landing/templates/base.html.j2:34
+msgid "This is the GNU Taler demo."
+msgstr "Detta är GNU Taler-demon."
-#: template/features.html.j2:41
-msgid ""
-"When making a payment, customers only need a charged wallet. A merchant can "
-"accept payments <span class=\"tlr\">without making their customers register</"
-"span> on the merchant&#39;s Website."
-msgstr ""
-"För att göra en betalning behöver kunden bara en laddad plånbok. En säljare "
-"kan acceptera betalningar <span class = \"tlr\"> utan att deras kunder "
-"registrerar sig </span> på säljarens webbplats."
+#: talermerchantdemos/landing/templates/base.html.j2:35
+msgid "Here you can try out the GNU Taler payment system using a toy currency."
+msgstr "Här kan du prova GNU Taler betalningssystem med en leksaksvaluta."
-#: template/features.html.j2:50
-msgid ""
-"GNU Taler is <span class=\"tlr\">immune against many types of fraud</span>, "
-"such as phishing of credit card information or chargeback fraud. In case of "
-"loss or theft, only the limited amount of money left in the wallet might be "
-"gone."
-msgstr ""
-"GNU Taler är <span class = \"tlr\"> immun mot många typer av bedrägerier </"
-"span>, såsom nätfiske av kreditkortsinformation eller återkravsbedrägeri. "
-"Vid förlust eller stöld kan bara den begränsade summan som finns kvar i "
-"plånboken försvinna."
+#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:4
+msgid "Step 1: Install the Taler wallet"
+msgstr "Steg 1: Installera Taler-plånboken"
-#: template/features.html.j2:69
-msgid "Paying with Taler"
-msgstr "Betala med Taler"
+#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:7
+msgid "Install the wallet from the <a href=\"{link}\">installation page</a>."
+msgstr "Installera plånboken från <a href=\"{link}\">installationssidan</a> ."
-#: template/features.html.j2:71
-msgid ""
-"To pay with Taler, customers install an electronic wallet on their device. "
-"Before the first payment, the desired currency must be added to the "
-"wallet&#39;s balance by some other means of payment."
-msgstr ""
-"För att betala med Taler installerar kunderna en elektronisk plånbok på sin "
-"enhet. Innan den första betalningen kan göras måste plånbokens saldo fyllas "
-"på med något annat betalningsmedel."
+#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:8
+msgid "Installation only takes one click."
+msgstr "Installationen tar bara ett klick."
-#: template/features.html.j2:79
+#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:12
msgid ""
-"Once the wallet is charged, payments on websites take only one click, are "
-"never falsely rejected by fraud detection and do not pose any risk of "
-"phishing or identity theft."
+"After installation, you may be asked to grant the browser-based Taler "
+"wallet additional optional permissions that allow it to improve your user"
+" experience."
msgstr ""
-"När plånboken har laddats kan betalningar på webbplatser göras med bara ett "
-"klick, avvisas aldrig falskt genom upptäckt av bedrägerier och utgör ingen "
-"risk för nätfiske eller identitetsstöld."
-
-#: template/features.html.j2:87
-msgid "Try it yourself with the interactive demo!"
-msgstr "Prova själv med den interaktiva demon!"
-
-#: template/features.html.j2:94
-msgid "Receiving payments with Taler"
-msgstr "Ta emot betalningar med Taler"
+"Efter installationen kan du bli ombedd att ge Taler-plånboken ytterligare "
+"behörigheter som förbättrar användarupplevelsen."
-#: template/features.html.j2:96
+#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:13
msgid ""
-"To receive Taler payments, a merchant needs a bank account in the desired "
-"currency. We provide supporting software in various programming languages to "
-"make the integration painless. The merchant&#39;s backend for Taler "
-"transaction processing can run on the merchant&#39;s premises or be hosted "
-"by a third party."
+"These permissions will allow the wallet to automatically open if a page "
+"asks for a Taler payment."
msgstr ""
-"För att ta emot Taler-utbetalningar behöver en säljare ett bankkonto i "
-"önskad valuta. Vi tillhandahåller supportprogramvara på olika "
-"programmeringsspråk för att göra integrationen smärtfri. Säljarens system "
-"för bearbetning av Taler-transaktioner kan köras i säljarens egna system "
-"eller ligga hos tredje part."
+"Dessa behörigheter gör att plånboken öppnas automatiskt om en sida ber om"
+" en Taler-betalning."
-#: template/features.html.j2:105
+#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:14
msgid ""
-"Merchant integration is simple, and customers can pay for products without "
-"even having to register an account."
+"Regardless of the permissions you grant, the wallet will never transmit "
+"information about you or your browsing history to anyone."
msgstr ""
-"Säljarens integration är enkel och kunder kan betala för produkter utan att "
-"ens behöva registrera ett konto."
+"Oavsett vilka behörigheter du beviljar kommer plånboken aldrig att "
+"överföra information om dig eller din webbhistorik till någon."
-#: template/features.html.j2:112
-msgid "See how merchant integration works in our developer documentation!"
-msgstr "Se hur säljarens integration fungerar i vår utvecklardokumentation!"
+#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:19
+msgid "Step 2: Withdraw coins"
+msgstr "Steg 2: Ta ut mynt"
-#: template/features.html.j2:127
-msgid "Practical"
-msgstr "Praktiskt"
+#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:22
+msgid "In this demo you are paying with {currency}, an imaginary currency."
+msgstr "I denna demo betalar du med {currency}, en imaginär valuta."
-#: template/features.html.j2:130
+#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:23
msgid ""
-"Taler is easy to integrate with existing Web applications. Payments are "
-"cryptographically secured and are confirmed within milliseconds with "
-"extremely low transaction costs."
+"To withdraw {currency} coins you must first create an account at our <a "
+"href=\"{bank}\">bank</a>."
msgstr ""
-"Taler är lätt att integrera med befintliga webbapplikationer. Betalningarna "
-"är krypterade och bekräftas inom millisekunder med extremt låga "
-"transaktionskostnader."
+"För att ta ut {currency} mynt måste du först skapa ett konto i vår <a "
+"href=\"{bank}\">bank</a> ."
-#: template/features.html.j2:140
-msgid "Stable"
-msgstr "Stabil"
+#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:24
+msgid "Signing up only requires you to pick a username and password."
+msgstr "Registrering kräver bara att du väljer ett användarnamn och lösenord."
-#: template/features.html.j2:143
+#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:25
msgid ""
-"Taler does not introduce a new currency. Taler uses a digital wallet storing "
-"coins and payment service providers with escrow accounts in existing "
-"currencies. Thus, Taler&#39;s cryptographic coins correspond to existing "
-"currencies, such as US Dollars, Euros or even Bitcoins."
+"When you create an account at our bank, you will be credited 100 "
+"{currency} for signing up."
msgstr ""
-"Taler introducerar inte en ny valuta. Taler använder en digital plånbok som "
-"lagrar mynt och betaltjänstleverantörer med konton i befintliga valutor. "
-"Således motsvarar Taler's kryptografiska mynt befintliga valutor, såsom "
-"amerikanska dollar, euro eller till och med Bitcoins."
+"När du skapar ett konto i vår bank får du 100 {currency} för att du "
+"registrerar dig."
-#: template/features.html.j2:154 template/governments.html.j2:55
-msgid "Secure"
-msgstr "Säker"
-
-#: template/features.html.j2:157
+#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:26
msgid ""
-"By design Taler does not suffer from many classes of security problems such "
-"as phishing or counterfeit. Thanks to its security features, Taler never "
-"rejects a legitimate customer due to a fraud-detection false positive."
+"Afterwards, use the bank's Web interface to authorize the transfer of "
+"{currency} to your wallet."
msgstr ""
-"Genom sin design lider Taler inte av många vanliga sorters säkerhetsproblem "
-"som nätfiske eller förfalskning. Tack vare säkerhetsfunktionerna avvisar "
-"Taler aldrig en legitim kund på grund av falskt positivt upptäckt av "
-"bedrägerier."
-
-#: template/features.html.j2:169 template/governments.html.j2:25
-msgid "Taxable"
-msgstr "Beskattningsbar"
+"Använd sedan bankens webbgränssnitt för att tillåta överföring av "
+"{currency} till din plånbok."
-#: template/features.html.j2:172
+#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:30
msgid ""
-"When using Taler, merchant&#39;s revenue is transparent for tax collection "
-"authorities. Unlike cash and most digital currencies, Taler helps prevent "
-"black markets. Taler is not suitable for illegal activities."
+"Once you have completed this step, you can click on the Taler icon in "
+"your browser to check your balance."
msgstr ""
-"När du använder Taler är säljarnas intäkter transparenta för "
-"skattemyndigheter. Till skillnad från kontanter och de flesta digitala "
-"valutor hjälper Taler till att förhindra svarta marknader. Taler är inte "
-"lämpligt för olagliga aktiviteter."
-
-#: template/features.html.j2:182
-msgid "Private"
-msgstr "Privat"
+"När du har slutfört detta steg kan du klicka på ikonen Taler i din "
+"webbläsare för att kontrollera ditt saldo."
-#: template/features.html.j2:184
-msgid ""
-"When you pay with Taler, your identity does not have to be revealed. Just "
-"like payments in cash, nobody else can track how you spent your electronic "
-"money. However, you obtain a legally valid proof of payment."
-msgstr ""
-"När du betalar med Taler behöver din identitet inte avslöjas. Precis som "
-"kontantbetalningar kan ingen annan spåra hur du spenderade dina elektroniska "
-"pengar. Du får dock ett juridiskt giltigt betalningsbevis."
+#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:35
+msgid "Step 3: Pay"
+msgstr "Steg 3: Betala"
-#: template/features.html.j2:195 template/governments.html.j2:85
-msgid "Libre"
-msgstr "Fritt"
+#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:38
+msgid "We have two demo merchants where you can spend your coins:"
+msgstr "Vi har två demo-säljare där du kan spendera dina mynt:"
-#: template/features.html.j2:198
+#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:44
msgid ""
-"Taler provides protocols and reference implementations that in principle "
-"enables anybody to run their own payment infrastructure, be it individuals, "
-"organizations or whole countries. Since the reference implementation is a"
+"At the <a href=\"{blog}\">essay store</a> you can pay in {currency} for "
+"individual chapters of Richard Stallman&#39;s book &quot;Free Software, "
+"Free Society&quot;."
msgstr ""
-"Taler tillhandahåller protokoll och referensimplementeringar som i princip "
-"gör det möjligt för alla att driva sin egen betalningsinfrastruktur, vare "
-"sig det gäller individer, organisationer eller hela länder. Eftersom "
-"referensimplementeringen är ett"
-
-#: template/features.html.j2:205
-msgid "package, it will always remain free software."
-msgstr "paket kommer det alltid att förbli fri programvara."
+"I <a href=\"{blog}\">butiken</a> kan du betala i {currency} för enskilda "
+"kapitel i Richard Stallmans bok &quot;Free Software, Free Society&quot;."
-#: template/financial-news.html.j2:6
-msgid "Financial News"
-msgstr "Finansiella Nyheter"
+#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:45
+msgid "The book is also available for free at <a href=\"{fsf}\">the FSF</a>."
+msgstr "Boken finns också gratis på <a href=\"{fsf}\">FSF</a> ."
-#: template/financial-news.html.j2:9
+#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:50
msgid ""
-"This page explains (only in English) how Taler can change ongoing "
-"developments in the financial industry."
+"At the project <a href=\"{donations}\">donation website</a> you can show "
+"respect to a software project of your choice by donating {currency} to "
+"them."
msgstr ""
-"Denna sida förklarar (endast på engelska) hur Taler kan förändra den "
-"pågående utvecklingen inom finansbranschen."
+"På <a href=\"{donations}\">donations webb</a> kan du tacka valfritt "
+"mjukvaruprojekt genom att donera {currency} till dem."
-#: template/governments.html.j2:6
-msgid "Advantages for Governments"
-msgstr "Fördelar för myndigheter"
+#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:56
+msgid "Step 4: Check money flow"
+msgstr "Steg 4: Kontrollera penningflödet"
-#: template/governments.html.j2:8
+#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:59
msgid ""
-"Taler provides accountability to ensure business operate legally, while also "
-"respecting civil liberties of citizens. Taler is a payment system based on "
-"open standards and free software. Taler needs governments as they set a "
-"financial framework and act as trusted regulators. Taler contributes to "
-"digital sovereignty in the critical financial infrastructure."
+"You can see the wire transfers from the escrow account of the exchange to"
+" the merchants on the <a href=\"{bank}/public-accounts\">public accounts "
+"page</a> of the bank."
msgstr ""
-"Taler tillhandahåller ansvarsskyldighet för att säkerställa att affärer görs "
-"lagligt, samtidigt som medborgarnas rättigheter respekteras. Taler är ett "
-"betalningssystem baserat på öppna standarder och fri programvara. Taler "
-"behöver styrning när det sätter en ekonomisk ram och fungerar som betrodd "
-"tillsyn. Taler bidrar till digital suveränitet i den kritiska finansiella "
-"infrastrukturen."
-
-#: template/governments.html.j2:27
-msgid ""
-"Taler was built with the goal of fighting corruption and supporting "
-"taxation. With Taler, the receiver of any form of payment is easily "
-"identified by the government, and the merchant can be compelled to provide "
-"the contract that was accepted by the customer. Governments can use this "
-"data to tax businesses and individuals based on their income, making tax "
-"evasion and black markets less viable."
-msgstr ""
-"Taler byggdes med målet att bekämpa korruption och stödja beskattning. Med "
-"Taler är mottagaren av någon form av betalning lätt identifierbar av "
-"myndigheter, och säljaren kan tvingas tillhandahålla det avtal som "
-"accepterades av kunden. Myndigheter kan använda dessa uppgifter för att "
-"beskatta företag och privatpersoner baserat på deras inkomst, vilket gör "
-"skatteflykt och svarta marknader mindre attraktiva."
-
-#: template/governments.html.j2:40
-msgid ""
-"Thus, despite offering anonymity for citizens spending digital cash to buy "
-"goods and services, Taler also ensures that the state can observe incoming "
-"funds. This can be used to ensure businesses engage only in legal "
-"activities, and do not evade income tax, sales tax or value-added tax. "
-"However, this observational capability does not extend to the immediate "
-"personal domain. In particular, monitoring does not cover shared access to "
-"funds with trusted friends and family, or synchronizing wallets across "
-"multiple devices."
-msgstr ""
-"Trots att Taler erbjuder anonymitet för medborgare som spenderar digitala "
-"kontanter för att köpa varor och tjänster, ser Taler också till att staten "
-"kan observera inkommande medel. Detta kan användas för att säkerställa att "
-"företag endast bedriver laglig verksamhet och inte undviker inkomstskatt, "
-"punktskatt eller moms. Denna observationsförmåga sträcker sig dock inte till "
-"den personliga domänen. I synnerhet täcker inte övervakning delad tillgång "
-"till medel med betrodda vänner och familj eller synkronisering av plånböcker "
-"över flera enheter."
-
-#: template/governments.html.j2:58
-msgid ""
-"Taler&#39;s payments are cryptographically secured. Thus, customers, "
-"merchants and the Taler payment service provider (the exchange) can "
-"mathematically demonstrate their lawful behavior in court in case of "
-"disputes. Financial damages are strictly limited, improving economic "
-"security for individuals, merchants, the exchange and the state."
-msgstr ""
-"Talers betalningar är krypterade. Således kan kunder, handlare och Taler-"
-"betaltjänstleverantören (börsen) matematiskt bevisa sitt lagliga beteende i "
-"domstol vid tvister. Ekonomiska skador är strikt begränsade, vilket "
-"förbättrar den ekonomiska säkerheten för individer, handlare, börsen och "
-"staten."
-
-#: template/governments.html.j2:70
-msgid ""
-"As a payment service provider, the Taler exchange is subject to financial "
-"regulation. Financial regulation and regular audits are critical to "
-"establish trust. In particular, the Taler design mandates the existence of "
-"an independent auditor who checks cryptographic proofs that accumulate at "
-"the exchange to ensure that the escrow account is managed honestly. This "
-"ensures that the exchange does not threaten the economy due to fraud."
-msgstr ""
-"Som betaltjänstleverantör är Taler-börsen föremål för finansiell reglering. "
-"Ekonomisk reglering och regelbundna revisioner är avgörande för att skapa "
-"förtroende. I synnerhet kräver Taler-designen att det finns en oberoende "
-"revisor som kontrollerar kryptografiska bevis som ackumuleras vid börsen för "
-"att säkerställa att det skyddade kontot hanteras ärligt. Detta säkerställer "
-"att utbytet inte hotar ekonomin på grund av bedrägeri."
-
-#: template/governments.html.j2:88
-msgid ""
-"Taler is free software implementing an open protocol standard. Thus, Taler "
-"will enable competition and avoid the monopolization of payment systems that "
-"threatens global political and financial stability today."
-msgstr ""
-"Taler är fri programvara som implementerar en öppen protokollstandard. "
-"Således kommer Taler att möjliggöra konkurrens och undvika monopolisering av "
-"betalningssystem som hotar global politisk och finansiell stabilitet idag."
-
-#: template/governments.html.j2:98
-msgid "Efficient"
-msgstr "Effektiv"
-
-#: template/governments.html.j2:101
-msgid ""
-"Taler has an efficient design. Unlike Blockchain-based payment systems, such "
-"as Bitcoin, Taler will not threaten the availability of national electric "
-"grids or (significantly) contribute to environmental pollution."
-msgstr ""
-"Taler har en effektiv design. Till skillnad från Blockchain-baserade "
-"betalningssystem, som Bitcoin, kommer Taler inte att hota tillgängligheten "
-"av nationella elnät eller (signifikant) bidra till miljöföroreningar."
-
-#: template/governments.html.j2:117
-msgid "Taler and regulation"
-msgstr "Taler och föreskrifter"
-
-#: template/governments.html.j2:119
-msgid "Anti money laundering (AML)"
-msgstr "Penningtvätt"
-
-#: template/governments.html.j2:120
-msgid ""
-"With Taler, income is visible and can be tied to the contract signed by both "
-"parties."
-msgstr ""
-"Med Taler är inkomster synliga och kan knytas till det kontrakt som "
-"undertecknats av båda parter."
-
-#: template/governments.html.j2:121
-msgid "Know your customer (KYC)"
-msgstr "Känn din kund"
-
-#: template/governments.html.j2:122
-msgid ""
-"In Taler, payer and payee are known by their bank accounts when withdrawing "
-"or depositing coins respectively"
-msgstr ""
-"I Taler är betalare och betalningsmottagare kända av sina bankkonton när de "
-"tar ut respektive sätter in mynt"
-
-#: template/governments.html.j2:123
-msgid "General Data Protection Regulation (GDPR)"
-msgstr "General Data Protection Regulation (GDPR)"
-
-#: template/governments.html.j2:124
-msgid ""
-"Taler cryptographically protects citizen's privacy, and by design implements "
-"data minimization and privacy by default."
-msgstr ""
-"Taler skyddar med kryptering medborgarnas integritet och implementerar genom "
-"design dataminimering och integritet som standard."
-
-#: template/governments.html.j2:125
-msgid "Payment Services Directive (PSD2)"
-msgstr "Direktivet om betaltjänster"
-
-#: template/governments.html.j2:126
-msgid ""
-"Taler provides an open standard with public APIs contributing to a "
-"competitive banking sector."
-msgstr ""
-"Taler tillhandahåller en öppen standard med offentliga API: er som bidrar "
-"till en konkurrensutsatt banksektor."
-
-#: template/governments.html.j2:134
-msgid "Taler provides privacy and accountability"
-msgstr "Taler ger integritet och ansvar"
-
-#: template/governments.html.j2:137
-msgid ""
-"Taler assumes governments can observe traditional wire transfers entering "
-"and leaving the Taler payment system. Starting with the wire transfers, "
-"governments can obtain:"
-msgstr ""
-"Taler antar att myndigheter kan observera traditionella banköverföringar "
-"till och från Taler betalningssystem. Från och med banköverföringarna kan "
-"regeringar få:"
-
-#: template/governments.html.j2:145
-msgid ""
-"The total amount of digital currency withdrawn by a customer. The government "
-"can impose limits on how much digital cash a customer can withdraw within a "
-"given time frame."
-msgstr ""
-"Den totala mängden digital valuta som tas ut av en kund. Myndigheter kan "
-"införa gränser för hur mycket digitala pengar en kund kan ta ut inom en viss "
-"tidsram."
-
-#: template/governments.html.j2:154
-msgid "The income received by any merchant via the Taler system."
-msgstr "Inkomsterna som varje handlare får via Taler-systemet."
-
-#: template/governments.html.j2:161
-msgid ""
-"The exact details of the underlying contract that was signed between "
-"customer and merchant. However, this information would typically not include "
-"the identity of the customer."
-msgstr ""
-"De exakta detaljerna i det underliggande kontraktet som undertecknades "
-"mellan kund och säljare. Denna information skulle dock vanligtvis inte "
-"innehålla kundens identitet."
-
-#: template/governments.html.j2:170
-msgid ""
-"The amounts of digital coins legitimately withdrawn by customers from the "
-"exchange, the value of non-redeemed digital coins in customer&#39;s wallets, "
-"the value and corresponding wire details of deposit operations performed by "
-"merchants with the exchange, and the income of the exchange from transaction "
-"fees."
-msgstr ""
-"Mängden digitala mynt som legitimt tas ut av kunderna från växlingskontoret, "
-"värdet av icke-inlösta digitala mynt i kundens plånböcker, värdet och "
-"motsvarande insättningar som utförs av handlare med växlingskontoret och "
-"intäkterna från växlingskontorets transaktionsavgifter."
-
-#: template/index.html.j2:16
-msgid ""
-"We provide a payment system that makes <span class='tlr'>privacy-friendly</"
-"span> online transactions <span class='tlr'>fast and easy</span>."
-msgstr ""
-"Vi tillhandahåller ett betalningssystem som gör <span class = 'tlr'> "
-"sekretessvänliga </span> online-transaktioner <span class = 'tlr'> snabbt "
-"och enkelt </span>."
-
-#: template/index.html.j2:21
-msgid "Payments without registration"
-msgstr "Betalningar utan registrering"
-
-#: template/index.html.j2:25
-msgid "Data protection by default"
-msgstr "Dataskydd som standard"
-
-#: template/index.html.j2:29
-msgid "Fraud eliminated by design"
-msgstr "Design som eliminerar bedrägeri"
-
-#: template/index.html.j2:33
-msgid "Not a new currency!"
-msgstr "Inte en ny valuta!"
-
-#: template/index.html.j2:37
-msgid "Empowers communities to run their own payment infrastructure"
-msgstr "Ger grupper möjlighet att driva sin egen betalningsinfrastruktur"
-
-#: template/index.html.j2:41
-msgid "Free Software"
-msgstr "Gratis mjukvara"
-
-#: template/index.html.j2:44
-msgid "Try Demo!"
-msgstr "Prova demon!"
-
-#: template/index.html.j2:45
-msgid "Read Docs"
-msgstr "Läs dokumenten"
-
-#: template/pos.html.j2:43
-msgid ""
-"This is the page for the Taler PoS App. It allows a vendor to maintain a "
-"list of products and to quickly build up Taler contracts and process Taler "
-"payments for these contracts. Its main use-case is for a mensa, cafeteria or "
-"restaurant when vending food from a menu."
-msgstr ""
-"Det här är sidan för Taler PoS-appen. Det gör det möjligt för en leverantör "
-"att hålla en lista över produkter och snabbt bygga upp Taler-kontrakt och "
-"behandla Taler-betalningar för dessa kontrakt. Dess huvudsakliga "
-"användningsfall är för en matsal, cafeteria eller restaurang när du säljer "
-"mat från en meny."
-
-#: template/press.html.j2:4
-msgid "GNU Taler in the Press"
-msgstr "GNU Taler i Pressen"
-
-#: template/press.html.j2:6
-msgid "2021"
-msgstr ""
-
-#: template/press.html.j2:26
-msgid "2020"
-msgstr ""
-
-#: template/press.html.j2:40
-msgid "2019"
-msgstr ""
-
-#: template/press.html.j2:46
-msgid "2018"
-msgstr "2018"
-
-#: template/press.html.j2:56
-msgid "2017"
-msgstr "2017"
-
-#: template/press.html.j2:66
-msgid "2016"
-msgstr "2016"
-
-#: template/press.html.j2:84
-msgid "2015"
-msgstr "2015"
+"På bankens <a href=\"{bank}/public-accounts\">offentliga kontosida</a> "
+"kan du se banköverföringarna från växlingskontorets konto till handlarna."
-#: template/principles.html.j2:21
-msgid "GNU Taler: Design Principles"
-msgstr "GNU Taler: Designprinciper"
-
-#: template/principles.html.j2:25
+#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:60
msgid ""
-"When designing GNU Taler, we had the following design principles in mind:"
+"Note that only accounts configured to be publicly viewable are shown on "
+"that page."
msgstr ""
-"Vid utformningen av GNU Taler hade vi följande designprinciper i åtanke:"
+"Observera att endast konton som är konfigurerade för att kunna visas "
+"offentligt visas på den sidan."
-#: template/principles.html.j2:31
-msgid "1. Free/Libre Software"
-msgstr "1. Fri mjukvara"
+#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:65
+msgid "Step 5: Survey"
+msgstr "Steg 5: Undersökning"
-#: template/principles.html.j2:33
-msgid ""
-"... in the area of computing, freedom means not using proprietary software"
-msgstr ""
-"... inom datorområdet innebär frihet att inte använda proprietär programvara"
+#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:68
+msgid "Websites can give tips to visitors for completing tasks."
+msgstr "Webbplatser kan ge en slant till besökare för att slutföra uppgifter."
-#: template/principles.html.j2:36
+#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:69
msgid ""
-"GNU Taler must be <a href=\"https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html"
-"\">Free/Libre Software</a>. For merchants, Free/Libre Software prevents "
-"vendor lock-in meaning merchants can easily choose another service provider "
-"to process their payments. For countries, Free/Libre software means GNU "
-"Taler can not compromise sovereignty by imposing restrictions or "
-"requirements. And for exchange operators, transparency is crucial to satisfy "
-"<a href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/Kerckhoffs's_principle\">Kerckhoff's "
-"principle</a> and to establish public confidence."
+"You can earn some {currency} coins by filling in our <a "
+"href=\"{url}\">survey</a>."
msgstr ""
-"GNU Taler måste vara <a href=\"https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html"
-"\">Fri programvara</a>. För säljare förhindrar Free / Libre Software "
-"leverantörslås, vilket innebär att säljare enkelt kan välja en annan "
-"tjänsteleverantör för att behandla sina betalningar. För länder betyder fri "
-"programvara att GNU Taler inte kan äventyra suveräniteten genom att införa "
-"begränsningar eller krav. Och för växlingskontor är öppenhet avgörande för "
-"att tillfredsställa <a href=\"https://sv.wikipedia.org/wiki/"
-"Kerckhoffs_principl\"> Kerckhoffs princip</a> och för att skapa förtroende "
-"hos allmänheten."
-
-#: template/principles.html.j2:49
-msgid ""
-"Customers benefit from Free/Libre Software because anyone is free to modify "
-"the wallet software support additional platforms. The source code must be "
-"available and make it easy to verify that user-hostile features such as "
-"tracking or telemetry are absent."
-msgstr ""
-"Kunder drar nytta av fri programvara eftersom vem som helst kan ändra "
-"plånboksprogramvaran för att stödja ytterligare plattformar. Källkoden måste "
-"vara tillgänglig och göra det enkelt att verifiera att användarfientliga "
-"funktioner som spårning eller telemetri saknas."
+"Du kan tjäna några {currency} mynt genom att fylla i vår <a "
+"href=\"{url}\">undersökning</a> ."
-#: template/principles.html.j2:60
-msgid "2. Protect the privacy of buyers"
-msgstr "2. Skydda köparnas integritet"
+#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:81
+msgid "Step 6: Reach out to us"
+msgstr "Steg 6: Kontakta oss"
-#: template/principles.html.j2:62
-msgid "You deserve some privacy"
-msgstr "Du förtjänar integritet"
+#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:84
+msgid "We appreciate feedback about Taler and this demonstrator."
+msgstr "Vi uppskattar feedback om Taler och denna demo."
-#: template/principles.html.j2:64
-msgid ""
-"Privacy is most meaningful when it is guaranteed via technical measures, as "
-"opposed to mere policies. Without a technical layer providing privacy-by-"
-"default, financial transactions reveal unnecessary levels of personal or "
-"private data. This would be especially true when making micropayments for "
-"online publications. Thus, GNU Taler must protect the privacy of buyers to "
-"avoid facilitating totalitarian control over the population."
-msgstr ""
-"Sekretess är mest meningsfullt när det garanteras genom tekniska åtgärder, i "
-"motsats till enbart policy. Utan ett tekniskt lager som tillhandahåller "
-"integritet som standard avslöjar finansiella transaktioner onödiga nivåer av "
-"personliga eller privata data. Detta skulle särskilt vara sant när man gör "
-"mikobetalningar för online-publikationer. Således måste GNU Taler skydda "
-"köparnas integritet för att undvika att totalitär kontroll över befolkningen."
-
-#: template/principles.html.j2:72
-msgid ""
-"Limited private data, such as the shipping address for a physical delivery, "
-"may need to be collected according to business needs and protected according "
-"to local laws. In this case, GNU Taler must enable deletion of such data as "
-"soon as it is no longer required."
-msgstr ""
-"Begränsad privat information, såsom leveransadress för fysisk leverans, kan "
-"behöva samlas in för affärsbehov och skyddas enligt lokala lagar. I det här "
-"fallet måste GNU Taler möjliggöra radering av sådan information så snart det "
-"inte längre behövs."
+#: talermerchantdemos/landing/templates/index.html.j2:85
+msgid "Let us know what you think by <a href=\"{link}\">contacting us</a>."
+msgstr "Låt oss veta vad du tycker genom att <a href=\"{link}\">kontakta oss</a> ."
-#: template/principles.html.j2:83
-msgid ""
-"3. Auditability - enable the state to tax income and crack down on illegal "
-"business activities"
-msgstr ""
-"3. Granskning - gör det möjligt för staten att beskatta inkomster och slå "
-"ner på olaglig affärsverksamhet"
+#: talermerchantdemos/survey/templates/base.html.j2:20
+msgid "GNU Taler Demo: Survey"
+msgstr "GNU Taler Demo: Enkät"
-#: template/principles.html.j2:85
-msgid "Money laundering"
-msgstr "Penningtvätt"
+#: talermerchantdemos/survey/templates/base.html.j2:32
+msgid "Survey"
+msgstr "Enkät"
-#: template/principles.html.j2:87
-msgid ""
-"As a payment system must comply with local laws in order to operate legally, "
-"GNU Taler must be designed to comply with these requirements. GNU Taler must "
-"provide an audit trail for investigators operating under the law. "
-"Furthermore, we consider levying of taxes as beneficial to society, and fair "
-"taxation requires income transparency. Thus, GNU Taler must enable "
-"authorities to track income."
+#: talermerchantdemos/survey/templates/base.html.j2:34
+msgid "This page demonstrates how to tip visitors for completing small tasks."
msgstr ""
-"Eftersom ett betalningssystem måste följa lokala lagar för att kunna fungera "
-"lagligt måste GNU Taler vara utformat för att uppfylla dessa krav. GNU Taler "
-"måste tillhandahålla ett granskningsspår för laglig granskning. Dessutom "
-"anser vi att skatteuppbörd är gynnsamt för samhället, och rättvis "
-"beskattning kräver inkomstgenomskinlighet. Således måste GNU Taler göra det "
-"möjligt för myndigheter att spåra inkomster."
-
-#: template/principles.html.j2:102
-msgid "4. Prevent payment fraud"
-msgstr "4. Förhindra betalningsbedrägerier"
-
-#: template/principles.html.j2:104
-msgid "Phishing attack"
-msgstr "Nätfiske"
-
-#: template/principles.html.j2:106
-msgid ""
-"GNU Taler must mitigate the most common sources of payment fraud. We must "
-"follow best practices in software design, 3rd party design guidelines that "
-"prevent confusion and misleading user interfaces, and must have others "
-"inspect our publicly available code. Furthermore, GNU Taler must provide "
-"extensive cryptographic evidence for all key processes to enable all parties "
-"to precisely attribute bad behavior."
-msgstr ""
-"GNU Taler måste mildra de vanligaste källorna till betalningsbedrägerier. Vi "
-"måste följa bästa praxis inom programvarudesign, riktlinjer för design från "
-"tredje part som förhindrar förvirring och vilseledande användargränssnitt "
-"och måste låta andra inspektera vår allmänt tillgängliga kod. Dessutom måste "
-"GNU Taler tillhandahålla omfattande krypterade bevis för alla viktiga "
-"processer för att göra det möjligt för alla parter att precist granska "
-"dåligt beteende."
-
-#: template/principles.html.j2:120
-msgid "5. Collect the minimum information necessary"
-msgstr "5. Samla in minsta möjliga information"
-
-#: template/principles.html.j2:121
-msgid ""
-"Privacy by design, privacy by default, General Data Protection Regulation "
-"(GDPR) compliant"
-msgstr ""
-"Integritet enligt design, integritet som standard, General Data Protection "
-"Regulation (GDPR) kompatibel"
+"Den här sidan visar hur du kan belöna besökare som utfört små uppgifter."
-#: template/principles.html.j2:123
+#: talermerchantdemos/survey/templates/base.html.j2:35
msgid ""
-"The privacy of buyers is given particular priority as part of principle (2). "
-"However, other parties - such as merchants - also must have data protection. "
-"Generally, GNU Taler must collect the minimum information necessary: data "
-"that is not collected or is no longer stored can not be compromised."
+"Tipping is a way for offer cash rewards that go directly into a user's "
+"wallet."
msgstr ""
-"Köparnas integritet prioriteras särskilt som en del av principen (2). Men "
-"andra parter - som handlare - måste också ha dataskydd. Generellt måste GNU "
-"Taler samla in minsta möjliga information: data som inte samlas in eller "
-"inte längre lagras kan inte äventyras."
-
-#: template/principles.html.j2:137
-msgid "6. Be usable"
-msgstr "6. Vara användbar"
-
-#: template/principles.html.j2:138
-msgid "Buy with one click. Easy for children."
-msgstr "Köp med ett klick. Lätt för barn."
+"Dricks är ett sätt att erbjuda kontantersättning som går direkt in i en "
+"användares plånbok."
-#: template/principles.html.j2:140
+#: talermerchantdemos/survey/templates/index.html.j2:6
msgid ""
-"GNU Taler must be usable for non-expert customers including end-users of a "
-"GNU Taler wallet, merchants who wish to accept payments using GNU Taler, and "
-"3rd party application developers for e-commerce and other platforms. GNU "
-"Taler must follow best-practices usability guidelines and incorporate "
-"feedback from experts and users. Free/Libre software also requires Free/"
-"Libre documentation to allow for informed choices. GNU Taler must provide "
-"well-documented Application Programming Interfaces (APIs) to allow "
-"frictionless integrations between GNU Taler and other projects."
+"Please participate in our survey about payment systems and receive a tip "
+"in return."
msgstr ""
-"GNU Taler måste kunna användas för icke-expertkunder inklusive slutanvändare "
-"av en GNU Taler-plånbok, säljare som vill acceptera betalningar med GNU "
-"Taler och 3:e parts applikationsutvecklare för e-handel och andra "
-"plattformar. GNU Taler måste följa riktlinjer för bästa praxis för "
-"användbarhet och införliva feedback från experter och användare. Fri "
-"programvara kräver också Fri dokumentation för att möjliggöra informerade "
-"val. GNU Taler måste tillhandahålla väldokumenterade "
-"applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) för att möjliggöra friktionsfria "
-"integrationer mellan GNU Taler och andra projekt."
-
-#: template/principles.html.j2:157
-msgid "7. Be efficient"
-msgstr "7. Vara effektivt"
-
-#: template/principles.html.j2:158
-msgid "Energy efficiency"
-msgstr "Energieffektivitet"
-
-#: template/principles.html.j2:160
-msgid ""
-"GNU Taler must be designed to be efficient. Quite simply, efficiency means "
-"fewer things to break, and it means more transactions per second and lowers "
-"our environmental impact. Efficiency is also critical for GNU Taler to be "
-"used for micropayments. Therefore certain expensive primitives, such as "
-"proof-of-work, must not be used by GNU Taler."
-msgstr ""
-"GNU Taler måste utformas för att vara effektiv. Helt enkelt betyder "
-"effektivitet färre saker som kan gå sönder, och det betyder fler "
-"transaktioner per sekund och sänker vår miljöpåverkan. Effektivitet är också "
-"avgörande för att GNU Taler ska användas för mikrobetalningar. Därför får "
-"vissa dyra primitiver, som proof-of-work, inte användas av GNU Taler."
-
-#: template/principles.html.j2:173
-msgid "8. Fault-tolerant design"
-msgstr "8. Feltolerant design"
-
-#: template/principles.html.j2:174
-msgid "Life Safers"
-msgstr "Livräddare"
-
-#: template/principles.html.j2:176
-msgid ""
-"Malicious operators, fat fingers, computer glitches, gremlins. Things go "
-"wrong. GNU Taler must be designed to tolerate failure of individual "
-"components and systems. Where the system can continue running safely, it "
-"will continue running safely. Where it must halt an operation, other "
-"operations must not be needlessly pulled offline. Where systems fail, they "
-"must fail gracefully. GNU Taler must have a plan to recover from malicious "
-"operators compromising core secrets."
-msgstr ""
-"Skadliga operatörer, feta fingrar, datorfel, gremlins. Saker går fel. GNU "
-"Taler måste utformas för att tolerera fel på enskilda komponenter och "
-"system. Där systemet kan fortsätta att fungera säkert kommer det att "
-"fortsätta att fungera säkert. Där det måste stoppa en operation, får andra "
-"operationer inte i onödan dras offline. Där system misslyckas måste de "
-"misslyckas graciöst. GNU Taler måste ha en plan för att återhämta sig från "
-"skadliga operatörer som äventyrar kärnhemligheter."
-
-#: template/principles.html.j2:194
-msgid "9. Foster competition"
-msgstr "9. Främja konkurrens"
-
-#: template/principles.html.j2:195
-msgid "A competitive market"
-msgstr "En konkurrenskraftig marknad"
-
-#: template/principles.html.j2:197
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "It must be relatively easy for competitors to deploy interoperable "
-#| "alternatives. The barriers for this in traditional financial systems are "
-#| "rather high and outside of our control. However, GNU Taler must minimize "
-#| "the technical burden for new competitors to enter the market."
-msgid ""
-"It must be relatively easy for competitors to deploy interoperable "
-"alternatives. The barriers for this in traditional financial systems are "
-"rather high and outside of our control. However, GNU Taler must minimize the "
-"technical burden for new competitors to enter the market. GNU Taler must "
-"enable a diverse set of operators, breaking up the current system where only "
-"a few global companies dominate the market. An example for a design choice "
-"that supports this is to split the whole system into smaller components that "
-"can be operated, developed and improved upon independently, instead of "
-"having one completely monolithic system."
-msgstr ""
-"Det måste vara relativt enkelt för konkurrenter att använda kompatibla "
-"alternativ. Barriärerna för detta i traditionella finansiella system är "
-"ganska höga och utanför vår kontroll. GNU Taler måste dock minimera den "
-"tekniska bördan för nya konkurrenter att komma in på marknaden."
-
-#: template/schemafuzz.html.j2:6
-msgid "SchemaFuzz"
-msgstr "SchemaFuzz"
-
-#: template/wallet.html.j2:106
-msgid "Congratulations, you have installed the Taler wallet. Check out the"
-msgstr "Grattis, du har installerat Taler-plånboken. Kolla in"
-
-#: template/wallet.html.j2:111
-msgid "demo"
-msgstr "demon"
-
-#: template/wallet.html.j2:117
-msgid "You don&#39;t have a wallet installed yet."
-msgstr "Du har inte en plånbok installerad ännu."
-
-#: template/wallet.html.j2:126
-msgid "Install the wallet for your browser below, then check out the"
-msgstr "Installera plånboken för din webbläsare nedan och kolla sedan på"
-
-#: template/wallet.html.j2:130
-msgid "demonstration"
-msgstr "demon"
-
-#: template/wallet.html.j2:143 template/wallet.html.j2:153
-msgid "or"
-msgstr "eller"
-
-#: template/wallet.html.j2:147
-msgid "is required, but it appears you don&#39;t have it installed."
-msgstr "krävs, men det verkar som om du inte har det installerat."
-
-#: template/wallet.html.j2:157
-msgid "version"
-msgstr "version"
-
-#: template/wallet.html.j2:161
-msgid "or newer is required, but it appears you have an older version."
-msgstr "eller nyare krävs, men det verkar som om du har en äldre version."
-
-#: template/wallet.html.j2:168
-msgid "Install wallet"
-msgstr "Installera plånboken"
-
-#: template/wallet.html.j2:175
-msgid "JavaScript is disabled, installation won&#39;t work."
-msgstr "JavaScript är inaktiverat, installationen fungerar inte."
-
-#: template/wallet.html.j2:214
-msgid "Install Download Chrome Extension"
-msgstr "Installera Ladda ner Chrome Extension"
-
-#: template/wallet.html.j2:221
-msgid "Install GNU Taler"
-msgstr "Installera GNU Taler"
-
-#: template/wallet.html.j2:225
-msgid "from the Chrome Web Store"
-msgstr "från Google Play butik"
-
-#: template/wallet.html.j2:246
-msgid "Download Android App from F-Droid (bypassing Google registration)."
-msgstr "Ladda ner Android-appen från F-Droid (kringgår Google-registrering)."
-
-#: template/wallet.html.j2:259
-msgid "Other browsers"
-msgstr "Andra webbläsare"
-
-#: template/wallet.html.j2:261
-msgid "Wallets for other browsers will be provided in the near future."
-msgstr ""
-"Plånböcker för andra webbläsare kommer att tillhandahållas inom en snar "
-"framtid."
-
-#~ msgid ""
-#~ "GNU Taler must enable a diverse set of operators, breaking up the current "
-#~ "system where only a few global companies dominate the market."
-#~ msgstr ""
-#~ "GNU Taler måste möjliggöra en mängd olika operatörer och bryta upp det "
-#~ "nuvarande systemet där endast ett fåtal globala företag dominerar "
-#~ "marknaden."
-
-#~ msgid ""
-#~ "An example for a design choice that supports this is to split the whole "
-#~ "system into smaller components that can be operated, developed and "
-#~ "improved upon independently, instead of having one completely monolithic "
-#~ "system."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ett exempel på ett designval som stöder detta är att dela upp hela "
-#~ "systemet i mindre komponenter som kan driftsättas, utvecklas och "
-#~ "förbättras oberoende av varandra i stället för att ha ett helt "
-#~ "monolitiskt system."
-
-#~ msgid "GSoC 2018: Codeless Payment"
-#~ msgstr "GSoC 2018: Kodlös betalning"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Implemented by Shivam Kohli as part of GSoC 2018 under the mentoring and "
-#~ "guidance of Florian Dold."
-#~ msgstr ""
-#~ "Implementerad av Shivam Kohli som en del av GSoC 2018 under mentorskap "
-#~ "och vägledning av Florian Dold."
-
-#~ msgid "Overview"
-#~ msgstr "Översikt"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Codeless payment is a component that sits between the seller&#39;s "
-#~ "frontend and the GNU Taler merchant backend. This component has a web "
-#~ "interface, where payment buttons are configured. Registered merchants can "
-#~ "manage their inventory and simultaneously create a &#39;Buy Now&#39; "
-#~ "button for a specific product. This code can be directly copy pasted on "
-#~ "the seller&#39;s frontend and can be used for &#39;Pay with Taler&#39;."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kodlös betalning är en komponent som sitter mellan säljarens frontend och "
-#~ "GNU Taler-handlar backend. Denna komponent har ett webbgränssnitt där "
-#~ "betalningsknappar är konfigurerade. Registrerade handlare kan hantera "
-#~ "sina lager och samtidigt skapa en &#39;Köp nu&#39; knapp för en specifik "
-#~ "produkt. Den här koden kan kopieras direkt på säljarens frontend och kan "
-#~ "användas för &#39;Betala med Taler&#39;."
-
-#~ msgid "Use Cases"
-#~ msgstr "Användningsfall"
-
-#~ msgid "The various use cases and features of codeless payment are:"
-#~ msgstr "De olika användningsfall och funktioner för kodlös betalning är:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The primary use case is the registration of the merchant. The codeless "
-#~ "payment backend provides a secure django authenticated login to the "
-#~ "merchant. The registered merchant can add inventory (both digital as well "
-#~ "as physical) in their stocks. They can manage inventory and "
-#~ "simultaneously create a 'Buy Now' button for the product. The merchant "
-#~ "also monitors the orders placed and updates the status of the order which "
-#~ "helps in shipment tracking."
-#~ msgstr ""
-#~ "Det primära användningsfallet är registreringen av säljaren. Den kodlösa "
-#~ "betalnings-backenden ger en säker django-autentiserad inloggning till "
-#~ "säljaren. Den registrerade säljaren kan lägga till lager (både digitala "
-#~ "och fysiska) i sina lager. De kan hantera lager och samtidigt skapa en "
-#~ "\"Köp nu\" -knapp för produkten. Handlaren övervakar också de "
-#~ "beställningar som gjorts och uppdaterar statusen för beställningen vilket "
-#~ "hjälper till vid spårning av leveranser."
+"Vänligen delta i vår undersökning om betalningssystem och få en slant i "
+"utbyte."
-#~ msgid ""
-#~ "A merchant has the flexibility to add two types of inventory as follows:"
-#~ msgstr ""
-#~ "En säljare har flexibiliteten att lägga till två typer av lager enligt "
-#~ "följande:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The merchant can upload digital inventory (like a PDF or HTML page) via "
-#~ "the codeless payments frontend and the user can then purchase it and view "
-#~ "the version hosted by the codeless payment frontend."
-#~ msgstr ""
-#~ "Handlaren kan ladda upp ett digitalt lager (som en PDF- eller HTML-sida) "
-#~ "via det kodlösa betalningsgränssnittet och användaren kan sedan köpa den "
-#~ "och se den version som det kodlösa betalningsgränssnittet visar."
+#: talermerchantdemos/survey/templates/index.html.j2:12
+msgid "Which payment system do you prefer?"
+msgstr "Vilket betalningssystem föredrar du?"
-#~ msgid ""
-#~ "The merchant can add any physical inventory available in his stocks. "
-#~ "While adding these inventory, the seller is prompted to add minimum "
-#~ "quantity of product that is required to be maintained in the stock. "
-#~ "Whenever the stocks run below this limit the seller would be notified "
-#~ "(currently this feature has not been added but soon email notification "
-#~ "would be added)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Säljaren kan lägga in de produkter som finns tillgängliga i lager. När "
-#~ "produkterna läggs in uppmanas säljaren att uppge minsta antal som får "
-#~ "finnas i lagret. När antalet produkter i lager går under minimigränsen "
-#~ "kommer säljaren att meddelas (för närvarande har den här funktionen inte "
-#~ "lagts till men snart kommer e-postmeddelanden att läggas till)."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The buyers will access the seller's frontend where the code for the 'Buy "
-#~ "Now' button is present. When this button is triggered, they are "
-#~ "redirected to codeless payment backend and eventually redirected to the "
-#~ "payment page. After successful payment, the buyer can also track their "
-#~ "shipment for physical products or view the digital version hosted by the "
-#~ "codeless payment frontend."
-#~ msgstr ""
-#~ "Köparna kommer åt säljarens frontend där koden för \"Köp nu\" -knappen "
-#~ "finns. När den här knappen aktiveras omdirigeras de till kodlös "
-#~ "betalningsbackend och omdirigeras så småningom till betalningssidan. "
-#~ "Efter lyckad betalning kan köparen också spåra sin leverans för fysiska "
-#~ "produkter eller se den digitala informationen som är inlagd i det kodlösa "
-#~ "betalningsgränssnittet."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The other use case of the codeless payment backend is to handle the event "
-#~ "when the 'Buy Now' button is triggered on the seller's frontend. To "
-#~ "perform the payment the backend communicates with merchant backend api. "
-#~ "After successful payment, the users are redirected to the fulfilment page."
-#~ msgstr ""
-#~ "Det andra fallet med den kodlösa betalningsbackend är att hantera "
-#~ "händelsen när knappen \"Köp nu\" aktiveras på säljarens frontend. För att "
-#~ "utföra betalningen kommunicerar backend med säljarens backend api. Efter "
-#~ "framgångsrik betalning omdirigeras användarna till uppfyllandesidan."
-
-#~ msgid "Dynamic Merchant Instance"
-#~ msgstr "Dynamisk säljarinstans"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The documentation for the API to dynamically manage merchant instance can "
-#~ "be found <a href=\"https://docs.taler.net/api/api-merchant.html#dynamic-"
-#~ "merchant-instance\">here</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Dokumentationen för API för dynamisk hantering av säljinstans finns <a "
-#~ "href=\"https://docs.taler.net/api/api-merchant.html#dynamic-merchant-"
-#~ "instance\"> här </a>."
-
-#~ msgid "Use Case Diagram"
-#~ msgstr "Diagram för användningsfall"
-
-#~ msgid "Link to the contributions made"
-#~ msgstr "Länk till de insatser som gjorts"
-
-#~ msgid "Codeless Payment Backend"
-#~ msgstr "Kodlös betalning Backend"
-
-#~ msgid "Link"
-#~ msgstr "Länk"
-
-#~ msgid "Documentation to dynamically manage Merchant Instances"
-#~ msgstr "Dokumentation för att dynamiskt hantera Sälj-Instanser"
-
-#~ msgid "Future Work"
-#~ msgstr "Framtida arbeten"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The backend of codeless payment is very robust and can be easily extended "
-#~ "as per the requirements. It is adaptive to add new features to this "
-#~ "framework. But as per the discussion and the scope of this project, there "
-#~ "are various features that will be soon added in the Codeless Merchant "
-#~ "Backend. The list of future work is as follows:"
-#~ msgstr ""
-#~ "Backend för kodlös betalning är mycket robust och kan enkelt byggas ut "
-#~ "enligt krav. Det är anpassningsbart att lägga till nya funktioner i detta "
-#~ "ramverk. Men enligt diskussioner och omfattningen av detta projekt finns "
-#~ "det olika funktioner som snart kommer att läggas till i Codeless Merchant "
-#~ "Backend. Listan över framtida arbete är följande:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "To send email notification to the merchant when the stocks run below a "
-#~ "certain limit. The minimum quantity required to be maintained in the "
-#~ "stocks is currently taken from the merchant(specific to each product) but "
-#~ "no such notification system is designed."
-#~ msgstr ""
-#~ "Att skicka e-postmeddelande till säljaren när lagret går under en viss "
-#~ "gräns. Den minsta kvantitet som krävs för att bibehålla lagren tas för "
-#~ "närvarande från säljaren (specifikt för varje produkt) men inget sådant "
-#~ "meddelandesystem är implementerat."
+#: talermerchantdemos/survey/templates/index.html.j2:23
+msgid "Submit Survey"
+msgstr "Skicka in enkäten"
#~ msgid ""
-#~ "To add API access to the merchant backend via the codeless payment "
-#~ "service. Basically, it would be used as a hosting platform for multiple "
-#~ "merchants. There would be an additional user interface part in the "
-#~ "codeless payment service where a logged-in merchant can generate an API "
-#~ "key. This API key can be used to access the functionality of the merchant "
-#~ "backend in a controlled way. After requesting an API key, the page would "
-#~ "display the generated key and a base URL for the API to use by the "
-#~ "seller, which is handled by the codeless payments service."
+#~ "After installation, you may be asked "
+#~ "to grant the brower-based Taler "
+#~ "wallet additional optional permissions that"
+#~ " allow it to improve your user "
+#~ "experience."
#~ msgstr ""
-#~ "För att lägga till API-åtkomst till återförsäljarens backend via den "
-#~ "kodlösa betaltjänsten. I grund och botten skulle den kunna användas som "
-#~ "en värdplattform för flera handlare. Det skulle finnas en ytterligare "
-#~ "användargränssnittsdel i den kodlösa betaltjänsten där en inloggad "
-#~ "säljare kan generera en API-nyckel. Denna API-nyckel kan användas för att "
-#~ "komma åt funktionaliteten hos återförsäljarens backend på ett "
-#~ "kontrollerat sätt. Efter att ha begärt en API-nyckel visar sidan den "
-#~ "genererade nyckeln och en bas-URL för API: n som säljaren kan använda, "
-#~ "som hanteras av den kodlösa betalningstjänsten."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Mapping every seller account to a separate merchant backend instance. "
-#~ "This is not required for a simple version of codeless payments, but as "
-#~ "soon as API access for sellers, this is a useful feature. The codeless "
-#~ "payment service then can also double as a hosting service for merchants."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kartläggning av varje säljarkonto till en separat "
-#~ "återförsäljarbackendinstans. Detta krävs inte för en enkel version av "
-#~ "kodlösa betalningar, men så snart API-åtkomst för säljare är detta en "
-#~ "användbar funktion. Den kodlösa betaltjänsten kan då också fungera som en "
-#~ "värdtjänst för handlare."
-
-#~ msgid ""
-#~ "To add various analytics for the merchant. Various analysis could be "
-#~ "performed on the orders placed for the respective merchant. Some of the "
-#~ "analysis that can be performed are displaying the most frequently "
-#~ "purchased product, some insights about the shipment tracking, analysis of "
-#~ "products based on delivery location, etc. For this part, dicussions and "
-#~ "some more research have to be done before proceeding to the "
-#~ "implementation."
-#~ msgstr ""
-#~ "För att lägga till olika analyser för säljaren. Olika analyser kunde "
-#~ "utföras på beställningar som gjorts för respektive handlare. Några av de "
-#~ "analyser som kan utföras visar den mest köpta produkten, en del insikter "
-#~ "om leveransspårning, analys av produkter baserat på leveransplats etc. "
-#~ "För denna del måste diskussioner och lite mer forskning göras innan det "
-#~ "går vidare till implementation."
-
-#~ msgid "Screenshots"
-#~ msgstr "Skärmdumpar"
-
-#~ msgid "Home page"
-#~ msgstr "Hemsida"
-
-#~ msgid "Product page"
-#~ msgstr "Produktsida"
-
-#~ msgid "Shipment Tracking"
-#~ msgstr "Leveransspårning"
-
-#~ msgid "Invest in Taler!"
-#~ msgstr "Investera i Taler!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "We have created a company, Taler Systems SA in Luxembourg.<br> Please "
-#~ "contact <tt>invest@taler.net</tt> if you want to invest in Taler."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vi har skapat ett företag, Taler Systems SA i Luxemburg. <br> Kontakta "
-#~ "<tt>invest@taler.net</tt> om du vill investera i Taler."
-
-#~ msgid "The Team"
-#~ msgstr "Gruppen"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Our team combines world-class business leaders, cryptographers, software "
-#~ "engineers, civil-rights activists and academics. We are unified by a "
-#~ "vision of how payments should work and the goal of imposing this vision "
-#~ "upon the world."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vårt team kombinerar företagsledare i världsklass, kryptografer, "
-#~ "programvaruutvecklare, medborgerliga rättighetsaktivister och akademiker. "
-#~ "Vi förenas med en vision om hur betalningar ska fungera och målet att "
-#~ "införa denna vision för världen."
-
-#~ msgid ""
-#~ "We are currently supported by <a href=\"http://www.inria.fr/\">Inria</a>, "
-#~ "the French national institute for research in informatics and automation, "
-#~ "and the <a href=\"https://renewablefreedom.org/\">Renewable Freedom "
-#~ "Foundation</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vi stöds för närvarande av <a href=\"http://www.inria.fr/\"> Inria </a>, "
-#~ "det franska nationella institutet för forskning inom informatik och "
-#~ "automatisering, och <a href = \"https: // renewablefreedom.org/"
-#~ "\">Renewable Freedom Foundation </a>."
-
-#~ msgid "The Technology"
-#~ msgstr "Vår teknologi"
-
-#~ msgid ""
-#~ "All transactions in Taler are secured using <a href=\"bibliography.html"
-#~ "\">modern cryptography</a> and trust in all parties is minimized. "
-#~ "Financial damage is bounded &#x28;for customers, merchants and the "
-#~ "exchange&#x29; even in the case that systems are compromised and private "
-#~ "keys are stolen. Databases can be audited for consistency, resulting in "
-#~ "either the detection of compromised systems or the demonstration that "
-#~ "participants were honest. Actual transaction costs are fractions of a "
-#~ "cent."
-#~ msgstr ""
-#~ "Alla transaktioner i Taler är skyddade med <a href=\"bibliography.html"
-#~ "\">modern kryptering</a> och förtroendet för alla parter ökas. Ekonomisk "
-#~ "skada begränsas &#x28;för kunder, handlare och börsen&#x29; även om "
-#~ "systemen hackas och privata nycklar blir stulna. Databaser kan granskas "
-#~ "för konsistens, vilket antingen upptäcker komprometterade system eller "
-#~ "visar att deltagarna var ärliga. De faktiska transaktionskostnaderna är "
-#~ "bråkdelar av en krona."
-
-#~ msgid "The Business"
-#~ msgstr "Verksamheten"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The scalable business model for Taler is the operation of the payment "
-#~ "service provider, which converts money from traditional payment systems "
-#~ "(MasterCard, SEPA, UPI, Visa, Bitcoin, ACH, SWIFT, etc.) to anonymous "
-#~ "electronic coins in the same currency. The customer can then redeem the "
-#~ "electronic coins at a merchant, who can exchange them for money "
-#~ "represented using traditional payment systems at the exchange. The "
-#~ "exchange charges fees to facilitate the transactions."
-#~ msgstr ""
-#~ "Den skalbara affärsmodellen för Taler är betaltjänstleverantörens drift, "
-#~ "som konverterar pengar från traditionella betalningssystem (MasterCard, "
-#~ "SEPA, UPI, Visa, Bitcoin, ACH, SWIFT, etc.) till anonyma elektroniska "
-#~ "mynt i samma valuta. Kunden kan sedan lösa in elektroniska mynt hos ett "
-#~ "växlingskontor som kan byta ut dem mot pengar i traditionella "
-#~ "betalningssystem. Växlingskontoret tar ut avgifter för att utföra "
-#~ "transaktionerna."
-
-#~ msgid "The Business Case"
-#~ msgstr "Business Case"
-
-#~ msgid "Download"
-#~ msgstr "Ladda ned"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Our <a href=\"financial-news.html\">financial news</a> page explains in "
-#~ "English how Taler can impact current developments in the global payment "
-#~ "market."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vår sida <a href=\"financial-news.html\"> finansiella nyheter </a> "
-#~ "förklarar på engelska hur Taler kan påverka den nuvarande utvecklingen på "
-#~ "den globala betalningsmarknaden."
-
-#~ msgid "Running a Taler payment service operator"
-#~ msgstr "Köra en Taler-betaltjänst"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The payment service operator runs the <em>Taler exchange</em>. The "
-#~ "exchange charges <b>transaction fees</b> to customers or merchants. Its "
-#~ "operational expenses are from wire transfers with the banking system and "
-#~ "the operation of the computing infrastructure."
-#~ msgstr ""
-#~ "Betaltjänstoperatören driver <em>Taler-börsen</em>. Börsen tar ut "
-#~ "<b>transaktionsavgifter</b> från kunder eller säljare. Dess "
-#~ "driftskostnader är banköverföringar med banksystemet och drift av "
-#~ "datorinfrastrukturen."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Cryptographic operations, bandwidth and storage costs are less than 0.01 "
-#~ "cent per transaction."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kryptografiska operationer, bandbredd och lagringskostnader är mindre än "
-#~ "0,01 procent per transaktion."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Multiple Taler transactions can be aggregated into larger wire transfers "
-#~ "to merchants to minimize wire transfer costs."
-#~ msgstr ""
-#~ "Flera Taler-transaktioner kan sammanställas till större banköverföringar "
-#~ "till säljare för att minimera banköverföringskostnader."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Protocol allows the exchange to charge fees for any expensive operation "
-#~ "(withdraw, deposit, refresh, refund or aggregated wire transfers)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Protokoll tillåter börsen att ta ut avgifter för dyra operationer (uttag, "
-#~ "insättning, uppdatering, återbetalning eller aggregerade "
-#~ "banköverföringar)."
-
-#~ msgid "Partnership with banks establishes consumer trust."
-#~ msgstr "Partnerskap med banker skapar konsumenternas förtroende."
-
-#~ msgid "Partnership with free software community enables rapid deployment."
-#~ msgstr ""
-#~ "Partnerskap med fri mjukvaru-community möjliggör snabb distribution."
-
-#~ msgid "Advantages for Merchants"
-#~ msgstr "Fördelar för säljare"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Taler is a cost-effective electronic payment system which provides you "
-#~ "with cryptographic proof that the payment worked correctly within "
-#~ "milliseconds. Your Web customers pay with previously unknown levels of "
-#~ "convenience without risk of fraud."
-#~ msgstr ""
-#~ "Taler är ett kostnadseffektivt elektroniskt betalningssystem som inom "
-#~ "millisekunder ger dig krypterade kvitton på att betalningen fungerade "
-#~ "korrekt. Kunderna betalar med tidigare okänd bekvämlighetsnivå utan risk "
-#~ "för bedrägeri."
-
-#~ msgid "Fast"
-#~ msgstr "Snabbt"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Processing transactions with Taler is fast, allowing you to confirm the "
-#~ "transaction with your customer virtually immediately. Your customers will "
-#~ "appreciate that they do not have to type in credit card information and "
-#~ "play the &quot;verified by&quot; game. By making payments significantly "
-#~ "more convenient for your customers, you may be able to use Taler for "
-#~ "small transactions that would not work with credit card payments due to "
-#~ "the mental overhead for customers."
-#~ msgstr ""
-#~ "Behandlingen av transaktioner med Taler är snabb, så att du kan bekräfta "
-#~ "transaktionen med din kund nästan omedelbart. Dina kunder kommer att "
-#~ "uppskatta att de inte behöver skriva in kreditkortsinformation. Genom att "
-#~ "göra betalningar betydligt bekvämare för dina kunder kan du använda Taler "
-#~ "för små transaktioner som kunderna annars inte vill använda kreditkortet "
-#~ "till."
-
-#~ msgid ""
-#~ "You will have cryptographic proof of payment from the Taler payment "
-#~ "service provider. With Taler you never handle sensitive customer account "
-#~ "information and thus do not have to undergo any particular security "
-#~ "audits (such as PCI DSS). Your systems will have customer contracts with "
-#~ "qualified signatures for all transactions which you can use in court in "
-#~ "case of disputes."
-#~ msgstr ""
-#~ "Du kommer få krypterade betalningsbevis från Taler-"
-#~ "betaltjänstleverantören. Med Taler hanterar du aldrig känslig "
-#~ "kundkontoinformation och behöver därför inte genomgå några speciella "
-#~ "säkerhetsgranskningar (som PCI DSS). Dina system kommer spara kontrakt "
-#~ "med kvalificerade signaturer för alla transaktioner som du kan använda i "
-#~ "domstol vid tvister."
-
-#~ msgid "Free"
-#~ msgstr "Fri"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Taler is free software, and you can use the liberally-licensed reference "
-#~ "code as a starting point to integrate Taler into your services. To use "
-#~ "Taler, you do not need to pay license fees, and the free software "
-#~ "development model will ensure that you can select from many competing "
-#~ "integrators for support."
-#~ msgstr ""
-#~ "Taler är fri programvara och du kan använda den licensierade "
-#~ "referenskoden som utgångspunkt för att integrera Taler i dina tjänster. "
-#~ "För att använda Taler behöver du inte betala licensavgifter, och den "
-#~ "kostnadsfria mjukvaruutvecklingsmodellen säkerställer att du kan välja "
-#~ "bland många konkurrerande integratorer för support."
-
-#~ msgid "Cheap"
-#~ msgstr "Billig"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Taler is uses efficient cryptographic constructions with low bandwidth "
-#~ "and storage requirements. Combined with Taler&#39;s strong security which "
-#~ "makes fraud impossible, Taler payment service providers can operate with "
-#~ "very low overhead and thus offer low transaction fees."
-#~ msgstr ""
-#~ "Taler använder effektiv kryptering med låg bandbredd och litet "
-#~ "lagringskrav. I kombination med Talers starka säkerhet som gör "
-#~ "bedrägerier omöjliga kan Taler-betaltjänstleverantörer jobba med mycket "
-#~ "låga omkostnader och därmed erbjuda låga transaktionsavgifter."
-
-#~ msgid "Flexible"
-#~ msgstr "Flexibelt"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Taler can be used for different currencies (such as Euros, US Dollars or "
-#~ "Bitcoins) and any amount, limited only by applicable regulation and what "
-#~ "denominations the payment service provider supports."
-#~ msgstr ""
-#~ "Taler kan användas för olika valutor (t.ex. euro, amerikanska dollar "
-#~ "eller bitcoins) och vilket belopp som helst, endast begränsad av "
-#~ "tillämplig reglering och vilka valörer betaltjänstleverantören stöder."
-
-#~ msgid "Ethical"
-#~ msgstr "Etiskt"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Taler prevents tax evasion and money laundering. Taler&#39;s protocols "
-#~ "are efficient and do not use wasteful proof-of-work calculations. Taler "
-#~ "encourages transparency by providing an open standard and free software "
-#~ "reference implementations."
-#~ msgstr ""
-#~ "Taler förhindrar skatteflykt och penningtvätt. Talers protokoll är "
-#~ "effektiva och använder inte långsamma bevisberäkningar. Taler uppmuntrar "
-#~ "öppenhet genom att tillhandahålla en öppen standard och gratis "
-#~ "referensimplementeringar."
-
-#~ msgid "Manuals for merchants"
-#~ msgstr "Handböcker för säljare"
-
-#~ msgid "The GNU Taler merchant backend operator manual"
-#~ msgstr "GNU Taler-handbok för säljar-backend"
-
-#~ msgid "The GNU Taler Web shop integration tutorial (PHP)"
-#~ msgstr "GNU Taler handbok för Webbshop integration (PHP)"
-
-#~ msgid "The GNU Taler Web shop integration tutorial (Python)"
-#~ msgstr "GNU Taler handbok för Webbshop integration (Python)"
-
-#~ msgid "The GNU Taler Merchant Backend"
-#~ msgstr "GNU Taler Säljar Backend"
-
-#~ msgid "Merchants process payments using the Taler backend:"
-#~ msgstr "Säljare behandlar betalningar med Taler-backend:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The backend <b>signs</b> and <b>stores</b> the complete terms of offers "
-#~ "made by the merchant to customers. For this, the merchant&#39;s frontend "
-#~ "needs to give the customer&#39;s order in a JSON format to the backend."
-#~ msgstr ""
-#~ "Backend <b>undertecknar</b> och <b>lagrar</b> de fullständiga villkoren "
-#~ "för erbjudanden som säljaren har gjort till kunderna. För detta måste "
-#~ "säljarens frontend ge kundens beställning i JSON-format till backend."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The backend <b>validates</b> payments received from the wallet and "
-#~ "<b>executes</b> them with the Taler payment service provider (the "
-#~ "exchange). For this, the merchant&#39;s frontend must pass the payment "
-#~ "request through to the Taler backend and check the HTTP status code that "
-#~ "is returned."
-#~ msgstr ""
-#~ "Backend <b>validerar</b> betalningar som tas emot från plånboken och "
-#~ "<b>utför</b> dem med Taler-betaltjänstleverantören (växlingskontoret). "
-#~ "För detta måste säljarens frontend skicka betalningsbegäran till Taler-"
-#~ "backend och kontrollera HTTP-statuskoden som returneras."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The backend can <b>list</b> completed transactions and <b>map</b> wire "
-#~ "transfers to sets of business transactions, including the exact terms of "
-#~ "each contract."
-#~ msgstr ""
-#~ "Backend kan <b>lista</b> slutförda transaktioner och <b>mappa</b> "
-#~ "banköverföringar till uppsättningar affärstransaktioner, inklusive de "
-#~ "exakta villkoren för varje kontrakt."
-
-#~ msgid "customer perspective"
-#~ msgstr "kundperspektiv"
+#~ "Efter installationen kan du bli ombedd"
+#~ " att ge Taler-plånboken ytterligare "
+#~ "behörigheter som gör att den kan "
+#~ "förbättra din användarupplevelse."